0
Tải bản đầy đủ (.doc) (104 trang)

Kiến nghị với nhà nớcvà ban ngành liên quan

Một phần của tài liệu TM106 POTX (Trang 99 -104 )

IV. Kiến nghị của bản thân về hoạt động thúc đẩy xuất khẩu

3. Kiến nghị với nhà nớcvà ban ngành liên quan

Với tình hình xuất khẩu kinh doanh của Tổng Công ty nh hiện nay để hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ngày càng mở rộng Tổng Công ty có một số kiến nghị sau.

− Các khách hàng đã nhận hàng trả nợ nghị định th của Công ty trong năm 2000 bằng hàng rau quả. Do vậy đề nghị Bộ Thơng mại và nhà nớc xem xét cho phép Tổng Công ty tiếp tục đợc giao hàng trả nơj theo nghị định th hàng năm.

− Cung cấp kịp thời cho các doanh nghiệp các thông tin thị trờng.

− Đề nghị nhà nớc và Bộ Thơng mại, các vụ chức năng sớm giải quyết các chính sách cho doanh nghiệp nh:

+ Chính sách u đãi lãi suất vay cho công tác sản xuất, nghiên cứu phát triển các mặt hàng của Tổng Công ty.

+ Chính sách u đãi về thuế, vay vốn cho các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến, nông lâm trờng...

Kết luận

Qua quá trình học tập tại trờng Đại học Kinh tế quốc dân thầy cô đã trang bị cho em những kiến thức cơ bản về các vấn đề kinh tế xãc hội trong đó có những vấn đề lý luận về thị trờng và việc phát triển thị trờng xuất khẩu của doanh nghiệp (kinh doanh quốc tê). Điều này đã đợc hoàn thiện trong phần 1 của chuyên đề.

Trong thời gian thực tập tại Tổng Công ty rau quả Việt nam đã đem lại cho em những hiểu biết thực tế bổ ích về tình hình thị trờng xuất khẩu của hàng rau quả nói riêng và hàng nông sản nói chung. Đây là thị trờng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết nhng bên trong là một tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Cính vì vậy việc phát triển thị trờng xuất khẩu mặt hàng này đang đợc Tổng Công ty đặt lên hàng đầu trong những vấn đề bức xúc cần đợc giải quyết.

Thực tế thì Tổng Công ty đã áp dụng một số biện pháp nhằm phát triển thị trờng nh: Biện pháp về nghiên cứu thị trờng và công tác tiếp thị, biện pháp khuyếch trơng trên thị trờng nớc ngoài. Các biện pháp đối với nguồn hàng xuất khẩu. Các biện pháp đối với thị trờng truyền thốngvà các biện pháp đối với thị trờng mới. Tổng Công ty đã thu đợc những kết quả đáng khích lệ. Song vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần giải quyết. Chính vì vậy ở phân hai của chuyên đề, em xin đề cập đến thực trạng thị trờng xuất khẩu hàng rau quả của Tổng Công ty rau quả Việt nam. Trên cơ sở những vấn đề lý luận ở phần I và thực tiễn ở phân II. Kết hợp với quá trình học tập, lý thuyết và thực tế ở phần III em xin đa ra một số biệ pháp nhằm phát triển thị trờng xuất khẩu rau quả để Tổng Công ty xem xét và áp dụng.

Hy vọng rằng những biện pháp này phần nào sẽ có ích cho việc phát triển thị trờng xuất khẩu mặt hàng rau quả của Tổng Công ty. Điều này hết sức quan trọng không những có ảnh hởng quyết định đến sự sống còn của Tổng Công ty trong nền kinh tế thị trờng. Hơn nữa nó còn ảnh hởng tới các vấn đề kinh tế xã hội hiện nay nh: Công ăn việc làm cho ngời lao động, vị thế uy tín sản phẩm của hàng Việt Nam trên thị trờng quốc tế.

Kết thúc bài viết này em xin trân thành cảm ơn tất cả các thầy cô trong khoa Thơng mại đặc biệt là các thầy cô trong bộ môn Thơng mại quốc tế. Cùng các cô chú trong phòng xúc tiến thơng mại, phòng tổ chức cán bộ phòng quản lý sản xuất đã trang bị cho em những kiến thức về cả lý thuyết lẫn thực tiễn. Đặc biệt là thầy giáo phó giá s tiến sỹ Trần Chí Thành chú Dơng và anh

trạm đã hớng dẫn nhiệt tình và chỉ bảo những ý kiến quý báu cũng nh tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề này một cách thuận lợi.

Do trình độ có hạn công với sự hạn chế về thời gian nên bài viết của em không tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận đợc sự giúp đỡ của thầy cô, các cô chú và các bạn.

Em xin trân thành cảm ơn!

Hà Nội ngày tháng 4 năm 2001

Sinh viên thực hiện Trần Minh Khôi

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình: Quản trị kinh doanh thơng mại quốc tế PGS.TS Trần Chí Thành.

2. Giáo trình Marketing Thơng mại quốc tế.

3. Chiến thuật tiếp thị, bài học từ Nhật NXB Văn hoá thông tin. 4. Quản trị chiêu thị Th viện trờng ĐHKTQD.

5. Tạp chí thơng mại. 6. Tạp chí giá cả thị trờng. 7. Thời báo Kinh tế.

8. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty rau quả Việt Nam.

9. Định hớng phát triển của Tổng Công ty rau quả Việt Nam giai đoạn 1998 2010.

10. Báo cáo thực hiện xuất khẩu của Tông Công ty rau quả Việt nam. 11. Niên giám thống kê năm

Mục lục

Trang Lời nói đầu 1

Phần I 2

Cở sở lý luận chung về thị trờng và việc phát triển thị trờng xuất khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế...

I. Thị trờng và vai trò của thị trờng đối các doanh nghiệp kinh doanh

quốc tế...

1. Khái niệm về thị trờng...

2. Phân loại thị trờng xuất khẩu...

3. Chức năng của thị trờng...

4. Vai trò của thị trờng...

5. Một số nét đặc trng của thị trờng xuất khẩu...

II. Nội dung và biện pháp phát triển thị trờng xuất khẩu...

1. Nội dung phát triển thị trờng xuất khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh quốc té...

2. Các biện pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trờng xuất khẩu của doanh nghiệp...

III. Các nhân tố ảnh hởng đến phát triển thị trờng xuất khẩu...

1. Trên góc độ doanh nghiệp...

2. Trên góc độ sự tác động của các lĩnh vực...

Chơng II 30 Thực trạng kinh doanh xuất khẩu ở Tổng công ty rau quả Việt Nam ...

I. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Tổng công ty...

1. Quá trình hình thành và phát triển...

1.1 Quá trình hình thành...30

1.2. Quá trình phát triển:...31

2. Chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty...

3. Chức năng nhiệm vụ của Tổng công ty Rau quả Việt Nam...

A. Hội đồng quản trị (5 ngời)...

II. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hởng đến hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty...

1. Đặc điểm về địa điểm bố trí của Công ty...

2. Đặc điểm về sản phẩm công ty...37

3. Đặc điểm về thị trờng...

3.1 Thị trờng xuất khẩu...38

3.2 Thị trờng trong nớc...39

4. Đặc điểm về lao động Tổng công ty...

5. Đặc điểm về tình hình tài chính của Công ty...

II. Thực trạng thị trờng xuất khẩu và các biện pháp phát triển thị trờng xuất khẩu nói chung và của mặt hàng rau quả nói riêng của Tổng công ty...

1. Một số đặc điểm của mặt hàng rau quả...

2. Khái quát chung về thị trờng thế giới cvủa mặt hàng rau quả trong thời gian qua:...

3. Thực trạng thị trờng xuất khẩu của tổng công ty rau quả Việt nam...

3. Sự tham gia xuất khẩu của các đơn vị...

4. Cơ cấu thị trờng xuất khẩu...

4.1. Chìa khoá để thâm nhập thị trờng...62

4.2. Phát triển các thị trờng mới...63

4.3. Khối lợng rau quả của Mỹ...63

4.4. Yêu cầu mức độ dịch vụ của thực phẩm...63

4.5. Phân phối sản phẩm...64

4.6. Vấn đề nhập khẩu rau quả của Mỹ...64

4.7. Lợi nhuận từ bán các sản phẩm rau quả tại cấc siêu thị...65

4.8. Mức lợi nhuận và quy mô của các cửa hàng...65

5. Các biện pháp phát triển thị trờng mặt hàng rau quả mà công ty đã áp dụng...

5.2. Các biện pháp liên quan đến thị trờng...67

5.3. Các biện pháp về tiêu thụ sản phẩm (Hoạt động marketing của công ty)...68

5.4. Liên doanh liên kết ...68

III. Những vấn đề rút ra từ công tác xuất khẩu và phát triển thị trờng xuất khẩu rau quả của tổng công ty rau quả Việt Nam...

1. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu của tổng công ty rau quả Việt Nam...

2. Đánh giá về thị trờng xuất khẩu và hoạt động phát triển thị trờng xuất khẩu của tổng công ty rau quả Việt Nam...

Phần III. 73 Một số kiến nghi và giải pháp phát triển thị trờng xuất khẩu mặt hàng rau quả của tổng công ty rau quả Việt Nam < VEGETEXLO Việt Nam > trong thời gian tới...

I. Định hớng xuất khẩu mặt hàng rau quả ở Việt Nam ...

1. Thực trạng của ngành sản xuất rau quả nớc ta...

1.1. Về rau...74

1.2. Về quả...74

1.3. Hoa và cây cảnh:...75

2. Chế biến và bảo quản...

3. Tiêu thụ...

4. Đánh giá chung...

5. Phơng hớng mục tiêu...

II. Phơng hớng phát triển kinh doanh của tổng công ty trong những năm tới...

1. Tính cấp thiết phải đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại tổng công ty rau quả Việt Nam...

2. Phơng hớng xuất khẩu trong thời gian tới...

2. Định hớng về sản phẩm chiến lợc...

3. Định hớng về gía cả...

4. Định hớng về thị trờng và thâm nhập...

III. Một số biện pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trờng xuất khẩu mặt hàng rau quả của tổng công ty...

1. ở tầm vi mô (Đối với doanh nghiệp )...

2. Tầm vĩ mô...

IV. Kiến nghị của bản thân về hoạt động thúc đẩy xuất khẩu...

1. Kiến nghị về cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu ở Việt Nam...

2. Kiến nghị về mặt hàng rau quả...

3. Kiến nghị với nhà nớc và ban ngành liên quan...

Kết luận 100 Tài liệu tham khảo...

Một phần của tài liệu TM106 POTX (Trang 99 -104 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×