0
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Những thành quả đạt đợc:

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ở KBNN HÀ TÂY (Trang 41 -43 )

Mặc dù mới thành lập từ năm 1991 và KBNN là một đơn vị non trẻ, vì vậy không tránh khỏi những khó khăn ban đầu về cơ sở vật chất cũng nh nghiệp vụ, nhng dới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN TƯ, sự tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phơng và các ban ngành. KBNN Hà Tây đã tổ chức tốt công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh, vay nợ dân để góp phần giải quyết nhu cầu chi của NSNN và đầu t cho phát triển kinh tế nói chung và nhu cầu chi của ngân sách tỉnh cũng nh đầu t cho nền kinh tế của tỉnh nói riêng.

Hoạt động huy động vốn của KBNN vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính chính trị – xã hội, huy động vốn không phải vì mục đích lợi nhuận - đây là điểm khác chủ yếu với các NHTM.

Kết quả huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong các năm qua (từ 1996 đến hết 2002): KBNN Hà Tây đã huy động đợc hơn 700 tỉ đồng cho NSNN.

Kết quả huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây đã góp phần thực hiện tốt kế hoạch NSNN, đầu t phát triển kinh tế, điều hoà lu thông tiền tệ, kiềm chế lạm phát trên địa bàn tỉnh, hoàn thành kế hoạch huy động vốn mà KBNN TƯ giao cho.

Công tác huy động vốn cho NSNN và cho đầu t phát triển kinh tế đã đợc hoàn thiện dần, phù hợp với các quy luật của nền kinh tế thị trờng. Từ chỗ áp dụng lãi suất thấp, việc mua còn mang tính áp đặt chính trị, gây nhiều khó khăn trong khâu mua cũng nh khi thanh toán, hiệu quả thấp, đến nay đã xem xét lãi suất thị trờng, chú ý đến tỉ lệ lạm phát nên đã hấp dẫn đợc ngời mua, do vậy số vốn huy động đợc qua KBNN Hà Tây tăng lên hàng năm.

Cơ chế phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ không ngừng hoàn thiện cả về nội dung và hình thức. Từ các loại tín phiếu ngắn hạn đến trung, dài hạn, từ

các loại ký danh mua ở đâu thanh toán ở đó đến các loại vô danh mua ở một kho bạc trong tỉnh thì thanh toán đợc ở tất cả các KBNN trong tỉnh.

Từ năm 1993, hình thức huy động vốn đợc mở rộng, đa dạng hoá, lãi suất tín phiếu kho bạc đã đợc xác định trên cơ sở lãi suất tiết kiệm của ngân hàng cộng thêm tỉ lệ khuyến khích từ 0,3-0,5%, đợc điều chỉnh theo từng thời gian đảm bảo lợi ích của ngời mua tín phiếu, áp dụng linh hoạt các hình thức thanh toán lãi.

Các hình thức tín phiếu, trái phiếu ngày càng đợc cải tiến, đợc phép tự do chuyển nhợng, mua bán nên đã hấp dẫn ngời mua hơn.

Trong thời gian qua, dới sự chỉ đạo của KBNN TW, KBNN Hà Tây đã phát hành trái phiếu Chính phủ thờng xuyên, liên tục (năm 1997 phát hành 2 đợt; năm 1998 phát hành 4 đợt; năm 1999 phát hành 2 đợt; năm 2000 phát hành 2 đợt; năm 2001 phát hành 2 đợt; năm 2003 phát hành 3 đợt), đã giúp đối tợng mua trong tỉnh quen dần với trái phiếu Chính phủ và ngày càng tin tởng vào trái phiếu Chính phủ nhiều hơn.

Nhờ có sự phối hợp giữa KBNN Hà Tây với cơ quan Tài chính, Thuế trong công tác huy động vốn nên cũng đã mang lại hiệu quả quan trọng.

Về mặt pháp luật, KBNN Hà Tây tổ chức phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã chấp hành đầy đủ những quy định, hớng dẫn của KBNN TƯ về cơ chế, lãi suất và quản lý việc mua bán trái phiếu Chính phủ.

Cụ thể kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây nh sau:

- Về tín phiếu KBNN: từ năm 1992 đến năm 1994 đã huy động đợc 150 tỉ

đồng; tín phiếu 6 tháng lãi suất 1,9%/tháng trả lãi trớc, huy động đợc hơn 85 tỉ đồng.

- Về tín phiếu đờng dây 500KV: trong năm1992 – 1993, KBNN Hà Tây đã

huy động đợc 2,4 tỉ đồng

- Về trái phiếu KBNN: trong 7 năm từ 1996 – 2002, KBNN Hà Tây đã huy

động đợc hơn 700 tỉ đồng, trong đó riêng văn phòng kho bạc tỉnh đã huy động đợc trên 550 tỉ đồng, điều này chứng tỏ văn phòng kho bạc tỉnh đã huy động đợc một lợng vốn lớn trong dân trên địa bàn thị xã. Trái phiếu Chính phủ đã hấp dẫn dân chúng, nhất là trái phiếu kỳ hạn 1 năm, lãi suất 21%/năm loại vô danh và trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 2 năm, lãi suất 14%/năm.

Bên cạnh những mặt đã đạt đợc trong công tác huy động vốn vẫn còn những hạn chế.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ở KBNN HÀ TÂY (Trang 41 -43 )

×