0

Về hoạt động thu mua:

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY DÂU TẰM TƠ I HÀ NỘI (Trang 41-43 )

Công ty tổ chức thu mua: tơ cơ khí, lụa các loại, kén tằm, trứng tằm. Doanh số các mặt hàng mua vào đợc biểu hiện qua bảng sau:

Mặt hàng 2000 2001 2002 2003

Tr. đ % Tr. đ % Tr.đ % Tr.đ %

Tơ cơ khí các loại 4.943 76 3898,5 50,7 3480 58 4953 57,1

Kén tằm các loại 1.553 23,86 1960 25,5 1010,36 16,8 2673 30,8

Lụa các loại 0 0 1822,85 23,7 1507,64 25,1 1040,03 12

Trứng tằm và hh khác 12,3 0,14 13,26 0,1 7,11 0,1 9,15 0,1

Tổng cộng 6.508,3 100 7694,61 100 6005,11 100 8675,18 100

(Nguồn: Phòng kế toán tài vụ) Nhìn vào bảng trên ta thấy trên 50% doanh số mua vào hàng năm là doanh số tơ cơ khí các loại, đây cũng chính là mặt hàng xuất khẩu chính của công ty.

Thứ hai phải kể đến đó là kén tằm: đây chính là đầu vào quan trọng bậc nhất cho hoạt động sản xuất sản phẩm của công ty. Là nhân tố ảnh hởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Kén tằm chủ yếu đợc mua về từ các cơ sở các hộ gia đình trồng dâu nuôi tằm quanh khu vực sản xuất của công ty (tức là trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - nơi xí nghiệp ơm tơ Mê Linh và nhà máy ơm tơ tự động Yên Lạc của công ty hoạt động). Để giữ gìn kén đợc tốt hơn, nâng giá trị của kén, công ty có đội thu mua riêng đến tận cơ sở để gom hàng.

Kén để tạo ra tơ, kén thu mua nhiều ắt hẳn lợng tơ sản xuất ra phải lớn. Năm 2003 doanh số thu mua kén tăng từ 1010,36 triệu đồng năm 2002 lên 2673 triệu đồng vào năm 2003, trong khi đó lợng tơ cơ khí sản xuất ra lại ít hơn. Chứng tỏ doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực vào sản xuất tơ tự động các loại tại nhà máy ơm tơ tự động Yên Lạc.

Giữa công nghiệp ơm tơ và nông nghiệp chăn nuôi tằm về mặt nguyên liệu kén có sự không ăn khớp và điều độ: Việc nuôi tằm thì có thời vụ còn ơm tơ thì cần giải quyết công việc quanh năm điều hoà. Công ty cũng đã có bộ phận lập kế hoạch xác định nhu cầu nguyên vật liệu đúng khối lợng và thời điểm (Phòng kế hoạch sản xuất). Phòng này có bổn phận phải hoạch định chi tiết nguyên vật liệu cho từng giai đoạn. Hàng năm tuỳ thuộc vào diễn biến lạc quan của thị trờng tiêu thụ tơ trong nớc, thế giới, vào gía cả các loại kén trên thị trờng, công ty có thể khuyến khích nông dân tăng gia trồng dâu nuôi tằm để thu mua thêm kén hoặc nhập thêm kén nhằm tăng số lợng sản xuất, cũng nh duy trì hoạt động sản xuất của đơn vị. Tuy nhiên do điều kiện khách quan và chủ quan, trên thực tế khả năng có kén dự trữ trong những tháng tằm dâu không sống đợc là rất khó. Chính vì vậy hàng năm các cơ sở sản xuất của công ty thờng tạm ngừng hoạt động từ giữa tháng 11 năm này đến 15/4 năm sau, tức là khoảng 5 tháng, đây cũng là khoảng thời gian khá dài công nhân ơm tơ của nhà máy phải nghỉ việc. Điều đó phần nào cho chúng ta hiểu vì sao số lao động trực tiếp của công ty (lao động hợp đồng ngắn hạn) chiếm phần lớn trong tổng lao động của công ty, đồng thời lơng của bộ phận lao động này thấp, đã kéo theo thu nhập bình quân/ngời/ tháng của công ty thấp (đã cho ở bảng 1).

Với trang thiết bị mới đầu t, công ty hớng tới mục tiêu trong những năm tới phải gia tăng lợng kén thu mua vào để tăng lợng tơ sản xuất của công ty, làm sao để lợng tơ công ty tự sản xuất chiếm phần chủ yếu trong tổng lợng tơ tiêu thụ trên thị trờng của công ty.

Trứng tằm giống: nh chúng ta đã biết công nghiệp sản xuất tơ tằm không thể tách khỏi nghề trồng dâu chăn tằm, dâu tốt, tằm khoẻ là điều kiện tốt để đảm bảo sản lợng chất lợng cao của việc ơm tơ. Tằm là một loại côn trùng có tầm quan trọng kinh tế lớn, tằm sản xuất ra

kén kéo tơ phục vụ công nghiệp dệt. Tằm biến thái đủ vòng qua 4 giai đoạn: Trứng- Tằm- Kén- Ngài, con ngời tác động vào giai đoạn kén để tạo ra tơ. Nh vậy trứng (giống) tằm là một nhân tố có ý nghĩa quyết định trong kỹ thuật nuôi tằm. Muốn có tơ tốt, tiến tới tự động hoá khâu ơm tơ thì phải có giống tằm tốt. Tơ xuất khẩu yêu cầu phải đạt chuẩn độ nhất định. Tơ - ơm bằng máy phải có kén dày và dài, tơ dài trên 550 m, kén dới độ dài đó thì phẩm chất tơ xấu và công suất máy rất thấp. Muốn sản xuất tơ cao cấp phải có kén có độ dài tơ khoảng 1000 m. Chọn đợc giống tốt không những việc chăm sóc phòng bệnh cho tằm đợc dễ dàng mà còn đảm bảo năng suất, chất lợng kén, tơ cũng tốt.

Mặc dù trong quyết định mở rộng sản xuất kinh doanh của mình (năm 1995) hoạt động của công ty bao gồm cả trồng trọt, chăn nuôi. Tuy nhiên trên thực tế do hạn chế về vốn lao động đất đai... công ty không trực tiếp kiêm luôn cả hoạt động này. Dù không trực tiếp trồng dâu nuôi tằm công ty vẫn gián tiếp tham gia vào quá trình này thông qua việc cung cấp trứng tằm giống cho bà con. Việc kinh doanh trứng tằm không những góp phần tăng lợi nhuận thu đợc mà còn giúp công ty có điều kiện tham gia vào quá trình trồng dâu nuôi tằm của bà con góp phần tạo nguồn nguyên liệu đầu vào tốt cho quá trình sản xuất của các cơ sở ơm tơ, có nh vậy chất lợng đầu ra (kén) của các cơ sở mới tốt. Chất lợng đầu vào còn đặc biệt quan trọng trong điều kiện sử dụng công nghệ ơm tơ tự động nh ở công ty.

Rõ ràng việc kinh doanh trứng tằm không những có lợi cho công ty mà có lợi cho cả hộ trồng dâu nuôi tằm. Hộ trồng dâu nuôi tằm có đợc nguồn trứng giống đảm bảo nguồn gốc, chất lợng nhờ đó mà yên tâm sản xuất, năng suất chất lợng kén đợc đảm bảo.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY DÂU TẰM TƠ I HÀ NỘI (Trang 41 -43 )