0
Tải bản đầy đủ (.doc) (93 trang)

Cỏch tử Bragg.

Một phần của tài liệu CÔNG NGHỆ GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG QUANG WDM (WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING) VÀ CÁC ỨNG DỤNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN MẠNG THÔNG TIN QUANG NHẰM TĂNG DUNG LƯỢNG TRUYỀN DẪN CỦA MẠNG, (Trang 40 -41 )

I. CÁC THIẾT BỊ WDM VI QUANG:

e. Cỏch tử Bragg.

Cỏch tử Bragg là cỏch tử được chờ́ tạo ngay bờn trong sợi quang. Cỏch tử sợi Bragg thụng thường trước đõy khú sản xuất được với độ dài sợi quỏ 15 cm do hạn chờ́ về chiều dài sợi cỏch tử đối với bỏn kính chựm tia laser hoặc do chiều dài của mặt nạ phase. Hiện nay cụng nghệ chờ́ tạo hiện đại đó cho phộp thay đổi cỏc thụng số như độ dài cỏch tử, chiờ́t suất cú thể được điều biờ́n theo yờu cầu, tạo nờn cỏch tử sợi dạng nhiều bậc như bước ren; nhờ đú một số lớn cỏc bộ lọc được tạo ra với cỏc thụng số khỏ hoàn thiện.

Ứng dụng của cỏch tử sợi Bragg trong module xen/rẽ bước súng như sau: điều chỉnh bước súng xen/rẽ dựng cỏch tử sợi Bragg mang lại nhiều ưu điểm cho thiờ́t bị OADM. Trong đú, đặc biệt là suy hao xen của thiờ́t bị thấp, đặc tính phổ của bộ lọc cú dạng bộ lọc băng thụng BPF với khả năng đạt được khoảng cỏch kờnh bước súng là 50 GHz, đú là một tính năng hoàn toàn thuyờ́t phục. Cú hai phương phỏp điều khiển bước súng xen/rẽ đối với thiờ́t bị sử dụng sợi cỏch tử Bragg, đú là: điều khiển nhiệt hoặc thay đổi độ nộn dón của sợi bằng tải cơ, song cỏch thứ hai đạt được tốc độ điều chỉnh cao hơn.

Ứng dụng cỏch tử sợi Bragg trong bự tỏn sắc: phổ của xung quang chứa nhiều thành phần bước súng khỏc nhau, khi truyền xung dọc sợi quang, thành phần bước súng ngắn sẽ đi nhanh hơn thành phần bước súng dài, đõy chính là hiệu ứng tỏn sắc, làm dón phổ xung quang đú và cú thể gõy xuyờn nhiễu lờn cỏc xung quang lõn cận. Trước đõy đó cú nhiều giải phỏp bự tỏn sắc, như sử dụng sợi bự tỏn sắc DCF, nhưng cỏch này thực ra cũn nhiều nhược điểm như: gõy suy hao lớn, gõy ra cỏc hiệu ứng phi tuyờ́n khỏc... Gần đõy, cỏch tử bự tỏn sắc đó được xem là giải phỏp cú nhiều hứa hẹn. Bước cỏch tử trong cỏch tử bự tỏn sắc được dịch đi để phản xạ cỏc bước súng chậm (bước súng dài) trước khi cỏc thành phần bước súng nhanh (bước súng ngắn) đi đờ́n cuối cỏch tử và bị phản xạ trở lại (xem hỡnh 2.22), module bự tỏn sắc kiểu này cũng sẽ làm co xung đó bị dón rộng ra trước khi được truyền đi tiờ́p hoặc được xử lý. Nờ́u sợi cỏch tử càng dài, mức bự tỏn sắc càng lớn và phổ thiờ́t bị cú thể làm việc càng được mở rộng. Nờ́u quỏ trỡnh chờ́ tạo sợi khụng tốt, sẽ gõy hiện tượng nhấp nhụ (ripple) đối với trễ nhúm tín hiệu quang, do đú cú thể làm sai khỏc đi việc bự tỏn sắc của thiờ́t bị.

Suy hao của module bự tỏn sắc kiểu này gõy ra bởi: suy hao cố định của circulator và cỏc chỗ ghộp nối (tổng suy hao này nhỏ hơn 2 dB), suy hao của cỏch tử sợi Bragg phụ thuộc vào độ dài sợi, khoảng 0,3 dB/m (theo cụng nghệ chờ́ tạo cảm ứng tia cực tím). Ngoài ra, suy hao này cũng phụ thuộc dải bước súng làm việc khoảng 0,3 dB/nm. Thực nghiệm cho thấy ưu thờ́ của module bự tỏn sắc dựng cỏh tử sợi Bragg so với bự tỏn sắc dựng sợi DCF được chỉ ra như trong bảng dưới đõy:

Bảng 2.1. So sỏnh độ suy hao giữa cỏc thiết bị bự tỏn sắc.

cỏch bự tỏn sắc suy haocực tiểu thụng thườngsuy hao suy haocực đại

Sợi DCF 40 km 4,4 dB 4,8 dB 6,2 dB

Sợi DCF 40 km 6,0 dB 6,5 dB 6,7 dB

Sợi DCF 40 km 7,7 dB 8,3 dB 8,9 dB

Sợi cỏch tử Bragg bự

tỏn sắc 2,0 dB 2,5 dB 3,0 dB

Với những ưu thờ́ như vậy, thiờ́t bị bự tỏn sắc bằng cỏch tử sợi Bragg đó được chờ́ tạo hàng loạt nhờ quỏ trỡnh chờ́ tạo cỏch tử điều khiển bằng phần mềm mỏy tính, chỳng sẽ trở thành cỏc module khụng thể thiờ́u trong cỏc thiờ́t bị WDM thờ́ hệ thứ hai như OADM, khuờ́ch đại EDFA hai tầng cú bự tỏn sắc.

Một phần của tài liệu CÔNG NGHỆ GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG QUANG WDM (WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING) VÀ CÁC ỨNG DỤNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN MẠNG THÔNG TIN QUANG NHẰM TĂNG DUNG LƯỢNG TRUYỀN DẪN CỦA MẠNG, (Trang 40 -41 )

×