0

Chức năng và nhiệm vụ của công ty.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY DÂU TẰM TƠ I- HÀ NỘI (Trang 32-32 )

I. Tổng quan về công ty dâu tằm tơ

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty.

Công ty dâu tằm tơ I- Hà Nội, tên giao dịch quốc tế là Sericulture Company No.1, là một doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc Tổng công ty dâu tằm tơ Việt Nam (VISERI, bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), hoạt động theo luật pháp Việt Nam và điều lệ tổ chức của Tổng công ty dâu tằm tơ Việt Nam. Trụ sở của công ty tại phờng Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Công ty có chức năng nhiệm vụ: sản xuất và kinh doanh các loại tơ, kén tằm, trứng tằm dâu.... Đó là các sản phẩm có liên quan đến ngành trồng dâu nuôi tằm, - ơm tơ dệt lụa.

Cụ thể: công ty

− Chuyên sản xuất các loại tơ bao gồm: tơ cơ khí, tơ tự động, kèm theo đó là các sản phẩm phụ của quá trình ơm tơ bao gồm: gốc rũ có khí, gốc rũ tự động và một số sản phẩm phụ khác.

− Thu mua: tơ cơ khí, kén tằm, lụa các loại. Ngoài ra, công ty còn nhập trứng tằm giống (chủ yếu từ Trung Quốc).

− Tổ chức bán ra các loại tơ (kể cả tự sản xuất và thu mua), lụa các loại (phần lớn lợng tơ lụa này đợc xuất khẩu).Trứng tằm giống nhập về chủ yếu đợc bán cho các tổ chức cá nhân trồng dâu nuôi tằm quanh khu vực sản xuất của công ty.

Nh vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bao gồm cả hoạt động sản xuất, hoạt động mua vào và hoạt động bán ra, cả trong và ngoài nớc... Tuy nhiên, nếu xét về doanh thu thu đợc thì doanh thu thu đợc từ hoạt động xuất khẩu chiềm phần lớn trong tổng doanh thu. Vì thế có thể nói xuất khẩu tơ lụa các loại là hoạt động kinh doanh chính của công ty.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY DÂU TẰM TƠ I- HÀ NỘI (Trang 32 -32 )