0
Tải bản đầy đủ (.doc) (90 trang)

Kế toán chi tiết vật liệu, côngcụ dụng cụ tại công ty xây dựng số

Một phần của tài liệu KT141 PDF (Trang 55 -58 )

II. Tình hình thựctế tổ chức kế toán vậtliệu công cụ, dụng cụ ở công ty xây dựng số 34.

4. Kế toán chi tiết vật liệu, côngcụ dụng cụ tại công ty xây dựng số

Một trong những yêu cầu của công tác quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ đòi hỏi phải phản ánh, theo dõi chặt chẽ tình hình nhập, xuất tồn kho cho từng nhóm, từng loại vật liệu, công cụ dụng cụ cả về số lợng, chất lợng chủng loại và giá trị. Bằng việc tổ chức kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ Công ty xây dựng số 34 sẽ đáp ứng đợc nhu cầu này. Hạch toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ công ty xây dựng số 34 sẽ đáp ứng đợc nhu cầu này. Hạch toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ là việc hạch toán kết hợp giữa kho và phòng kế toán nhằm mục đích theo dõi chặt chẽ tình hình nhập, xuất, tồn kho cho từng thứ, từng loại vật liệu, công cụ dụng cụ cả về số lợng, chất lợng, chủng loại và giá trị.

Để tổ chức thực hiện đợc toàn bộ công tác kế toán vật liệu công cụ dụng cụ nói chung và kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ nói riêng, thì trớc hết phải bằng phơng pháp chứng từ kế toán để phản ánh tất cả các nghiệp vụ có liên quan đến nhập xuất vật liệu, công cụ dụng cụ. Chứng từ kế toán là cơ sở pháp lý để ghi sổ kế toán. Tại công ty xây dựng số 34 chứng từ kế toán đợc sử dụng trong phần hạch toán kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ là:

- Phiếu nhập kho vật liệu, công cụ dụng cụ.

- Phiếu xuất kho vật liệu, công cụ dụng cụ. - Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho.

- Số (thẻ) kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ. - Bảng tổng hợp nhập xuất tồn vật liệu, công cụ dụng cụ. Trình tự luân chuyển chứng từ theo sơ đồ sau:

Sơ đồ 05.

Giải thích: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu kiểm tra

Kế toán chi tiết ở công ty sử dụng phơng pháp thẻ song song và có một số điều chỉnh cho phù hợp với chơng trình quản lý vật t trên máy vi tính. Nội dung, tiến hành hạch toán chi tiết vật liệu công cụ dụng cụ đợc tiến hành nh sau:

- ở kho; Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép phản ánh hàng ngày tình hình nhập xuất, tồn kho của từng thứ vật liệu, công cụ dụng cụ ở từng kho. Theo chỉ tiêu

Thẻ kho

Sổ (thẻ) kế toán chi tiết

Bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn

khối lợng mỗi thứ vật liệu, công cụ dụng cụ đợc theo dõi trên một thẻ kho để tiện cho việc sử dụng thẻ kho trong việc ghi chép, kiểm tra đối chiếu số liệu.

- Phòng kế toán: Lập thẻ và ghi các chỉ tiêu: tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính, mã số vật t... sau đó giao cho thủ kho để ghi chép hàng ngày. Khi nhận đợc các chứng từ nhập, xuất thủ kho kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ đó đối chiếu với số liệu thực nhập, thực xuất rồi tiến hành ký xác nhận và thẻ kho. Mỗi thẻ kho đợc mở một tờ sổ hoặc một số tờ sổ tuỳ theo khối lợng ghi chép các nghiệp vụ trên thẻ kho.

Cuối tháng thủ kho căn cứ vào hai chứng từ số 83 ngày 23/10/1999 và chứng từ số 137 ngày 23/10/1999 và các chứng từ nhập, xuất khác. Thủ kho tiến hành lập thẻ kho phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn. Sau đây là thẻ kho vật liệu: xi măng Hoàng Thạch.

Đơn vị: Công ty XD số 34 Mẫu số 06: VT

Thẻ kho

Ngày lập 29/10/1999 Tờ số 1

Tên, nhãn hiệu, quy cách vật t: xi măng Hoàng Thạch Đơn vị tính: kg

Số

TT Số liệuChứng từ Diễn giải Ngày nhập Nhập Số lợngXuất Tồn Ký nhận của KTT 1 140 09/10 Hùng nhập vật t 9/10 30.000 30.000

2 142 10/10 Hùng nhập vật t 10/10 20.000 50.000 3 137 13/10 Xuất VT phục vụ thi công

CT Tạp chí CSHN 13/10 40.000 10.000 4 154 16/10 Hùng nhập vật t 16/10 30.000 40.000 5 241 17/10 Xuất VT phục vụ thi công

CT Cục PCCC Hà Nội 17/10 20.000 20.000 6 242 17/10 Xuất VT phục vụ thi công

CT Cục PCCC Hà Nội 17/10 6.000 14.000 7 152 18/10 Xuất VT phục vụ thi công

CT Cục PCCC Hà Nội 18/10 10.000 4.000

Cộng 80.000 76.000 4.000

Đối với CCDC: Trong tháng 10 mở thẻ kho công cụ dụng cụ: xẻng. Căn cứ chứng từ số 84 ngày 23/10/1999 trên phiếu nhập kho số 84. Nhân viên tiếp liệu

Hùng nhập: 20 chiếc xẻng. Căn cứ vào chứng từ 137 ngày 20/10/1999 là phiếu xuất kho số 137. Xuất 10 chiếc xẻng phục vụ cho thi công công trình nhà máy xi măng Nghi Sơn- Thanh Hoá. Cuối tháng 10/1999 thủ kho lập thẻ kho tháng 10 cho công cụ dụng cụ xẻng.

Đơn vị: Công ty XD số 34 Mẫu số 06: VT

Thẻ kho Ngày lập 29/10/1999

Tờ số 2

Tên, nhãn hiệu, quy cách vật t: xẻng Đơn vị tính: chiếc

Số

TT Số liệuChứng từ Diễn giải Ngày nhập Nhập Số lợngXuất Tồn Ký nhận của KTT 1 622 09/10 Hùng nhập CCDC 9/10 20 20

2 163 16/10 Xuất CCDC thi công

công trình cục PCCC 16/10 20 3 186 25/10 Hùng nhập CCDC vào

kho công ty 24/10 15 15

4 187 27/10 Xuất CCDC thi công

công trình tạp chí CS 27/10 15

Cộng 35 35

ở phòng kế toán: đối với kho công trình định kỳ vào cuối tháng kế toán tiến hành đối chiếu kiểm tra chứng từ gốc với thẻ và ký xác nhận vào thẻ kho. Đồng thời hàng ngày khi nhận đợc chứng từ kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ để ghi vào "sổ chi tiết vật t hàng hoá" từng tháng từng loại công vật liệu, công cụ dụng cụ và thẻ chi tiết đợc lập riêng cho từng kho.

Một phần của tài liệu KT141 PDF (Trang 55 -58 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×