0
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

T vấn cho khách hàng trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Một phần của tài liệu NH054 DOCX (Trang 51 -52 )

II- Một số giải pháp

5. T vấn cho khách hàng trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Trong thực tế, không phải tất cả khách hàng tham gia vào hoạt động ngoại thơng đều có sự am hiểu thông suốt về luật lệ, nguyên tắc, trong lĩnh… vực này và tiềm lực tài chính của họ luôn luôn đáp ứng đủ ngay nhu cầu chi trả, ngoài ra còn tính đến thiện chí thực hiện thanh toán của họ nữa. Còn có nhiều khách hàng kiến thức của họ còn hạn chế, ảnh hởng tới quyền lợi của bản thân họ trong khi ký kết hợp đồng mua bán cũng nh trong việc thiết lập các chứng từ thanh toán. Chính vì vậy, ngoài việc thiết lập hồ sơ thanh toán của khách hàng yêu cầu, Chi nhánh cần có sự t vấn cho các khách hàng trên các khía cạnh.

Lợi ích của Ngân hàng gắn liền với hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì mới đảm bảo khả năng thanh toán cho nớc ngoài khi đến kỳ hạn, đảm bảo uy tín cho khách hàng.

Hơn nữa, Ngân hàng có mối quan hệ đại lý với các Ngân hàng nớc ngoài nên thông qua đó tìm hiểu về đối tác tham gia ký kết hợp đồng với khách hàng của mình để t vấn cho khách hàng trong khi mua bán và thanh toán sao cho có lợi nhất và tránh đợc các tình huống rủi ro.

Với kinh nghiệm nghề nghiệp của mình Ngân hàng nên t vấn miễn phí cho khách hàng nhằm đảm bảo quyền lợi cho họ:

- Cần thiết t vấn cho khách hàng ngay từ khi lập và ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu: Nên sử dụng phơng thức thanh toán nào sao cho thuận tiện và chi phí thấp nhất, ngoài ra còn tính đến lợi ích tối đa mà phơng thức thanh toán có thể mang lại.

- Đối với khách hàng xuất khẩu: Hớng dẫn cho khách hàng lập các chứng từ phù hợp với thông lệ quốc tế và trong nớc, đảm bảo sự thống nhất giữa các chứng từ mà bên đối tác có thể từ chối và thanh toán. Mọi chứng từ đợc lập ra phải cụ thể, rõ ràng, tránh sự hiểu nhầm và mâu thuẫn xảy ra.

- Đối với khách hàng nhập khẩu: ngoài sự t vấn cho khách hàng mình về các phơng thức thanh toán, cán bộ thanh toán quốc tế cần yêu cầu khách hàng của mình chuẩn bị sẵn nghiệp vụ thanh toán để quá trình thanh toán đợc trôi chảy. Ngoài ra cán bộ thanh toán quốc tế cần chú ý khách hàng của mình về thiện chí tham gia khi buôn bán ngoại thơng. Vì xét về lâu dài, mối quan hệ tín nhiệm của các bên đối tác sẽ làm nền tảng thành công cho hiệu quả và chất lợng trong lĩnh vực ngoại thơng nói chung cũng nh thanh toán quốc tế nói riêng.

- Bản thân công tác t vấn đợc tiến hành tốt đã có tác dụng là một dịch vụ thu hút khách hàng đến với Ngân hàng, vừa có tác dụng hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ thanh toán L/C của Ngân hàng.

Một phần của tài liệu NH054 DOCX (Trang 51 -52 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×