0

Mục tiêu và phơng hớng phát triển củâ công ty trong những năm tới

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ Ở CÔNG TY HANARTEX (Trang 49-51 )

năm tới

1. Định hớng phát triển lĩnh vực xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam Nam

Theo nghị quyết của bộ chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế và xác định nhiệm vụ : "chủ động và khẩn trơng chuyên dịch cơ cấu kinh tế , đổi mới công nghệ và trình độ quản lí để nâng cao khả năng cạnh tranh , phát huy lợi thế so sánh của nớc ta, ra sức phấn đấu không ngừng nâng cao chất lợng , hạ giá thành sản phẩm và dịch vụ v.v.. đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc".

Nh vậy chúng ta thấy rằng , việc phát triển ngành thủ công mỹ nghệ trong những năm tới là tất yếu, Đảng và nhà nớc phải có các giải pháp hỗ trợ , khuyến khích thúc đẩy ngành này phát triển. Vì khi tham gia buôn bán kinh tế nớc nào có lợi thế so sánh lớn hơn thì nớc đó chiếm u thế lớn hơn mà đối với Việt Nam thì lợi thế so sánh về hàng thủ công mỹ nghệ rất lớn.

Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ hàng năm đã đem lại một khối lợng ngoại tế khá lớn cho nền kinh tế quốc dân nên hiện nay mặt hàng này đang thu hút đợc sự chú ý quan tâm và u đãi của Nhà nớc. Dựa vào kim ngạch xuất khẩu hàng TCMN trong mấy năm gần đây và triển vọng phát triển của mình, Bộ Thơng mại đã đề ra mục tiêu phấn đấu cho năm 2010 nh sau:

Để góp phần thực hiện đợc các mục tiêu trong đờng lối chiến lợc phát triển chung thì đòi hỏi công ty phải tập trung vào một số nội dung sau:

- Thực hiện gắn sản xuất với xuất khẩu, kết hợp chặt chẽ với các cơ sở sản xuất để đảm bảo hàng cung cấp xuất khẩu vững chắc. Tham gia kinh doanh mặt

hàng nào thì phải nắm vững về mặt hàng đó, chủ động quản lý về giá cả và chất l- ợng hàng hoá.

Bảng 11: Mục tiêu xuất khẩu TCMN năm 2010

Đơn vị tính: triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu Năm 2010

- Đồ gia dụng 450 – 500

- Đồ Mỹ nghệ 150 – 200

- Đồ gốm, sứ mỹ nghệ 250 – 300

- Mây tre đan 160 – 180

- Thảm các loại 20 - 25

- Thêu ren, thổ cẩm 20 – 25

- Các loại khác 20 – 30

Tổng 1070 - 1210

(Nguồn: Vụ Kế hoạch-Thống kê-Bộ Thơng mại)

- Đa dạng hoá các mặt hàng kinh doanh trên cơ sở tập trung vào một số mặt hàng mũi nhọn: gốm sứ, thuê ren, mây tre.

- Đa dạng hoá các hình thức xuất khẩu, áp dụng linh hoạt các phơng thức xuất khẩu trong kinh doanh. Đồng thời chú trọng đến việc nâng cao kim ngạch xuất khẩu.

- Tiếp tục củng cố quan hệ với các bạn hàng quen thuộc trên thị trờng Tây- Bắc Âu, Châu á Thái Bình Dơng, đồng thời mở rộng thâm nhập vào thị trờng Bắc Mỹ.

3. Mục tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh trong năm 2005-2010của công ty Hanartex

3.1. Về sản xuất:

Công ty dự tính vẫn tiếp tục sản xuất mặt hàng thêu ren và mặt hàng mây tre đan, gốm sứ. Đây là một số ngành sx chính để sản xuất sang các thị trờng mục tiêu: Mỹ, EU, Đông Âu, Nhật Bản…

3.2. Về công tác quản lý:

Mục tiêu của Công ty là tiếp tục kiện toàn tổ chức và nhân sự. Nâng cao năng lực cán bộ, nhất là cán bộ trong bộ máy lãnh đạo nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả trong công tác kinh doanh và quản lý; Xây dựng và hoàn thiện các quy chế để ban hành thực hiện trong Công ty; Phục vụ kịp thời các nhu cầu sử dụng

mặt bằng, kho tàng, nhà xởng phù hợp với điều kiện hiện có cho sản xuất và kinh doanh.

3.3.Về công tác thị trờng:

Tiếp tục tham gia quảng cáo, chào hàng, tham dự các hội thảo liên quan đến mở rộng thị trờng và xúc tiến thơng mại. Đặc biệt quan tâm và đầu t khai thác thị trờng mới nh Mỹ, Canada. Tham gia thờng xuyên các hội trợ triển lãm trong và ngoài nớc. Khai thác thị trờng nội địa nhằm tìm ra các nguồn hàng cũng nh nhà cung cấp nội địa có thể cung cấp mẫu hàng mới. Đồng thời Công ty cũng đề ra nhiệm vụ khảo sát các thị trờng mới để mở rộng thị trờng nhập khẩu.

Cụ thể Công ty đề ra một số các chỉ tiêu cụ thể nh sau:

Bảng 12: Một số chỉ tiêu cụ thể của Công ty giai đoạn 2005-2010

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 DT nội địa Trđ 300.000 330.000 364.000 400.000 440.000 600.000 Kim ngạch XK USD 10.920.00 0 13.300.000 14.400.000 16.000.00 0 16.460.00 0 18.480.000

Kim ngach NK USD 5.400.000 6.400.000 5.000.000 5.500.000 5.200.000 5.504.000 Lợi nhuận Trđ 700 740 860 1040 1100 1400 Nộp NSNN Trđ 58.000.00 0 75.000.000 92.000.000 11.200.00 0 13.000.00 0 15.000.000

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ Ở CÔNG TY HANARTEX (Trang 49 -51 )