0

2 Phương pháp nghiên cứu

3.4.1 Đối với ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội

- Nhanh chóng thay đổi hệ thống công nghệ thông tin và thay thế ngay phần mềm hiện tại bằng một phần mền khác hiện đại để phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng.

- Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ nhân viên thêm chuyên sâu nghiệp vụ, nhằm đáp ứng được trình đồ nghiệp vụ mang tính chuyên nghiệp, sử dụng và phát triển các sản phẩm hiện đại nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh như hiện nay.

- Kết hợp với các trường đại học như Đại học kinh tế, đại học ngân hàng… giúp đỡ về mặt đào tào nghiệp vụ chuyên môn cho toàn thể cán bộ nhân viên và cung ứng các sinh viên khi ra trường cho SHB tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu công việc trong giai đoạn phát triển toàn diện của ngân hàng.

- Xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao mang tầm vĩ mô trong hoạt động kinh doanh theo mô hình ngân hàng đa năng và hiện đại.

- Thực hiện nhanh chóng kế hoạch mở rộng mạng lưới các chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, để tận dụng thời cơ chiếm lĩnh thị phần nâng cao khả năng cạnh tranh trong hệ thống các ngân hàng thương mại.

- Để nâng cao tầm chiến lược trong hoạt động kinh doanh theo mô hình ngân hàng bán lẻ, hiện đại, đa năng mang tầm vóc quốc tế. Điều tất yếu cần thực hiện có thêm các cổ đông chiến lược nước ngoài tham gia góp vốn, tư vấn truyền đạt chia sẻ kinh nghiệm hoạt động quốc tế với SHB.

- SHB là một ngân hàng thương mại cổ phần, có vốn điều lệ lớn và phát hành cổ phiếu rộng rãi cho các cổ đông đầu tư thì cần nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu, vậy SHB nhanh chóng đăng ký lên sàn chứng khoán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước quản

- Chuẩn bị tìm kiếm đối tác chiến lược mới để hợp tác tăng vốn điều lệ theo qui định của Ngân hàng nhà nước qui định đến năm 2010 các ngân hàng thương mại phải có vốn điều lệ tối thiểu là 3.000 tỷ đồng.

- Thành lập thêm các công ty con trực thuộc SHB nhằm hỗ trợ qua lại các nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh như: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, công ty kinh doanh và đầu tư bất động sản, công ty vàng bạc…

Một phần của tài liệu NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI SAU KHI CHUYỂN ĐỔI TỪ NGÂN HÀNG NÔNG THÔN LÊN ĐÔ THỊ (Trang 96 -97 )