0
Tải bản đầy đủ (.doc) (83 trang)

Đánh giá các loại hình tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu mà Sở giao dịch đang cung cấp

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TAI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI SỞ GIAO DỊCH I- NHĐT&PT VIỆT NAM (Trang 73 -76 )

III. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA SỞ GIAO DỊCH

2. Đánh giá các loại hình tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu mà Sở giao dịch đang cung cấp

dịch đang cung cấp

Tín dụng tài trợ xuất khẩu

2.1. Tín dụng ứng trước cho các doanh nghiệp xuất khẩu

Nguồn vốn tín dụng của Sở giao dịch đã góp phần hình thành, đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động, năng lực xuất khẩu của ngành dệt may bằng đầu tư cho các công ty lớn như May Đức Giang, May 10, May Thăng Long, May Hồ Gươm, Dệt Hà Nội, Dệt 8-3, Haprosimex…

Các công ty may này chiếm khoảng 90% doanh số thanh toán L/C xuất của Sở giao dịch. Ngoài ra, Sở giao dịch còn có quan hệ tín dụng với các Tổng công ty có tiềm năng xuất khẩu mạnh như Petrolimex, Vinaconex, Vinatimex…

2.2. Chiết khấu bộ chứng từ hàng hoá

Thanh toán viên thực hiện chiết khấu theo “Quy trình thanh toán quốc tế” do Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ban hành ngày 01/09/2001. Hoạt động chiết khấu bộ vhứng từ hàng xuất là hoạt động tài trợ xuất khẩu an toàn

hình thức tài trợ khác. Hoạt động này mới được thực hiện tại Sở giao dịch từ năm 2000 nên còn nhiều hạn chế, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

Hoạt động thanh toán quốc tế của Sở giao dịch chủ yếu nhằm phục vụ toàn diện nhu cầu của khách hàng. Các khách hàng được thanh toán L/C xuất qua Sở giao dịch phần lớn đều là các doanh nghiệp có khả năng tài chính lành mạnh, có quan hệ tín dụng thường xuyên, được Sở giao dịch cho vay theo hạn mức tín dụng. Do vậy doanh nghiệp ít có nhu cầu xin chiết khấu.

Quan hệ ngân hàng đại lý của Sở giao dịch chưa đủ để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu của khách hàng. Điều này gây khó khăn cho hoạt động chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất vì khi Sở giao dịch có quan hệ đại lý với ngân hàng mở L/C thi việc thu xếp thanh toán sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Về yếu tố khách quan, sau khi pháp luật về thương phiếu ban hành nhưng lại thiếu những văn bản dưới luật thương phiếu do vậy thương phiếu chưa trở thành hàng hoá trên thị trường tài chính nhằm tăng tính thanh khoản của các ngân hàng.

Tín dung tài trợ nhập khẩu:

2.3. Tín dụng dành cho người đặt hàng và Hiệp định khung tài trợ nhập khẩu khẩu

Trong chương trình tín dụng xuất khẩu của các nước xuất khẩu có chương trình hỗ trợ gián tiếp cho các nhà nhập khẩu nước ngoài có đủ điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị thông qua các kênh tín dụng của các nước nhập khẩu. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là một đầu mối tiếp nhận kênh tín dụng này.

Lợi ích đối với nhà nhập khẩu:

- Thứ nhất, hình thức này có sự tham gia của các công ty bảo hiểm tín dụng nên các doanh nghiệp có thể yên tâm về chất lượng cũng như trình độ hiện đại của thiết bị như quy định trong hợp đồng

Nhà xuất khẩu có thể lựa chọn lãi suất áp dụng cố định hay thả nổi và có quyền chuyển đổi từ lãi suất cố định sang thả nổi (hoặc ngược lại) để tránh rủi ro. Lãi suất cố định mà

ngân hàng áp dụng thường thấp hơn lãi suất trần do Ngân hàng Nhà nước quy định và thấp hơn lãi suất bình quân trên thị trường Liên Ngân hàng.

Lãi suất thả nổi: Định kỳ 06 tháng/ lần, Ngân hàng nước ngoài sẽ thông báo mức lãi suất được áp dụng cho 06 tháng tiếp theo cho số dư còn lại của khoản vay.

Lãi suất thả nổi được tính trên cơ sở chào giá Liên Ngân hàng tại thị trường đã được quy định theo thông lệ quốc tế (ví dụ Libor cho đồng $, Fibor cho đồng DEM cộng với lãi lề cố định)

Lãi suất cố định: Được ấn định ngay từ đầu và không thay đổi trong suốt thời gian khoản vay. Mức lãi suất này do OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế) xác định hàng tháng và được áp dụng từ ngày 14 của tháng thông báo đến ngày 15 tháng sau cho những đơn xin tài trợ được chấp nhận trong thời gian đó.

Thứ hai, Ngân hàng cho phép các doanh nghiệp ký các Hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay, hoán đổi, kỳ hạn để tránh rủi ro hối đoái.

Thứ ba, ngân hàng cung cấp cho các doanh nghiệp thông tin về đối tác nước ngoài, tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp thiết bị, máy móc, dây chuyền công nghệ, giá cả và các điều khoản thanh toán tiết kiệm chi phí nhất.

Thứ tư, doanh nghiệp có thể được gia hạn nợ nếu tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn hay đang trong giai đoạn chạy thử, lắp đặt máy móc thiết bị…

Nhược điểm của loại hình tài trợ này

- Thứ nhất, đây là nguồn tài trợ của phía nước ngoài nên các khách hàng xin vay ngoài việc phải thoả mãn các điều kiện của một hợp đồng tín dụng thông thường còn phải thoả mãn các điều kiện của nhà tài trợ:

+ Giá trị máy móc lớn hơn 150.000 USD.

+ Có Hợp đồng nhập khẩu với nhà nhập khẩu có đủ tư cách pháp nhân hoạt động trên đất nước xuất khẩu và tài trợ.

- Mặc dù có những ưu đãi và linh động đối với khách hàng trong việc lựa chọn lãi suất, tuy nhiên do thời hạn vay và trả nợ dài nên những biến động lãi suất trên thi trường quốc tế, biến động về tỷ giá là rủi ro lớn tác động đến nhà nhập khẩu.

- Ngoài việc trả lãi và nợ gốc, nhà nhập khẩu phải trả thêm các khoản sau;

+ Phí bảo hiểm tín dụng (tính trên giá trị khoản vay) khoảng 6 – 6,5% được trả một lần hoặc trả suốt thời gian vay

+ Phí quản lý: khoản phí được tính theo tỷ lệ % trên giá trị hợp đồng vay vốn, được thanh toán trước khi giải ngân.

Phí cam kết: là khoản phí được tính theo tỷ lệ % tính trên số tiền chưa được rút vốn của hợp đồng nhập khẩu riêng lẻ.

Tín dụng dành cho người đặt hàng và Hiệp định khung là loại hình tài trợ nhập khẩu, ra đời sớm mhất và riêng có của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 1998 trở lại đây, do nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là những căng thẳng của nhu cầu ngoại tệ, tâm lý lo sợ tỷ giá tăng cao nên việc tài trợ xuất nhập khẩu qua hiệp định khung không còn hấp dẫn khách hàng như trước nữa. Vì vậy, doanh số phát hành bảo lãnh vay vốn nước ngoài trong 03 năm gần đây đều bằng 0.

2.4. Cho vay ứng trước thanh toán hàng nhập

Đây là hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu được thực hiện phổ biến nhất tại Sở giao dịch từ trước đến nay. Tuỳ theo đối tượng khách hàng, tình hình tài chính, mục đích vay vốn, đặc điểm sản xuất kinh doanh… mà cán bộ tín dụng lựa chọn hình thức cho vay phù hợp. Ví dụ đối với khách hàng truyền thống, có uy tín cao, tình hình tài chính tốt, có nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu thường xuyên, cán bộ tín dụng xem xét và cho vay dưới hình thức hạn mức tín dụng.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TAI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI SỞ GIAO DỊCH I- NHĐT&PT VIỆT NAM (Trang 73 -76 )

×