0

2 Phương pháp nghiên cứu

2.6.1 Những mặt thuận lợi đã đạt được

¾ Thuận lợi:

- Sự đoàn kết nội bộ nhất trí cao trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản trị, điều hành kinh doanh của SHB được hiệu quả.

- SHB có chính sách thu hút cán bộ nhân viên hấp dẫn, tạo môi trường làm việc cho cán bộ nhân viên phát huy khả năng của mình, không áp đặt. Chính vì vậy, trong những năm qua đã thu hút một số lượng lớn cán bộ nhân viên chủ chốt như: các trưởng phó phòng ban nghiệp vụ có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng về công tác tại SHB.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ nhân viên luôn được ban lãnh đạo SHB quan tâm và tạo điều kiện tối đa.

khách hàng, quý cổ đông…đã tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của SHB ngày càng phát triển bền vững.

¾ Những mặt đạt được:

- Hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

- Ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, và hai tập đoàn kinh tế này là cổ đông lớn của SHB sau khi tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng (mỗi tập đoàn chiếm tỷ lệ 15%/vốn điều lệ). Bên cạnh đó, SHB cũng ký kết hợp tác chiến lược với Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam Hà Nội và Tổng công ty LiLAMA…

- Cơ bản hoàn thành bộ máy điều hành, các phòng ban chức năng hội sở tại Hà Nội chuẩn bị cho việc chuyển Hội sở chính từ Cần Thơ ra Hà Nội.

- Thương hiệu SHB ngày càng trở nên nổi tiếng và thân thuộc với khách hàng trên phạm vi toàn quốc chỉ trong thời gian ngắn.

- Mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh khắp các tỉnh thành trong cả nước

- Xây dựng mới và ban hành lại hoàn chỉnh quy trình nghiệp vụ để phù hợp với quy mô phát triển của ngân hàng.

- Tốc độ tăng trưởng vượt bậc từ tổng tài sản hơn 1.300 tỷ đồng cuối năm 2006 lên trên 12.367 tỷ đồng đến cuối tháng 12/2007. Đây là thành công rất đáng khích lệ cho SHB vì quy mô hoạt động của toàn hàng được nâng cao rõ nét qua một số nghiệp vụ chủ yếu: Tín dụng, thị trường liên ngân hàng, kinh doanh ngoại tệ và các dịch vụ khác

- Hoạt động thanh toán quốc tế trong năm 2007 phát triển mạnh với doanh số thanh toán quốc tế trong năm 2007 đạt 540,895 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và doanh thu phí dịch vụ thanh toán quốc tế trong năm 2007 đạt 485,22 triệu đồng. Ngoài ra, SHB cũng đã thiết lập đại lý và mở tài khoản ngoại tệ tại hai ngân hàng nước ngoài là: Citibank – New York và Commerzbank – Germany, theo đó SHB sẽ kích hoạt tài khoản USD tại Citibank – New York và Euro tại Commerzbank – GE để phục vụ cho hoạt

- Tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng (CITAD) trong toàn hệ thống SHB từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong việc thanh toán chuyển tiền trong nước một cách nhanh chóng cho khách hàng và nâng cao uy tín của SHB trong hệ thống ngân hàng.

- SHB kết hợp với các đối tác chiến lược và chủ trì thành lập Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), Công ty quản lý Quỹ (SHF) đã đi vào hoạt động chính thức, Công ty phát triển hạ tầng kinh doanh bất động sản Sài Gòn – Hà nội (dự kiến ra đời trong quý 4/2008), ngoài ra SHB cũng kết hợp với Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam đang xúc tiến thành lập Công ty bảo hiểm SHB – VINACOMIN.

- Phát triển và cung cấp cho khách hàng sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp đa dạng và tiện ích.

- Xây dựng và duy trì văn hóa tín dụng thận trọng và các chính sách, quy trình hợp lý đảm bảo chất lượng tín dụng nợ xấu 1%/tổng dư nợ.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI SAU KHI CHUYỂN ĐỔI TỪ NGÂN HÀNG NÔNG THÔN LÊN ĐÔ THỊ (Trang 63 -65 )