0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (111 trang)

Phương hướng hoạt động xuất khẩu của Viglacera trong thời gian tới

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY THUỶ TINH VÀ GỐM XÂY DỰNG" PPTX (Trang 76 -78 )

I. Phương hướng hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Viglacera

2. Phương hướng hoạt động xuất khẩu của Viglacera trong thời gian tới

Đối với lĩnh vực hoạt động xuất khẩu, Tổng công ty đặt ra những mục tiêu riêng phù hợp với các mục tiêu chung trong phương hướng phát triển của mình, cụ thể là:

Thứ nhất: Phát triển và mở rộng hơn nữa thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu bằng cách tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, cụ thể kết hợp và đa dạng hóa các hình thức quảng cá, khuyến mại, bên cạnh đó mở rộng hệ thống tiêu thụ sản phẩm tại các thị trường nước ngoài.

Thứ hai: Tăng cường đầu tư vào nghiên cứu, cải tiến mẫu mã sản phẩm, chủ động thực hiện chào hàng sang những thị trường mới thông qua những đại diện trực tiếp hay các đối tượng trung gian. Cơ cấu lại mặt hàng xuất nhập khẩu với tỷ trọng thích hợp, chú trọng đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực có lợi nhuận cao. Đồng thời, giảm bớt việc nhập ngoại các trang thiết bị, vật tư và

nguyên liệu sản xuất mà trong nước có thể đáp ứng nhằm giảm giá thành sản phẩm xuất khẩu.

Thứ ba: Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác marketing và tiếp cận các đối tượng khách hàng khác nhau thông qua các cuộc triển lãm ở nước ngoài, thông qua các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và một số văn phòng xúc tiến thương mại tại Việt Nam. Đầu tư hỗ trợ các công cụ cần thiết trong nghiên cứu thị trường và giao dịch như kết nối mạng internet, lập văn phòng đại diện và đại lý tại một số thị trường trọng điểm. Cần chú ý nghiên cứu sâu sát hơn các thông tin về sản phẩm hàng hoá, đảm bảo trả lời cho phía khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.

Căn cứ vào tốc độ đầu tư và phát triển sản xuất của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, sẽ xác định được tổng doanh thu và doanh thu xuất khẩu của Viglacera từ năm 2002- 2005 như sau:

Bảng 15: Doanh thu xuất khẩu tới năm 2005

Đơn vị: tỷ VNĐ TT Sản phẩm 2003 2004 2005 1 Kính xây dựng 32,5 82,81 91,68 2 Sứ vệ sinh 23,1 35,1 42,24 3 Gạch ốp lát ceramic 14,9 27,36 45 4 Gạch ốp lát granite 7,7 15 25,83

5 Vật liệu chịu lửa 0,2 0,42 0,45

6 Ngói lợp các loại 1,4 0,68 1,28

7 Gạch lát đất sét nung 1,2 1,2 1,04

8 Gạch xây quy tiêu chuẩn 0,3 0,35 0,8

9 Gạch cotto 2 7,04 14

10 Sản phẩm khác 35 40 50

Tổng 118,3 210 272,3

Tóm lại, mục tiêu của Viglacere về chỉ tiêu kế hoạch doanh thu xuất khẩu qua các năm như sau:

 Năm 2003: 118,3 tỷ đồng tương đương 7,63 triệu USD bằng 4,2% tổng doanh thu.

 Năm 2004: 210 tỷ đồng tương đương 13,5 triệu USD bằng 5,3% tổng doanh thu

 Năm 2005: 272,3 tỷ đồng tương đương 17,54 triệu USD bằng 7,1% tổng doanh thu.

Ghi chú: Dự tính tỷ giá trung bình 1 USD = 15.500 VNĐ.

Thứ tư: Trong thời gian tới Viglacera sẽ lập ra một bảng giá chuẩn và thống nhất giữa tất cả các đơn vị trong Tổng công ty cho tất cả các loại sản phẩm, tránh hiện tượng lộn xộn về giá cả hoặc những cạnh tranh nội bộ có thể phát sinh giữa các đơn vị thành viên. Đồng thời có các giải pháp khuyến khích xuất khẩu một cách đồng bộ và toàn diện đối với mọi đơn vị trong Tổng công ty.

Thứ năm: Phải xây dựng tên tuổi thương hiệu và uy tín của Viglacera và các sản phẩm của Viglacera trên thị trường thế giới. Đồng thời, xây dựng một bộ máy chuyên làm công tác xuất khẩu có kiến thức giỏi ngoại ngữ, có năng lực tự tin trong các mối quan hệ đối ngoại.

Muốn đạt được các mục tiêu lớn nêu trên, Viglacere cần có những giải pháp cụ thể để cho hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty.

II. Giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty Viglacere

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY THUỶ TINH VÀ GỐM XÂY DỰNG" PPTX (Trang 76 -78 )

×