0
Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

Nguyên nhân khách quan 0,

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG KHI CHO VAY DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU VỰC BA ĐÌNH (Trang 57 -58 )

II/ Thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNNN tại chi nhánh nhct khu vực ba đình

2/ Nguyên nhân khách quan 0,

Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 19992000

Tiến hành phân tích theo nguyên nhân sẽ thấy nợ quá hạn phát sinh do phía khách hàng vay vốn là chủ yếu, chiếm 91,7% vào năm 1999 và 100% vào năm 2000. Trong số các nguyên nhân từ phía khách hàng, nguyên nhân do kinh doanh thua lỗ và do hàng hoá chậm tiêu thụ đợc coi là 2 nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng nợ quá hạn hiện nay tại NHCT Ba Đình. Các nguyên nhân này thờng bắt đầu từ việc ngời quản lý thiếu kiến thức và khả năng tổ chức kinh doanh, trình độ kỹ thuật công nghệ của doanh nghiệp lạc hậu, dẫn đến năng suất lao động… thấp, chất lợng sản phảm kém, giá thành cao không đáp ứng đợc tiêu dùng trong nớc và xuất khẩu, không đủ sức cạnh tranh với hàng nhập khẩu, hàng hoá làm… ra có sức tiêu thụ chậm và khiến cho nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng thua lỗ. Tiếp theo 2 nguyên nhân trên cũng phải kể đến các nguyên nhân khác nh: phá sản, lừa đảo, sử dụng vốn sai mục đích, Về phía các DNNN, nguyên nhân dẫn… đến tình trạng nợ quá hạn của họ cũng không loại trừ khỏi các phân tích trên đây. Do vậy, trên cơ sở đó, để đảm bảo an toàn vốn vay, đảm bảo khả năng thu hồi nợ và lãi đúng thời hạn NHCT Ba Đình cần phải thực hiện một số biện pháp nhằm giúp các doanh nghiệp khắc phục những yếu kém, sớm loại trừ những khả năng phát sinh nợ quá hạn từ phía khách hàng và từ các phía khác trong đó có bản thân ngân hàng.

2.4.3/ Một số chỉ tiêu đánh giá chất lợng tín dụng kháca/ Chỉ tiêu hệ số sử dụng vốn a/ Chỉ tiêu hệ số sử dụng vốn

ý nghĩa của việc đánh giá hệ số này là nhằm so sánh khả năng cho vay của ngân hàng với huy động vốn. Chỉ tiêu này càng lớn thì càng chứng tỏ ngân hàng đã sử dụng một cách hiệu quả nguồn vốn huy động đợc. Vậy ở NHCT Ba Đình hệ số này trong những năm qua đạt mức bao nhiêu, tốt hay cha tốt, ta hãy xem xét bảng sau.

Đơn vị : Tỷ đồng

Chỉ tiêu Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000

1-Huy động vốn 1.271,2 1.615,9 2.160,0

2-Sử dụng vốn 551,7 723,3 1.014,4

Hệsố=(2)/(1)x100% 43,4% 44,8% 46,9%

Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh NHCT Ba Đình

Các số liệu đã cho thấy, mặc dù công tác huy động và sử dụng vốn qua các năm đều tăng song hệ số sử dụng vốn của Chi nhánh vẫn ở mức cha cao. Năm 1998 giảm thấp hơn (-7,1%) so với năm 1997, hai năm tiếp theo 1999ữ2000 có tăng nhẹ và vẫn ở mức dới 50%. Nguyên nhân khiến cho Chi nhánh có hệ số sử dụng vốn thấp trong 3 năm vừa qua có thể đợc lý giải là do những khó khăn của nền kinh tế, môi trờng đầu t không thuận lợi, số lợng dự án khả thi ít, Đây cũng… là nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng ứ đọng vốn trong hệ thống NHTM ở n- ớc ta trong thời gian qua. Tuy nhiên, nếu nh đem so sánh các hệ số trên với một số ngân hàng cùng hay khác hệ thống thì NHCT Ba Đình vẫn cao hơn so với nhiều đơn vị.

Với lợng vốn d thừa, hàng năm Chi nhánh đều chuyển điều hoà vốn về NHCT Việt Nam để cân đối chung trong toàn hệ thống. Nh năm 2000 Chi nhánh đã chuyển điều hoà vốn bình quân năm đạt 1.017,7 tỷ đồng, tăng 31,4% so với năm 1999.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG KHI CHO VAY DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU VỰC BA ĐÌNH (Trang 57 -58 )

×