0
Tải bản đầy đủ (.doc) (90 trang)

Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 34.

Một phần của tài liệu KT141 PDF (Trang 32 -34 )

I. Đặc điểm tình hình chung ở công ty xây dựng số 34.

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 34.

Năm 1996 công ty đã quyết định thành lập thêm 3 đội sản xuất, đó là đội số 6, đội số 7, đội số 8, để hoàn thành kế hoạch tổng công ty giao. Cùng với hớng phát triển của công ty là ngày càng mở rộng sản xuất, tham gia liên kết với mọi thành phần kinh tế, tăng cờng huy động mọi nguồn vốn, đào tạo và tuyển dụng thêm nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ có trình độ, khả năng thi công độc lập công trình, tăng cờng đầu t chiều sâu, trang bị máy móc thiết bị phù hợp với yêu cầu của quá trình thi công nh: máy trộn bê tổng, giáo xây dựng, coppa tôn với số tiền 7.000.000.000đ nhằm tạo ra lợi nhuận và làm tốt nghĩa vụ ngân sách với Nhà nớc. Công ty xây dựng số 34 có 9 đơn vị sản xuất trực thuộc công ty, hoạt động với những chức năng cụ thể:

- Xây dựng các công trình dân dụng. - Trang trí nội thất.

- Sản xuất cấu kiện bê tông, phụ tùng, phụ kiện kim loại cho xây dựng. - Kinh doanh vật t, vật liệu xây dựng.

- Xây dựng những công trình kỹ thuật hạ tầng.

Năm 1997 công ty đã thi công trên 26 công trình với giá trị sản xuất kinh doanh là 60.000.000.000đ. Năm 1998 công ty phấn đấu hoàn thành vợt năm 1997 và hoàn thành các công trình còn dở dang năm 1997. Để thực hiện giá trị sản xuất kinh doanh lên đến 70.500.000.000đ trong năm 1998 công ty tăng cờng công tác kế hoạch, tiếp thị nắm bắt tình hình, chuẩn bị hồ sơ tham gia cho đấu thầu công trình, hoàn chỉnh quy chế tài chính nội bộ và các quy chế khác. Năm 1997 các đội xây dựng và xí nghiệp xây lắp số 1 đã thi công xây dựng trên địa bàn khắp cả nớc, điển hình là các công trình sau:

* Đội xây dựng số 1 do ông Nguyễn Văn Tuệ làm đội trởng tiến hành chỉ đạo thi công các công trình:

- Xây dựng trủ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. - Công trình trại giam văn hoá của Bộ nội vụ Hà Nội.

Công ty xây dựng số 34 có quy mô và địa bàn hoạt động rộng, cho nên việc tổ chức lực lợng thi công thành các xí nghiệp và đội xây dựng có tổ chức hạch toán riêng giúp cho công ty trong việc quản lý lao động và phân công lao động thành nhiều địa điểm thi công khác nhau ứng với mỗi công trình một cách có hiệu quả. Đồng thời nâng cao hiệu suất công tác kế toán, phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty. Đối với các đội và xí nghiệp xây lắp số 1 mọi công việc kế toán sử lý các chứng từ ban đầu đến lập các bảng báo cáo kế toán gửi về công ty đều do phòng kế toán của các đội và xí nghiệp thực hiện. Trên cơ sở đó phòng kế toán công ty lập báo cáo chung toàn công ty. Các đội và xí nghiệp xây lắp số 1 tiến hành hạch toán kinh doanh, hởng lời lỗ chịu và quan hệ với công ty thông qua việc công ty cho vay vốn, thuê tài sản đồng thời phải nộp cho công ty những khoản nh: Thuế, các loại thuế cho nhà nớc, các khoản phải nộp khác…

Các đội xây dựng và xí nghiệp xây lắp số 1 có mở sổ sách kế toán riêng để theo dõi nhng không có t cách pháp nhân.

Một phần của tài liệu KT141 PDF (Trang 32 -34 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×