0
Tải bản đầy đủ (.doc) (71 trang)

Về đối tượng vay

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ở KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ TÂY (Trang 62 -63 )

II. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ở KHO BẠC

4. Về đối tượng vay

Phải tăng cường huy động vốn ở cả hai khu vực: Ngân hàng, các tổ chức Tài chính và dân để giải quyết nhu cầu vay cho NSNN. Khi cấp bách, cần phải dựa vào hình thức vay qua Ngân hàng. Hình thức này có thể tập trung một lượng vốn lớn trong một thời gian ngắn. Nhưng huy động vốn bằng phương thức đấu thầu là nguyên nhân tiềm tàng làm bùng nổ lạm phát. Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu trực tiếp qua KBNN thì thực sự thu hút được tiền nhàn rỗi trong lưu thông và kiềm chế lạm phát, sử dụng có hiệu quả năng lực của hệ thống KBNN nhưng thời hạn vay lại kéo dài.

Đối với vay dân, một vấn đề quan trọng là phải tạo được lòng tin cho họ, để họ đặt niềm tin vào Nhà nước và yên tâm với đồng vốn đầu tư của mình.

Phải đảm bảo một cách tốt nhất quyền lợi của người mua trái phiếu, tín phiếu kho bạc vì đây là yếu tố quan trọng, đảm bảo Nhà nước giữ được chữ tín với nhân dân. Đảm bảo an toàn, bí mật cho người mua, thực hiện quán triệt việc vay trả đúng hạn và tạo thuận lợi cho người mua muốn rút đúng hạn.

Chú trọng công tác tuyên truyền:

Phải tuyên truyền, vận động rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Làm cho nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công tác huy động vốn trong nước và làm quen dần với các loại trái phiếu Chính phủ. Làm thế nào để người dân thấy được lợi ích của việc mua trái phiếu, gây được lòng tin đối với người mua. Qua công tác tuyên truyền cần nói rõ ý nghĩa của việc mua trái phiếu đối với đất nước. Công tác tuyên truyền là rất quan trọng. Một người có tiền, khi hiểu được ý nghĩa của việc mua trái phiếu đối với đât nước, với xã hội thì sẵn sàng tham gia vì nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn từ bao đời nay. Trong nền kinh tế thị trường, cần phải có các hình thức thông tin, quảng cáo thích hợp để mọi tổ chức và cá nhân đều hiểu biết rõ về các hình thức chứng khoán, cơ chế phát hành, niêm yết, giao dịch. Đặc biệt là những quy định về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của các đối tác có liên quan như: nhà phát hành, các tổ chức, cá nhân đầu tư vào kinh doanh chứng khoán.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ở KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ TÂY (Trang 62 -63 )

×