0

Những nhân tố ảnh hởng đến hoạt động xuất khẩu của công ty

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ Ở CÔNG TY HANARTEX (Trang 45-46 )

II/ Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở công ty

2) Những nhân tố ảnh hởng đến hoạt động xuất khẩu của công ty

a) Chính sách vĩ mô của nhà nớc

- Các chính sách của nhà nớc , nó có ảnh hởng trức tiếp và gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .Có chính sách gây bất lợi cho doanh nghiệp , có chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp , giúp đỡ doanh nghiệp . Hiện nay hệ thống pháp luật ở nớc ta ngày càng hoàn thiện hơn , các công cụ tỉ giá, thuế, tín dụng , đặc biệt các loại giấy phép và các thủ tục xuất khẩu đã đợc giảm bớt hoặc bãi bỏ , đây là điều kiện rất thuận lợi cho các doanh nghiệp nhanh chóng thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu .

- Với chính sách mở cửa của nhà nớc. Nó tạo điêù kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng giao lu , buôn bán với các nớc và khi xuất hàng sang các nớc mà nớc ta có quan hệ với họ thì các doanh nghiệp sẽ đợc u tiên , trợ giúp giảm thúe xuất khẩu , tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá xuất khẩu vào nớc họ .

- Ngoài ra sự quản lí không thống nhất của nhà nớc nó ảnh hởng rất lớn đến các doanh nghiệp khiến các doanh nghiệp rất khó khăn khi xuất khẩu .

- Trình độ quản lí , điều hành ở các hệ thống ngân hàng còn nhiều yếu kém. Sự hạn chế về am hiểu lĩnh vực thanh toán quốc tế hay hình thức cho vay không linh hoạt từ đó khiến cho các doanh nghiệp mất cơ hội kinh doanh , bị thiệt thòi lớn .

- Nhà nớc cha tạo điều kiện để giúp đỡ các doanh nghiệp nh : mở các cục xúc tiến thơng mại ở các nớc, tìm kiếm trợ giúp các doanh nghiệp hiểu biét thêm thông tin về khách hàng v.v..

- Với riêng ngành thủ công mỹ nghệ thì chính sách trợ giúp, khôi phục cac làng nghề truyền thống tạo điều kiện cho các nghệ nhân phát triển năng lực v.v..

b) ảnh hởng của thị trờng thế giới

- Sự đa dạng hoá các sản phẩm trên thế giới .

- Sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp giã các quốc gia khác nhau. - Chính sách của cá quốc gia nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ .

- Xu hớng về giá cả của hàng thủ công mỹ nghệ ở các trung tâm buôn bán lớn trên thế giới

- Nhu cầu của các nớc trên thế giới về hàng thủ công mỹ nghệ . - ảnh hởng của trình độ khoa học kỹ thuật trên thế giới.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ Ở CÔNG TY HANARTEX (Trang 45 -46 )