0
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Trộn kén và chọn kén:

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY DÂU TẰM TƠ I HÀ NỘI (Trang 37 -38 )

Bất cứ một quá trình công nghệ nào nguyên liệu đa vào sản xuất đều phải đạt đợc những tiêu chuẩn nhất định. Trong ơm tơ cũng vậy, nguyên liệu kén đa từ các nơi về cơ sở sản xuất bao gồm nhiều loại, mỗi loại có một đặc điểm riêng cho nên trớc lúc đa vào sản xuất cần đợc chọn lọc phân loại rõ ràng từ đó sẽ xác định đợc tính chất riêng của từng loại để áp dụng những điều kiện kĩ thuật công nghệ cho thích hợp tạo điều kiện tăng năng suất ơm tơ và đạt phẩm chất tơ đồng đều.

Việc trộn kén và chọn kén có quan hệ rất lớn tới qúa trình ơm tơ sau này. Việc trộn kén không thích hợp gây cho nấu kén không đều, ơm tơ khó khăn, chất lợng bị giảm sút. Kén

chọn rồi mã còn lẫn nhiều kén xấu sẽ ảnh hởng lớn đến sản lợng chất lợng ơm. Phân cỡ không tốt gây sai lệch nhiều về độ mảnh tơ ơm ra. Cho nên khâu chuẩn bị kén trớc khi ơm này phải căn cứ theo yêu cầu của sản xuất, chấp hành đúng các nguyên tắc đề ra...

- Nấu kén:

Sợi tơ đơn của kén liên kết chặt chẽ với nhau nhờ lớp keo tơ. Muốn ơm đợc tơ dễ dàng kén phải qua nấu. Mục đích của nấu kén là dùng hơi nớc, nhiệt hoặc hoá chất tác dụng lên để làm lớp keo xê ri xin nở ra, hoà tan bớt đi dể giảm độ dính giữa các sợi tơ đơn, có nh thế mới ơm đợc.

Kén nấu thích hợp làm cho tỉ lệ lên tơ tăng, do vậy chiều dài lên tơ cao. Trong thiết kế công nghệ muốn tăng sản lợng lý thuyết cần giảm số lần đứt mối tức là cần tăng chiều dài lên tơ, kén nấu tốt sẽ thoả mãn đợc điều này. Nh vậy nấu kén tốt, thích hợp thì phẩm chất, số l- ợng tơ cao và ngợc lại.

- Ươm tơ:

Đây là khâu chủ yếu trong quá trình công nghệ ơm tơ.

Kén nấu xong đợc chuyển sang công đoạn ơm. Tơ kén, nh đã nói ở trên rất mảnh, yếu, đồng thời rất không đều về độ dài cũng nh độ mảnh, không thể dùng trực tiếp để dệt, nên phải ghép nhiều sợi tơ kén lại với nhau mới dùng đợc. Trong quá trình ơm tơ, tơ của nhiều kén đợc tở ra và dính kết với nhau nhờ keo của bản thân mà hình thành lên một sợi tơ bền, đều và dài liên tục đó là tơ mộc (tơ sống).

Các thiết bị ơm khác nhau yêu cầu quy cách đầu vào khác nhau vì vậy khối lợng và chất lợng tơ ơm ra cũng khác nhau. ở công ty dâu tằm tơ I sử dụng cả máy ơm tơ tự động và máy ơm tơ cơ khí. Với máy ơm cơ khí tại xí nghiệp ơm tơ Mê Linh, hầu hết các thao tác do ngời công nhân tự làm. Còn tại nhà máy ơm tơ tự động Yên Lạc, với việc sử dụng máy ơm tơ tự động, quá trình ơm tơ đã đợc đơn giản hoá, hầu hết các thao tác do máy tự làm, công nhân chỉ là ngời coi máy, vì vậy năng suất và chất lợng tơ đợc nâng lên một cách đáng kể.

- Guồng lại:

Tơ đợc ơm quấn lên gàng nhỏ ở công đoạn ơm một lợng nhất định. Tơ lấy từ gàng ơm ra dính bết nhiều, đồng thời cũng nhiều gút bẩn, đoạn to nhỏ không đều và khối lợng các con tơ cũng khác nhau. Guồng lại: là quá trình tháo tơ từ gàng con quấn trở lại vào gàng lớn tạo thành các con tơ có một quy cách nhất định về chiều dài và khối lợng, tạo cho tơ một độ ẩm thích hợp, sợi trong con tơ phân bố đều đặn, nối đứt và loại trừ một số khuyết điểm, giảm bớt khó khăn cho quá trình dệt sau này.

- Chỉnh lý:

Tơ là một mặt hàng rất quý, để dệt sản phẩm đẹp và bền, yêu cầu về chất lợng của tơ rất cao. Sau khi guồng lại tơ đợc chỉnh lý để sữa chữa lại một lần nữa con tơ, khâu tơ, vặn con tơ và bao gói các con tơ.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY DÂU TẰM TƠ I HÀ NỘI (Trang 37 -38 )

×