0
Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

Đặc điểm đội ngũ khách hàng là DNNN tại Chi nhánh

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG KHI CHO VAY DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU VỰC BA ĐÌNH (Trang 44 -45 )

II/ Thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNNN tại chi nhánh nhct khu vực ba đình

1/ Đặc điểm đội ngũ khách hàng là DNNN tại Chi nhánh

Hà Nội là trung tâm và đầu não về chính trị-văn hoá-khoa học kỹ thuật, đồng thời là một trung tâm lớn về kinh tế, một trung tâm giao dịch quốc tế của cả nớc. Kinh tế-xã hội của Thủ đô đang ngày càng ổn định và phát triển trong đó có sự đóng góp một phần không nhỏ của các DNNN trên địa bàn. Hoạt động tại một trung tâm kinh tế-chính trị, các DNNN trên địa bàn Hà Nội có quan hệ với NHCT Ba Đình rất đa dạng và phong phú. Có các Tổng công ty 91 nh Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Chè Việt Nam, Tổng công ty Dệt may Việt Nam, Các Tổng công ty 90 nh… Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Tổng công ty xây dựng đờng thuỷ, ngoài ra còn nhiều khách… hàng DNNN là công ty con hay trực thuộc các đơn vị kể trên. Có các DNNN địa phơng bao gồm tất cả các ngành nghề nh công nghiệp, xây dựng, GTVT, vật t th- ơng nghiệp, Trong những DNNN có quan hệ giao dịch và tín dụng đối với… NHCT Ba Đình có những doanh nghiệp qui mô lớn, vốn lớn, làm ăn có hiệu quả, có những thuận lợi nhất định trong quan hệ tiền gửi, tiền vay với ngân hàng. Song cũng có những doanh nghiệp qui mô nhỏ, vốn ít, sản xuất nhỏ, sản phẩm làm ra chậm tiêu thụ, khả năng thanh toán nợ còn gập khó khăn, đã có những doanh nghiệp phải giải thể hoặc sáp nhập vào các doanh nghiệp khác. Điều này đã cho thấy rằng khách hàng là DNNN của NHCT Ba Đình rất đa dạng, với nhiều loại hình, tiềm lực về vốn và sản xuất kinh doanh cũng rất khác nhau. Tuy nhiên, nếu thực hiện phân loại các khách hàng DNNN theo lĩnh vực hoạt động thì có thể

của NHCT Ba Đình phần nhiều đều hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, là các công ty con hay đơn vị trực thuộc của hai Bộ: GTVT và Xây dựng.

Trong giai đoạn kinh doanh hiện nay của Chi nhánh, vấn đề đặt ra là làm sao để ngày càng mở rộng quan hệ với các khách hàng là DNNN (kể cả tiền gửi lẫn tiền vay). Việc đó sẽ giúp cho Chi nhánh tiếp tục khẳng định mình là một trung tâm tiền tệ-tín dụng-thanh toán trên địa bàn, góp phần tăng vốn cho các DNNN khi có nhu cầu để thúc đẩy sự phát triển của các DNNN, đa kinh tế Thủ đô vững bớc tiến lên, xứng đáng là một trung tâm kinh tế lớn của cả nớc, đồng thời vẫn đảm bảo kinh doanh của Chi nhánh đạt hiệu quả cao.

Tính đến thời điểm cuối năm 2000, Chi nhánh đã có lợng khách hàng lên trên 1600 đơn vị với hơn 4200 tài khoản giao dịch. Trong số đó có 450 khách hàng có quan hệ tín dụng với Chi nhánh: 163 DNNN, 25 công ty TNHH và HTX, 262 hộ t nhân cá thể. Khách hàng có số d tiền gửi, tiền vay trên 1 tỷ đồng lên tới gần 70 đơn vị, vẫn chủ yếu là các công ty và tổng công ty thuộc Bộ GTVT và Bộ xây dựng.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG KHI CHO VAY DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU VỰC BA ĐÌNH (Trang 44 -45 )

×