0
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

Khả năng cung ứng hàng thủ công mỹ nghệ của ARTEXPORT

Một phần của tài liệu MAR04 PDF (Trang 49 -50 )

II. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp

2. Khả năng cung ứng hàng thủ công mỹ nghệ của ARTEXPORT

Trong tình hình hiện nay khi Nhà nớc gần nh thả nổi hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. Các công ty cạnh tranh giành nguồn hàng, việc thu mua đợc một lợng hàng đủ lớn để xuất khẩu là rất khó đối với mỗi công ty. Nhng nhờ có sự giao dịch buôn bán lâu dài và giữ đợc uy tín nên hàng Marketing 38 49

năm công ty có đợc nguồn hàng ổn định để xuất khẩu là một trong những công ty xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ chủ yếu ở trong nớc.

Nhờ các phơng thức thu mua hiệu quả của công ty nh liên doanh, liên kết sản xuất, hỗ trợ sản xuất, trực tiếp sản xuất hoặc mua tại nơi sản xuất nên hàng năm công ty có khả năng xuất khẩu nhiều loại mặt hàng thuộc ngành hàng thủ công mỹ nghệ : Gốm sứ, sơn mài, mây tre, gỗ mỹ nghệ...cho hơn 40 quốc gia, thị trờng trên thế giới. Nhng trên thực tế công ty cha khai thác đợc toàn bộ khả năng của mình do các bạn hàng cuả công ty không có khả năng tiêu thụ hoặc không muốn tiêu thụ. Vấn đề đặt ra ở đây đối với công ty là cần thiết phải mở rộng đợc thị trờng, tăng số lợng bạn hàng thờng xuyên có mức tiêu thụ lớn.

Để mở rộng đợc thị trờng và tìm lại khách hàng đã mất, công ty phải tận dụng triệt để những lợi thế của công ty là nguồn hàng sẵn có, chất lợng sản phẩm cao ổn định. Hơn nữa công ty đã sẵn có một hệ thông kho bãi, ph- ơng tiện vận chuyển chuyên trách. Vì vậy điều kiện cung cấp hàng của công ty cho các bạn hang dễ dàng hơn.

III. Một số hoạt động Marketing xuất khẩu áo dụng cho hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty ARTEXPOT hà nội

Qua những phân tích và đánh giá ở trên về thực trạng hoạt động Marketing xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty tôi xin đề xuất một số biện pháp và chính sách Marketing sau nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của công ty

Một phần của tài liệu MAR04 PDF (Trang 49 -50 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×