0
Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

Giải pháp về tổ chức nhân sự

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG KHI CHO VAY DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU VỰC BA ĐÌNH (Trang 81 -82 )

II/ Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng đối với DNNN tại Chi nhánh NHCT Khu vực ba đình

1/ Các giải pháp về phía Chi nhánh NHCT Ba Đình 1 Giải pháp về tăng cờng vốn để cho vay DNNN

1.5/ Giải pháp về tổ chức nhân sự

Con ngời luôn đóng vai trò quyết định đến sự thành công hay thất bại của mọi hoạt động và tất nhiên không loại trừ các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Do vậy, để góp phần nâng cao chất lợng tín dụng thì giải pháp về tổ chức nhân sự chính là một giải pháp rất quan trọng và có giá trị trong mọi giai đoạn phát triển của bản thân ngân hàng. Thực hiện giải pháp nhân sự sẽ tiến hành chủ yếu trên các phơng diện sau.

- Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng: thờng xuyên có kế hoạch tổ chức đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, cơ chế chính sách, pháp luật, thẩm định dự án, phân tích hoạt động kinh tế, thanh toán quốc tế, tin học, ngoại ngữ, kết hợp giữa đào tạo chính quy với đào tạo tại chỗ giúp cho ng… - ời cán bộ có đủ năng lực trình độ làm việc trong nớc và quan hệ đối ngoại. Đối với những nhân viên cả mới và cũ đều cần phải hiểu rõ tầm quan trọng của việc thờng xuyên nghiên cứu, học tập để cập nhật những kiến thức về chuyên môn và những kiến thức xã hội khác, gắn lý luận với thực tiễn để có thể vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả khi cho vay.

- Kiện toàn công tác sử dụng cán bộ: tuỳ theo chức năng nhiệm vụ yêu cầu của từng vị trí công tác đợc phân công trong hoạt động tín dụng mà ngời cán bộ tín dụng cần phải có những tiêu chuẩn riêng cho phù hợp. Nhìn chung họ cần phải có đủ sức tiếp cận với cơ chế thị trờng đa dạng, am hiểu về chính sách pháp luật, có bản lĩnh phẩm chất chính trị tốt, trung thực gắn bó với nghề nghiệp và sự nghiệp của ngành. Đối với những cán bộ tín dụng đầu t cho ngành nghề nào cũng phải hiểu đợc những vấn đề cơ bản có liên quan đến nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của ngành nghề đó, từ đó mới có thể làm tốt công tác t vấn cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, sử dụng đồng vốn của ngân hàng.

- Có chế độ khuyến khích thởng phạt vât chất đối với cán bộ làm công tác tín dụng: cần thiết có chế độ lơng, thởng khác nhau đối với những nhiệm vụ quan trọng khác nhau, tránh hiện tợng bình quân chủ nghĩa vì công tác tín dụng thực sự nặng nề, lắm rủi ro. Một sự đãi ngộ nh nhau ở những vị trí khác nhau với năng lực và cờng độ làm việc khác nhau sẽ làm triệt tiêu mọi nỗ lực, cố gắng sáng tạo. Do vậy, cần nghiên cứu áp dụng chế độ lơng, thởng u đãi đối với những ngời làm tốt công tác tín dụng nh mở rộng, khai thác, chiếm lĩnh thị phần tín dụng tốt trên địa bàn, những ng… ời có chất lợng trả nợ tín dụng cao nh nợ quá hạn không có hoặc có tỷ lệ thấp và chỉ mạng tính tạm thời, Bên cạnh đó cũng cần phải sử phạt… nghiêm minh những hành vi cố tình vi phạm quy định hay hành vi lừa đảo, cơng quyết xử lý thích đáng để làm gơng và có tác dụng giáo dục, răn đe những ngời khác.

Tóm lại, để khuyến khích năng lực làm việc của nhân viên tín dụng, xoá bỏ t tởng co cụm và tạo tâm lý phấn đấu trong công tác, việc bố trí cán bộ cần phân rõ trách nhiệm pháp lý của từng vị trí công tác, đảm bảo quyền lợi gắn với trách nhiệm, khen thởng kịp thời, kỷ luật nghiêm minh, có nh… vậy trong kinh doanh tín dụng sẽ hạn chế bớt rủi ro không đáng có do ý thức chủ quan của cán bộ ngân hàng hoặc khách hàng gây ra, tạo ra chất lợng cao trong hoạt động tín dụng.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG KHI CHO VAY DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU VỰC BA ĐÌNH (Trang 81 -82 )

×