0

Chính sách phát triển các làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ Ở CÔNG TY HANARTEX (Trang 60-61 )

III. một số kiến nghị đôí với cơ quan nhà nớc nhằm đẩy mạnh hoạt động

3. Chính sách phát triển các làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống

3.1. Tìm kiếm và phát triển các làng nghề truyền thống

Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam đợc sản xuất chủ yếu ở các làng nghề truyền thống. Vì vậy để đảm bảo nguồn hàng cho xuất khẩu, Nhà nớc nên có những chính sách phát triển làng nghề truyền thống.

Trong những năm gần đây, hoạt động theo cơ chế kinh tế thị trờng đã làm cho các làng nghề truyền thống có sự phân hoá rõ rệt: một số làng nghề phát triển mạnh (nh nghề gốm, chạm khảm, chế biến gỗ, mây tre), một số làng nghề lại phát

triển cầm chừng ( nghề đồ sành, đúc đồng ), có những làng nghề gặp nhiều khó…

khăn (nghề giấy gió, gò đồng ) và một số làng nghề đang trong quá trình suy…

vong và có khả năng mất đi. Các làng nghề có điều kiện và cơ hội phát triển thì lại gặp phải một số khó khăn nh thiếu vốn hoạt động, cơ sở hạ tầng yếu kém, ô nhiễm môi trờng Nên để phát triển làng nghề thủ công.…

3.2. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển các làng nghề truyền thống, đặc biệt chú ý đến các nghệ nhân thống, đặc biệt chú ý đến các nghệ nhân

- Nhà nớc cần có giải pháp và kế hoạch phát triển các làng nghề thủ công mỹ nghệ ở địa phơng trong cả nớc.

- Các làng nghề với t cách là một đơn vị hành chính, một tổ chức làm ăn có tính phờng hội cũng cần đợc Nhà nớc hỗ trợ để xử lý một số vấn đề cơ sở hạ tầng, môi trờng Chính phủ có thể xem xét phê duyệt cấp vốn đầu t… cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng (đờng giao thông, bến bãi, đờng dây tải điện ) của các làng…

nghề có xuất khẩu trên 30% giá trị sản lợng hàng hoá.

- Đối với nghệ nhân - những ngời thợ cả có vai trò rất lớn đối với nghề và làng nghề thủ công truyền thống, Nhà nớc có thể áp dụng các chính sách nh:

+) Phong tặng danh hiệu “ Nghệ nhân”, “Bàn tay vàng” cho những ngời thợ giỏi, có nhiều đóng góp vào việc giữ gìn, phát triển làng nghề và kèm theo các giải thởng nhằm khuyến khích họ phát huy tài năng.

+) Bồi dỡng miễn phí các kiến thức về hôi họa, mỹ thuật cho các nghệ nhân tại các trờng cao đẳng mỹ thuật.

+) Bảo hộ quyền sở hữu đối với các sáng chế, giải pháp kữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ Ở CÔNG TY HANARTEX (Trang 60 -61 )