0

Về vấn đề hình ảnh uy tín sản phẩm.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY DÂU TẰM TƠ I- HÀ NỘI (Trang 63-65 )

Hiện sản phẩm của công ty cha có một nhãn hiệu riêng, trên thị trờng nó chỉ đợc biết đến là sản xuất tại Việt Nam.

Trong thực tiễn, nhãn hiệu hàng hoá là một công cụ cạnh tranh đảm bảo lợi thế trên thị trờng nớc ngoài. Việc gắn tên nhãn vào sản phẩm không chỉ đơn thuần để xác nhận sản phẩm của công ty và phân bịêt với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, mà còn để đảm bảo một và duy trì một danh tiếng. Để thâm nhập vào thị trờng nớc ngoài, nhất là thị trờng các nớc công nghiệp phát triển, việc tạo uy tín qua nhãn hiệu hàng hóa sẽ gặp phải những khó khăn nhất định và công ty dâu tằm tơ I cần phải khắc phục những khó khăn đó trong phạm vi có thể.

+ Kỹ thuật: hàng hoá đăng ký nhãn hiệu phải đảm bảo chất lợng ổn định, công ty không nên để tính chất lao động thủ công ảnh hởng đến chất lợng của sản phẩm.

+ Tài chính: chi phí cho các công tác quảng cáo, xúc tiến... là rất cao do đó công ty cần sử dụng và kết hợp chỉ tiêu một cách hợp lý và có hiệu quả.

+ Cung cấp: sản phẩm đã có nhãn hiệu phải đảm bảo lúc nào cũng cung cấp đủ nhu cầu của thị trờng một thời gian vì một lý do nào đó sẽ bị lu mờ và bị sản phẩm khác thế chỗ.

Vị trí của những ngời đến sau thờng thấp và không có đợc thị phần lớn. Nhng khi đã có đủ điều kiện, công ty cần mạnh dạn gắn nhãn mác riêng của mình lên sản phẩm, bớc đầu có thể khó khăn do cha đợc ngời mua tin tởng, song không có bớc đầu đó công ty sẽ không bao giờ đến đợc với khách hàng bằng chính tên tuổi của mình.

5. Hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý và tổ chức xây dựng chiến lợc kinh doanh phát triển thị trờng.

doanh phát triển thị trờng.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu, công ty cần hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý của mình. Trong thời gian tới công ty cần quan tâm đến một số vấn đề sau:

- Cần phân công hợp lý đúng ngời, đúng việc với khả năng chuyên môn.

- Cần phân bổ chức năng, nhiệm vụ cho các phòng ban một cách hợp lý hơn tránh chồng chéo làm giảm hiệu quả hoạt động.

- Cần thực hiện triệt để cơ chế khoán quản để các phòng ban có mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Đồng thời có cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng thành viên qua đó có chế độ thởng phạt đảm bảo công bằng bình đẳng giữa các bộ phận cá nhân,

nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong điều kiện hiện nay, việc tổ chức hoạch định và triển khai một chiến lợc phát triển thị trờng là cách làm hữu hiệu để công ty có thể chiếm lĩnh thị trờng nội địa và thâm nhập sâu hơn vào thị trờng quốc tế. Để có thể thực hiện thành công chiến lợc phát triển thị trờng, những điểm mà công ty nên quan tâm trong quá trình hoạch định chiến lợc và triển khai thực hiện là:

+ Xác định mục tiêu dài hạn, ngắn hạn và mục tiêu phải mang tính thực tiễn xét đến năng lực tổng thể và tiêu chuẩn chất lợng hiện tại của công ty có phù hợp với mục tiêu chung của toàn ngành.

+ Kế hoạch đề ra phải trên cơ sở nghiên cứu và hiểu biết về các nhân tố bên ngoài chứ không chỉ bó buộc trong khuôn khổ của toàn ngành.

+Kế hoạch đề ra phải dựa vào nhu cầu thị trờng không mang nặng tính đầu t sản xuất. + Công ty cần nghiên cứu và lập trình tự kế hoạch thực hiện các mục tiêu, biện pháp thực hiện một cách hợp lý và khoa học. Mặt khác công ty cũng cần xây dựng các chiến lợc dự phòng bởi môi trờng kinh doanh luôn thay đổi và dù công ty có khả năng dự báo tốt đến đâu cũng không thể chắc chắn rằng chiến lợc hiện tại của mình là hoàn hảo và đã tính toán hết đ- ợc những xu hớng biến đổi của môi trờng.

+ Công ty cần lựa chọn đội ngũ cán bộ có chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao ở các phòng ban để tham gia vào quá trình hoạch định và xây dựng chiến lợc phát triển thị trờng của mình. Thêm vào đó công ty cần tham khảo ý kiến của Tổng công ty dâu tằm tơ Việt Nam, ý kiến của các chuyên gia và nghiên cứu kinh nghiệm của các doanh nghiệp cùng ngành đã thực hiện chiến lợc phát triển thị trờng từ trớc.

+ Công ty cần đầu t thích đáng vào công tác hoạch định cũng nh cung cấp kinh phí hoạt động cho kế hoạch triển khai và các biện pháp thực hiện để có thể thu đợc kết quả tốt nhất. Nguồn kinh phí tập trung cho công tác triển khai và tổ chức thực hiện, công ty có thể đề nghị cơ quan chủ quản tạo điều kiện giúp đỡ, cho phép đợc huy động vốn trong nội bộ doanh nghiệp hoặc kêu gọi đầu t từ bên ngoài.

+ Ban lãnh đạo công ty cần thờng xuyên theo dõi, kiểm tr, đôn đốc quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lợc. Kịp thời phát hiện và có biện pháp khắc phục những yếu kém, tồn tại để các kế hoạch thực hiện diễn ra theo đúng tiến trình đã vạch sẵn. Đồng thời có các biện pháp khen thởng và kỷ luật kịp thời để nâng cao hiệu quả hoạt động và tinh thần trách nhiệm của cán bộ thực hiện.

6. Hoàn thiện nghiệp vụ xuất khẩu.

Về thủ tục hải quan: thủ tục hải quan rất phức tạp và mất nhiều thời gian, do đó công ty nên cử ra cán bộ lo thủ tục hải quan, bên cạnh đó thờng xuyên cử họ đi học để tiếp nhận một cách nhanh chóng các chính sách về hải quan và thủ tục hải quan.

Kiểm tra L/C: thanh toán trong xuất khẩu là khâu cuối cùng rất quan trọng, là thành quả sau cả một quá trình khó khăn vất vả đa hàng đến với nhà tiêu dùng. Do đó, công ty phải cử ngời có trình độ thông thạo nghiệp vụ để kiểm tra L/C, nếu không phù hợp phải đa đợc ra biện pháp sử lý kịp thời, tránh những sai sót đáng tiếc mà xảy ra tranh chấp sau này.

Thủ tục thanh toán: trong xuất khẩu hàng tơ lụa, côgn ty luôn phải thực hiện tốt nghiệp vụ thanh toán quốc tế với nhiều phơng thức khác, đối với mỗi hợp đồng cần lựa chọn phơng thức nào thích hợp nhất để hai bên cùng có lợi.

Thanh toán với nguồn hàng nên tạo điều kiện đúng hạn, thậm chí nếu cơ sở gặp khó khăn về tài chính có thể ứng vốn trớc, thủ tục thanh toán đơn giản sẽ giúp công ty tạo uy tín với bạn hàng trong nớc, giữ đợc nguồn hàng khi khan hiếm.

Trong thanh toán với khách hàng nhập khẩu, công ty nên chọn phơng thức bảo đảm an toàn nhất, cần thảo luận kỹ với bạn hàng khi ký hợp đồng ngoại thơng. Tốt nhất nên thanh toán bằng L/C không huỷ ngang có xác nhận bảo lãnh của ngân hàng. Không nên chiều theo ý của ngời mua mà chấp nhận các phơng thức thanh toán chậm D/A, D/P... mà không đảm bảo chắc chắn việc ngời nhập khẩu trả tiền hay không, hoặc bị trả chậm hơn thời gian quy định.

Cuối cùng, để có thể thực hiện thành công các yêu cầu trên ngoài sự quyết tâm của ban lãnh đạo công ty còn cần có sự đoàn kết, trên dới một lòng của tập thể cán bộ công nhân viên. Đó sẽ là động lực tốt nhất giúp công ty vợt qua đợc những bớc khó khăn khắc nghiệt của môi trờng cạnh tranh, thực hiện thắng lợi chiến lợc mở rộng và phát triển thị trờng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mục tiêu phát triển toàn ngành nói chung và của doanh nghiệp nói riêng trong tơng lai.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY DÂU TẰM TƠ I- HÀ NỘI (Trang 63 -65 )