0

2 Phương pháp nghiên cứu

3.1.1 Tầm nhìn chiến lược của SHB

Ø Tôn chỉ hoạt động: SHB sẽ trở thành một ngân hàng bán lẻ đa năng hàng đầu tại Việt Nam, phấn đấu đến năm 2010 trở thành một tập đoàn tài chính để cung cấp sản phẩm dịch vụ đa dạng cho các thị trường có chọn lựa, ngân hàng hoạt động vững mạnh và an toàn, phát triển bền vững đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Ø Mục tiêu tổng quát: Mở rộng hoạt động một cách vững chắc, an toàn, bền vững về tài chính, áp dụng công nghệ thông tin hiện đại, cung cấp các dịch vụ và tiện ích thuận lợi, đa dạng và thông thoáng đến các doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư ở đô thị và nông thôn, duy trì khả năng sinh lời, phát triển và bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh chóng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Ø Nguyên tắc hoạt động: Để đạt được mục tiêu tổng quát nói trên, ngân hàng phải quán triệt 5 nguyên tắc trong công tác điều hành ngân hàng, cụ thể là:

- Áp dụng nhất quán các thông lệ quốc tế trong công tác điều hành ngân hàng;

- Phát triển và đưa ra thị trường những sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tạo lập danh tiếng về chất lượng phục vụ khách hàng, độ tin cậy và mức giá cả cạnh tranh;

- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, lấy công nghệ thông tin làm cơ sở để phát triển mô hình ngân hàng hiện đại;

- Hoạt động trên cơ sở thận trọng về tài chính và luôn nhận thức được tầm quan trọng của quản lý rủi ro, bảo toàn tài sản và duy trì khả năng thanh toán là tối cần thiết cho sự thành công của ngân hàng; phát huy tối đa nguồn lực tài chính trên nguyên tắc đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao khả năng sinh lời;

hội phát triển toàn diện.

Ø Mục tiêu phấn đấu cụ thể trong thời kỳ từ năm 2008 đến 2010

Các mục tiêu phấn đấu cụ thể được xây dựng phù hợp với chương trình hành động, lộ trình hội nhập của ngành ngân hàng Việt Nam. Để thực hiện thành công cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, trở thành một trong 10 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, SHB sẽ phát huy sức mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, nắm bắt các cơ hội phát triển ở khu vực thành thị bằng việc tập trung vào thực hiện thành công 9 mục tiêu phấn đấu cụ thể sau đây:

3 Thị trường mục tiêu sẽ là các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao như: sản xuất Than, khoáng sản, xây dựng giao thông đô thị, thủy điện, thiết bị y tế, cao su, đóng tàu biển và một số phòng dịch vụ …vv. Đặc biệt là tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực:

- Doanh nghiệp xuất nhập khẩu

- Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải,viễn thông - Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản - Doanh nghiệp hoạt động sản xuất may mặc, giầy da… 3 Khách hàng tiêu dùng và hộ gia đình

- Khách hàng tiêu dùng ở mức trung lưu tại các thành phố - Khách hàng trẻ tuổi ở thế hệ mới ( từ 22-35 tuổi)

- Các Doanh nghiệp tư nhân, tiểu thương tại các chợ và khu thương mại… - Hộ gia đình tại thành thị và nông thôn

3 Một số khách hàng lớn có chọn lọc ( Kể cả các doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp liên doanh hay các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ) Tất cả đều được lựa chọn và phát triển có tính chiến lược lâu dài. Tùy theo từng giai đoạn phát triển, SHB sẽ đưa ra các chỉ tiêu cụ thể trong cơ cấu nhóm khách hàng của SHB.

tư và môi giới kinh doanh bất động sản, công ty mua bán nợ… 3 Khu vực mục tiêu:

- Ngoài 5 thành phố lớn Hà Nội, thành phố HCM, Đà nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ, SHB sẽ chú trọng phát triển khu vực: Quảng Ninh, Đắc Lắc, Đắc Nông, Uông Bí, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cẩm Phả…

- Các Tỉnh có tăng trưởng kinh tế cao và mật độ dân cư cao như: Vinh, Huế, Nha Trang, Vũng Tàu, Lạng Sơn, An Giang, Kiên Giang

- Các Khu vực công nghiệp cạnh các thành phố lớn như: Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Chu Lai, Bình Dương, Đồng Nai, Qui Nhơn…

- Ngoài ra SHB sẽ chú trọng mở rộng mạng lưới tại các khu công nghiệp lớn. 3 Mục tiêu phát triển các sản phẩm, dịch vụ truyền thống và dịch vụ mới.

Từng bước phát triển sản phẩm dịch vụ mới trên nền tảng đầu tư công nghệ hiện đại, tiên tiến sao cho phù hợp với từng nhu cầu khách hàng và yêu cầu hội nhập

3 Mục tiêu phát triển thương hiệu, đổi mới công nghệ thông tin ngân hàng

Phát triển thương hiệu và thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp của SHB, từng bước đưa SHB trở thành ngân hàng thân thiện với khách hàng đi theo đúng phương châm” Đối tác tin cậy, giải pháp phù hợp” đến với toàn thể khách hàng tại các địa bàn trên toàn quốc;

Đẩy mạnh tiến độ triển khai và áp dụng công nghệ thông tin, trước mắt nâng cấp ngay cơ sở hạ tầng công nghệ hiện tại và trong năm 2008 sẽ mua hẳn Corebanking mới hiện đại đầy đủ chức năng phục vụ cho sự phát triển nhanh, bền vững của SHB. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản trị trên nền tảng của hệ thống ngân hàng cốt lõi phù hợp, thực hiện công tác quản lý tập trung theo mô hình ngân hàng hiện đại, lấy công nghệ thông tin làm cơ sở.

3 Mục tiêu nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý vốn:

Quản trị nguồn vốn tập trung nhằm giảm chi phí vốn đầu vào, chi phí thanh khoản và nâng cao hiệu quả công tác nguồn vốn, luôn luôn đảm bảo tính thanh khoản cao:

việc. Tăng cường huấn luyện, đào tạo và đào tạo lại tại chỗ, khuyến khích tự học để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của nhân viên.

- Mục tiêu cải tiến công tác quản trị rủi ro: Đầu tư xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tập trung, độc lập, và toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế để phát triển bền vững trên cơ sở nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả hoạt động;

- Mục tiêu tái cơ cấu tổ chức: cải cách cơ cấu tổ chức và điều hành nhằm đưa SHB trở thành một ngân hàng hiện đại, đa năng theo tiêu chuẩn quốc tế, lấy phục vụ khách hàng làm mục tiêu hoạt động;

- Mục tiêu cải tiến công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ: Nâng cao năng lực điều hành và phát triển các kỹ năng quản trị ngân hàng hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong toàn hệ thống của SHB.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI SAU KHI CHUYỂN ĐỔI TỪ NGÂN HÀNG NÔNG THÔN LÊN ĐÔ THỊ (Trang 67 -70 )