0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (111 trang)

Xâydựng cơ cấu tổ chức

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY THUỶ TINH VÀ GỐM XÂY DỰNG" PPTX (Trang 80 -82 )

I. Phương hướng hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Viglacera

2. Xâydựng cơ cấu tổ chức

Một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động kinh doanh xuất khẩu nói riêng là mô hình tổ chức của công ty đó có phù hợp với môi trường kinh doanh hay không.

Theo đánh giá của Tổng công ty thì sự phối hợp giữa các bộ phận, đơn vị thành viên trong Tổng công ty chưa chặt chẽ, chưa tạo lên một sức mạnh tập thể để có thể phát huy tối đa những khả năng và các cơ hội phát triển thị trường thế giới. Do đó Viglacera cần phải xây dựng cho mình một mô hình tổ chức thích hợp như sau:

2.1. Phòng Marketing Tổng công ty

Phòng Marketing là một bộ phận theo dõi chung toàn bộ hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty Viglacere, thường xuyên cập nhật và nghiên cứu thông tin nhằm tham mưu cho Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo Tổng công ty về việc xây dựng điều chỉnh và triển khai chiến lược xuất khẩu của toàn bộ các đơn vị, thành viên trong Tổng công ty.

Có nhiệm vụ tập hợp và báo giá sàn xuất khẩu của các đơn vị và trình lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt một biểu giá sàn thống nhất cho tất cả các sản phẩm của Tổng công ty. Hàng tháng tập hợp một số thông tin cơ bản về hoạt động xuất

khẩu của các đơn vị thành viên như: sản phẩm và thị trường, số lượng sản phẩm, giá bán, tổng giá trị xuất khẩu báo cáo lên lãnh đạo Tổng công ty.

Có nhiệm vụ khai thác thông tin thị trường từ mạng Internet, tạp chí và các nguồn thông tin khác. Có nhiệm vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá tại các quốc gia có tiềm năng xuất khẩu, thu thập thông tin về giá cước vận tải của các hãng tới các khu vực trên thế giới và thông tin xuất khẩu cần thiết khác cung cấp cho các đơn vị khi cần.

Có nhiệm vụ theo dõi, báo cáo các hoạt động của các chi nhánh văn phòng đại diện của Tổng công ty tại nước ngoài.

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thành viên, các chi nhánh thực hiện công tác quảng cáo thương hiệu và sản phẩm của Viglacere tại thị trường nước ngoài: hội chợ, trên mạng, tạp chí, bảng biểu...

Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác về công tác xuất khẩu.

2.2. Các đơn vị thành viên:

Các đơn vị thành viên có sản phẩm có khả năng xuất khẩu phải thành lập phòng ban, tổ xuất khẩu, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc công ty. Các công ty cần phải có bộ phận xuất khẩu gồm:

 Công ty Thạch Bàn (đã có)

 Công ty sứ Thanh Trì (đã có)

 Công ty gạch ốp lát Hà Nội (đã có)

 Công ty gốm xây dựng Hạ long

 Công ty kính Đáp Cầu

 Công ty gạch granite Tiên Sơn

 Công ty gạch men Thăng Long (đã có)

 Công ty gốm xây dựng Hữu Hưng

 Công ty kinh doanh và xuất nhập khẩu (đã có)

 Công ty sứ Việt Trì

Xây dựng bảng giá sàn của đơn vị từ đầu năm cùng với kế hoạch sản xuất kinh doanh và được nằm trong cân đối tài chính chung của doanh nghiệp. Báo cáo tổng công ty khi cần thay đổi bảng giá sàn trong quá trình thực hiện.

Chủ động tìm kiếm giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng xuất khẩu với các đối tác.

Phối hợp với các phòng Marketing và các đơn vị thành viên khác thực hiện các công việc khai thác thông tin như: khai thác thông tin thị trường từ mạng internet, tạp chí và nguồn thông tin khác.

Có nhiệm vụ phối hợp với phòng Marketing đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá tại các quốc gia có tiềm năng xuất khẩu.

Phối hợp với phòng Marketing và các đơn vị thành viên khác, các chi nhánh thực hiện công tác quảng cáo thương hiệu và sản phẩm của Các đơn vị thành viên tại thị trường nước ngoài.

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY THUỶ TINH VÀ GỐM XÂY DỰNG" PPTX (Trang 80 -82 )

×