0

Thực trạng xuất khẩu hàng tơ lụa ở công ty dâu tằm tơ I.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY DÂU TẰM TƠ I- HÀ NỘI (Trang 39-41 )

1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung.

Trồng dâu nuôi tằm, ơm tơ dệt lụa là ngành nghề tổng hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi, giữa nông nghiệp và công nghiệp. Trồng trọt, chăn nuôi là cơ sở để tạo ra nguồn nguyên liệu

(kén) cho hoạt động sản xuất của công ty. Ươm tơ dệt lụa sẽ tạo ra các sản phẩm tơ lụa đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong nớc và quốc tế. Với đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty cộng với tính chất riêng biệt của các sản phẩm tơ lụa, thứ mặt hàng xa xỉ, nhu cầu biến động lớn và thờng xuyên không ổn định, tính chất mùa vụ cao... Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dâu tằm tơ I thờng xuyên biến động phụ thuộc rất lớn vào thị tr- ờng đầu vào cũng nh thị trờng tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty nói chung trong những năm gần đây đợc thể hiện qua bảng sau:

Bảng 1: Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty dâu tằm tơ I

Các chỉ tiêu Đơn vị 2000 2001 2002 2003 Vốn Tr.đ 22.884 19.257 21.884 67.662 Doanh thu Tr.đ 9756 8.675 7614 9.877,84 Lợi nhuận Tr.đ 723 651 716 747 Nộp ngân sách nhà nớc 1000đ 155.171 130.814 169.491 109.204 Số cán bộ công nhân viên

Trong đó: Lao động trực tiếp Lao động gián tiếp

Ngời Ngời Ngời 170 17 100 144 19 125 144 19 125 187 27 60 Thu nhập bìng quân/ngời/tháng. Đồng 369.000 412.000 510.000 535.000

(Nguồn: Phòng kế toán tài vụ) Nhìn vào bảng trên ta thấy vốn của công ty năm 2003 lớn hơn rất nhiều so với số vốn của 3 năm trớc đó, là do nhà máy ơm tơ tự động Yên Lạc đi vào hoạt động (tháng 7 năm 2003) đã nâng vốn của công ty lên tới trên 67 tỷ đồng vào năm 2003. Nguồn vốn đầu t xây dựng mới này đợc tài trợ chủ yếu bằng nguồn đi vay. Với số vốn này doanh nghiệp có điều kiện để mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.

Tuy vậy gánh nặng nợ nần đè lên vai cán bộ nhân viên của công ty cũng thật nặng nề. Toàn thể công ty ra mục tiêu phấn đấu phải sớm trả hết gánh nặng nợ nần này.

Công ty dâu tằm tơ I trong những năm vừa qua có tốc độ tăng trởng ổn định. Bình quân khoảng 15%/năm. Doanh thu năm 2003 tăng 2263,84 triệu đồng so với doanh thu năm 2002 đạt xấp xỉ 10 tỷ đồng. Thu nhập bình quân ngời lao động tăng từ 369.000 đồng vào năm 2000 lên 535.000 đồng vào năm 2003. Chứng tỏ cho thấy mức đảm bảo cuộc sống cho ngời lao động và giữ họ ở lại với công ty.

2.Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và kết qủa đạt đợc.

Hàng năm công ty nhận chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty giao cho, trên cơ sở thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh năm trớc và kế hoạch sản xuất đợc giao phòng quản lý sản xuất lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho công ty trong năm nay. Kế hoạch sản xuất kinh doanh đợc triển khai cụ thể bởi văn phòng công ty và 2 cơ sở sản xuất của công ty là xí nghiệp ơm tơ Mê Linh và nhà máy ơm tơ tự động Yên Lạc.

Nhà máy ơm tơ tự động Yên Lạc với trang thiết bị hiện đại cho sản lợng và chất lợng tơ cao hơn hẳn xí nghiệp ơm tơ Mê Linh. Sản phẩm chính của nhà máy là tơ tự động, đây là loại

tơ có chất lợng tốt, giá bán cao có khả năng cạnh tranh với sản phẩm cùng loại trên thơng tr- ờng. Đây cũng là nguồn duy nhất cung cấp tơ tự động cho xuất khẩu của công ty.

Khác với nhà máy ơm tơ tự động Yên Lạc, xí nghiệp ơm tơ Mê Linh với máy ơm cơ khí cho năng lực sản xuất kém hơn. Sản phẩm chính của xí nghiệp là tơ cơ khí, tốt nhất cũng chỉ có thể đạt đến cấp 2A, giá bán và khả năng cạnh tranh của loại tơ này yếu hơn.

Tuy khác nhau nhng 2 cơ sở này trực tiếp hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau nâng cao hiệu qủa hoạt động sản xuất kinh doanh. Công nghệ ơm tơ tự động cần đợc cung cấp kén tốt tuy nhiên bên cạnh đó số lợng kén xấu hơn vẫn nhiều vì vậy cần phải có xí nghiệp ơm tơ cơ khí để tận dụng có hiệu quả nguồn kén này. Trớc đây khi cha xây dựng nhà máy ơm tơ tự động Yên Lạc thì xí nghiệp ơm tơ Mê Linh là một trong những nguồn cung cấp tơ chính, ổn định nhất cho hoạt động xuất khẩu của công ty. Nh vậy hoạt động sản xuất của công ty cho sản phẩm chính là tơ cơ khí và tơ tự động các loại. Số lợng sản xuất hàng năm đợc thể hiện qua bảng sau:

Bảng 2: Lợng tơ sản xuất hàng năm của công ty

Mặt hàng Đơn vị 2000 2001 2002 2003

Tơ tự động các loại Kg 0 0 0 9310,34

Tơ cơ khí các loại Kg 6984,2 8751,5 6924,6 1753,26

(Nguồn: Phòng kế hoạch sản xuất) Nhìn vào bảng trên ta thấy đợc thay đổi lợng tơ sản xuất của công ty hàng năm. Năm 2001 lợng tơ cơ khí sản xuất của công ty đạt 8751,5 kg tăng 25,3% so với năm 2000. Sở dĩ có sự tăng sản lợng này là do những diễn biến thuận lợi của thị trờng tơ lụa thế giới năm 2000 vẫn tiếp tục ảnh hởng đến năm 2001, bà con hăng hái tăng gia trồng dâu nuôi tằm. Lúc này diện tích dâu của các tỉnh phía Bắc đã tăng gấp hơn 2 lần năm 2000, nên nguồn cung về kén - ơm tăng lên, thị trờng đầu vào của công ty đợc cải thiện, xí nghiệp ơm tơ của công ty có đủ nguyên liệu để sản xuất. Năm 2003 tổng lợng tơ sản xuất của công ty đạt trên 11 tấn các loại trong đó tơ cơ khí chỉ chiếm 15,8% tổng lợng tơ sản xuất còn lại là tơ tự động các loại chiếm 82,4%. Từ đây có thể thấy năm 2003 với sự ra đời của nhà máy ơm tơ tự động Yên Lạc bớc đầu lợng tơ sản xuất của công ty tăng đáng kể trong đó chủ yếu là tơ tự động các loại, chứng tỏ công ty đang tập trung nguồn lực vào sản xuất tơ tự động nhiều hơn.

Sản xuất tơ rất có giá trị không chỉ vì giá bán tơ cao do tính chất khác biệt hơn hẳn của tơ so với các loại tơ sợi thiên nhiên khác, mà còn vì quá trình sản xuất tơ cho ra nhiều sản phẩm phụ (cứ 1 kg tơ tằm có từ 0,8 đến 1 kg các loại phế liệu khác nhau) nhng không một sản phẩm nào bị bỏ đi, tất cả đều đợc tận dụng một cách triệt để và cũng rất có giá trị. Đặc biệt phải kể đến là gốc rũ, đây là lớp tơ gốc rối bên ngoài cùi kén đợc ngời công nhân bóc ra trớc giai đoạn kén đợc phân loại. Tuy không thể ơm đợc nhng do tính chất cơ lý hoá cao, tỷ lệ xơ lớn nên nó có giá trị hơn hẳn các sản phẩm phụ khác, góp phần tăng doanh thu cũng nh doanh số bán ra của công ty.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY DÂU TẰM TƠ I- HÀ NỘI (Trang 39 -41 )