0
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

Kế toán doanh thu bán hàng và theo dõi thanh toán với ngời mua ở Công ty Rợu Đồng Xuân

Một phần của tài liệu KT089 PDF (Trang 43 -44 )

IV. Tình hình thực hiện công tác kế toán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Rợu Đồng Xuân

1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và theo dõi thanh toán với ngời mua ở Công ty Rợu Đồng Xuân

1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và theo dõi thanh toán với ngời mua ở Công ty Rợu Đồng Xuân . Công ty Rợu Đồng Xuân .

1.2 Nội dung doanh thu, chứng từ và luân chuyển chứng từ .

Công ty có 2 hình thức kế toán bán hàng : bán hàng thu tiền ngay và bán hàng chậm trả .

- Bán hàng thu tiền ngay : Khi bán hàng cho khách (Khách hàng ở đây là những đại lý mua Bia hơi và Rợu lẻ ) kế toán căn cứ vào số tiền trên hoá đơn xuất bán cho khách hàng lập phiếu thu tiền ngay.

- Bán hàng trả chậm : Đây là hình thức bán hàng của Công ty đối với các sản phẩm Bia chai, Cồn và Rợu chai cho các Tổng đại lý lớn . Đối với phơng thức này khi đại lý muốn lấy hàng thì phải có đơn đặt hàng trình giám đốc duyệt cho bán trả chậm hoặc trả một phần tiền nhất định của kỳ lấy hàng, số tiền còn lại khách hàng phải ký giấy cam kết thanh toán với Công ty trong thời hạn mà Công ty quy định .

• Trình tự nhận hàng.

Đối với các khách hàng mua Bia hơi và rợu chai lẻ thì đến tại phòng kế toán bán hàng viết hoá đơn mua hàng (Hoá đơn mẫu số 04.GTGT- 3LL) và nộp tiền thẳng cho phòng kế toán, khi nộp tiền xong kế toán đa cho khách hàng 02 liên một liên đỏ và một liên xanh . Khách hàng cấm 2 liên đó đa cho thủ kho để nhận hàng, khi nhận hàng xong thủ kho giữ liên xanh và ký vào liên đỏ là hàng đã xuất và đa lại cho khách hàng liên đỏ để ra cổng kiểm soát. kiểm soát xong khách hàng cầm liên đỏ về . Còn liên 1 lu tại gốc để ở phòng kế toán.

Đối với khách hàng mua buôn (đối với các sản phẩm Bia chai, Cồn R- ợu chai ) khi đã có lệnh duyệt của Giám đốc cho bán kế toán, căn cứ lệnh

viết hoá đơn xuất bán (Hoá đơn mẫu số 04.GTGT-3LL) trình tự nhận hàng nh trên .

• Trình tự luân chuyển chứng từ + Đối với phiếu thu tiền

Khi khách hàng nộp tiền kế toán lập 2 liên

- Liên 1 lu tại cuống gốc của phòng kế toán làm căn cứ để vào các bảng kê liên quan và để so sánh với dổ quỹ vào cuối kỳ

- Liên 2 : Giao cho khách hàng + Đối với hoá đơn xuất bán

Công ty sử dụng hoá đơn bán hàng mẫu 04-GTGT-3LL Liên 1 : Lu tại cuống gốc để tại phòng kế toán bán hàng Liên 2 : Chuyển cho khách hàng làm chứng từ thanh toán

Liên 3 : Chuyển xuống kho để xuất hàng cho khách sau đó đợc chuyển về phòng kế toán để kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng .

Một phần của tài liệu KT089 PDF (Trang 43 -44 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×