0
Tải bản đầy đủ (.doc) (71 trang)

Về đào tạo bồi dưỡng cán bộ

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ở KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ TÂY (Trang 63 -71 )

II. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ở KHO BẠC

5. Về đào tạo bồi dưỡng cán bộ

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hệ thống KBNN nói chung và chức năng huy động vốn nói riêng, trong thời gian tới cần phải chú trọng hơn nữa đối với công tác cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ, nâng cao số lượng cán bộ có trình độ đại học ở các KBNN huyện. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phấn đấu để mọi cán bộ trong ngành đều được đào tạo. Mở các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ đấu thầu, nâng cao kiến thức về thị trường chứng khoán. Có như vậy

mới thực hiện tốt nhiệm vụ nặng nề của toàn ngành nói chung và nhiệm vụ huy động vốn nói riêng trong thời gian tới.

Từ đó các giải pháp để hoàn thiện cơ chế huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây là:

Về mặt lãi suất:

Lãi suất trái phiếu Chính phủ là giải pháp quan trọng nhất, ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả huy động vốn của KBNN Hà Tây trên địa bàn tỉnh, yếu tố hấp dẫn dân cư mua trái phiếu chính là lãi suất. Do vậy, trên cơ sở lãi suất trái phiếu do KBNN TƯ quy định, KBNN Hà Tây phải so sánh với lãi suất huy động vốn của các Ngân hàng trong tỉnh và với yếu tố lạm phát để biết được loại tín phiếu – trái phiếu nào hấp dẫn người mua hơn. Từ đó mới có thể huy động tối đa nguồn vốn trong dân cư qua từng đợt phát hành. Khi KBNN TƯ thay đổi lãi suất thì KBNN Hà Tây cần thông báo đến các đối tượng mua trái phiếu, đồng thời chỉ đạo các kho bạc huyện thực hiện tốt chủ chương này để thu hút dân cư trên địa bàn mua trái phiếu .

Về cơ chế phát hành:

Cơ chế phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây phải tuân theo cơ chế chung của hệ thống, phù hợp với cơ chế đổi mới của nền kinh tế và phù hợp với điều kiện kinh tế của tỉnh Hà Tây.

Cần đặc biệt chú trọng việc phát hành trái phiếu Chính phủ vô danh vì loại này có thể trao đổi, mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, thanh toán thuận tiện cho người sở hữu. Loại trái phiếu này hấp dẫn người mua nên cần có cơ chế phát hành và thanh toán thích hợp trong toàn hệ thống KBNN.

Đối với trái phiếu Chính phủ ghi danh, KBNN Hà Tây cần đơn giản hoá thủ tục chuyển đổi, thanh toán nhưng vẫn đảm bảo chính xác, đúng qui trình.

Cơ chế phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây cần được hoàn thiện để tăng cường tính pháp lý và khả năng thực thi cho công tác huy động vốn hiện

nay. Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác phát hành trái phiếu Chính phủ, đồng thời tăng cường kiểm soát quá trình sử dụng vốn nhằm tránh thất thoát và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Cần xây dựng cơ chế và hình thành các trung tâm giao dịch mua bán và chiết khấu các loại trái phiếu Chính phủ, trên cơ sở đó khuyến khích và tạo điều kiện cho các Ngân hàng, các doanh nghiệp mở rộng quy mô phát hành và giao dịch các loại trái phiếu, cố phiếu.

Hiện nay, KBNN Hà Tây mới chỉ tiến hành phát hành trực tiếp qua KBNN nên cần đặc biệt chú trọng hình thức phát hành này để phát huy thế mạnh, tận dụng cơ sở vật chất, con người của tất cả các KBNN trong tỉnh, đặc biệt là đối với văn phòng KBNN tỉnh là đơn vị chỉ đạo phát hành. Xác định phát hành trực tiếp qua KBNN là hình thức phát hành chủ yếu nên cần tổ chức tốt công tác phát hành trực tiếp nhằm huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi của dân cư trong tỉnh cho NSNN và cho đầu tư phát triển kinh tế, hơn nữa huy động vốn dưới hình thức này góp phần thực hiện chính sách Tài chính – Tiền tệ, kiềm chế lạm phát.

Trong thời gian tới, KBNN Hà Tây nên tổ chức phát hành trái phiếu thông qua các đại lý vì hình thức này sẽ mở rộng được phạm vi phát hành, từ đó sẽ huy động được nhiều vốn hơn.

Do vậy, việc mở rộng hình thức phát hành ở KBNN Hà Tây là hết sức cần thiết đối với công tác huy động vốn.

Đối tượng mua trái phiếu Chính phủ là do tự nguyện, chủ yếu là dân cư trên địa bàn thị xã, thị trấn. Do vậy cần tập trung vào các đối tượng này, mặt khác cũng cần có biện pháp để bắt buộc một số đối tượng mua trái phiếu Chính phủ như: các doanh nghiệp Nhà nước có doanh số hoạt động lớn để làm ăn có lãi, vốn nhàn rỗi sử dụng vào mục đích kinh doanh không hết (bưu điện, điện lực, các Công ty XNK, Công ty Bảo hiểm, Công ty sổ xố, các NHTM,...) và một số doanh nghiệp tư nhân lớn. Nếu huy động được ở các đối tượng này thì tỉ trọng huy động vốn sẽ là rất lớn.

KBNN các huyện cần có biện pháp huy động có hiệu quả hơn nguồn vốn trong dân cư ở vùng núi cao (Ba Vì).

Trong việc phát hành trái phiếu Chính phủ, để huy động được tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư trước hết phải tạo được lòng tin trong dân, làm sao để người dân tin vào kho bạc và từ đó yên tâm gửi tiền và được đảm bảo khi rút tiền ra lãi là lãi thực.

Đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời cả gốc và lãi khi đến hạn ở tất cả các KBNN trong tỉnh. Trong thanh toán trước hạn, thủ tục phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện.

Đảm bảo bí mật, an toàn cho người mua - đây được coi là một nguyên tắc đối với cán bộ kho bạc.

Về công tác tuyên truyền:

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động rộng rãi trong dân chúng trên địa bàn tỉnh.

Đối với loại trái phiếu, tín phiếu có ý nghĩa chính trị, huy động bằng cách bắt buộc thì kho bạc phải giải thích đến mọi người dân, làm cho họ hiểu rằng: huy động vốn tuy mang tính bắt buộc, vận động chính trị như là một nghĩa vụ đóng góp xây dựng tổ quốc đối với mọi người dân. Tính bắt buộc của việc mua trái phiếu Chính phủ khác hẳn với tính bắt buộc của các công cụ khác như: thuế, phí, lệ phí – nó nhẹ nhàng hơn vì nó có hoàn trả và có lợi ích kinh tế.

Cần có những thông tin chi tiết, cụ thể về từng đợt phát hành mà quan trọng là thông tin về thời hạn và lãi suất để thu hút sự chú ý của dân chúng. Mỗi cán bộ, mỗi nhân viên trong KBNN Hà Tây phải là một tuyên truyền viên tích cực, năng động trong công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, có như vậy người dân có tiền mới tin tưởng và mua trái phiếu Chính phủ.

Tăng cường phối hợp giữa kho bạc tỉnh và Đài phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh để có những thông tin nhanh nhất, đầy đủ nhất trên truyền hình về

những đợt phát hành trái phiếu Chính phủ. Đẩy mạnh việc thông tin quảng cáo theo định kỳ phát hành trái phiếu kho bạc trên báo Hà Tây, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền từ tỉnh đến huyện để người dân hiểu rõ và từ đó góp phần huy động tối đa, kịp thời nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư trên toàn địa bàn.

Đối với công trái xây dựng tổ quốc phải kết hợp với các Sở, ban ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng tại điạ phương để tổ chức triển khai vận động, tuyên truyền sâu rộng đến tận các cơ quan, các tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh, các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa của công trái xây dựng tổ quốc. Có như thế mới có thể huy động nhanh nhất và hiệu quả nhất các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, hoàn thành xuất sắc mục tiêu huy động vốn trên điạ bàn tỉnh Hà Tây.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

Để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình và chức năng huy động vốn nói riêng, trong thời gian tới, KBNN Hà Tây cần phải chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hơn nữa. Đa số cán bộ văn phòng KBNN đều có trình độ đại học, nhưng ở các kho bạc huyện, số cán bộ có trình độ đại học vẫn chiếm một tỉ trong chưa cao trên tổng số cán bộ công viên chức của kho bạc huyện nên cần tổ chức nâng cao trình độ nghiệp vụ nói chung và cho công tác huy động vốn nói riêng để công chức, viên chức KBNN nắm vững chế độ, hiểu biết sâu sắc về công tác huy động vốn.

Tổ chức cho cán bộ công nhân viên chức KBNN Hà Tây hiểu biết nghệ thuật giao tiếp văn minh hiện đại, tôn trọng khách hàng, tận tình hướng dẫn khách hàng, lời lẽ chân thành, cởi mở. Đây là vấn đề phải đặt thành tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất của những cán bộ luôn tiếp xúc với khách hàng.

Đòi hỏi cán bộ của kho bạc trong bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp dân, đón nhận nguyện vọng của dân và giải thích cho dân về chính sách, chế độ của Nhà

nước, đặc biệt là đối với cơ chế huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ.

Có như vậy mới thực hiện tốt nhiệm vụ của KBNN nói chung và nhiệm vụ huy động vốn nói riêng trong thời gian tới, mới huy động được tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Tây cho NSNN và cho đầu tư phát triển kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn mà KBNN TƯ giao cho trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, chiến lược của toàn ngành KBNN./.

KẾT LUẬN

Trong thời gian qua, cùng với nền kinh tế cả nước, nền kinh tế tỉnh Hà Tây đã bắt đầu có sự tăng trưởng, bước đầu ra khỏi khủng hoảng kinh tế. Tốc độ phát triển ngày càng tăng, đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng được cải thiện. Cùng với sự đổi mới kinh tế trong lĩnh vực Tài chính của tỉnh cũng được thay đổi đáng kể, đặc biệt là sự ra đời của KBNN Hà Tây với chức năng quản lý quỹ NSNN và trong đó có chức năng quan trọng là huy động vốn. Từ khi ra đời cho đến nay, KBNN Hà Tây luôn đảm nhận tốt chức năng huy động vốn, khắc phục những khuyết tật của thị trường. Về lý luận và thực tế đã chứng minh KBNN Hà Tây ra đời là hoàn toàn cần thiết và có đủ khả năng, điều kiện thực hiện hoạt động huy động vốn mà KBNN TƯ giao cho trên địa bàn tỉnh Hà Tây.

Trong những năm qua, KBNN Hà Tây đã tổ chức tốt công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tây, đã huy động được một lượng vốn khá lớn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, góp phần điều hoà lưu thông tiền tệ, ổn định lạm phát. Tuy nhiên, trong thực tế, huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây vẫn còn có những khó khăn, lúng túng cả về cơ chế lẫn phương pháp.

Trong giai đoạn tới, để đáp ứng nhu cầu vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển kinh tế, nhiệm vụ huy động vốn của KBNN Hà Tây cũng khá nặng nề, do vậy cần phải có giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện cơ chế huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ. KBNN Hà Tây phải làm thế nào để khai thác tối đa các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư trên địa bàn tỉnh - đó cũng chính là mục đích của khoá luận tốt nghiệp này.

Trong khoá luận tốt nghiệp này, tôi đã mạnh dạn nêu lên một số ý kiến nhằm góp phần thực hiện tốt hơn công tác huy động vốn ở KBNN Hà Tây. Song đó chỉ là ý kiến chủ quan của bản thân tối, chắc chắn chưa thể đầy đủ và chính xác.

Kính mong sự đóng góp của các thầy cô giáo để khoá luận được hoàn thiện hơn.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ở KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ TÂY (Trang 63 -71 )

×