0

trình biên tập pdf

Ứng dụng các lĩnh vực ngôn ngữ trong quá trình biên tập

Ứng dụng các lĩnh vực ngôn ngữ trong quá trình biên tập

Cao đẳng - Đại học

... dịch mà rất linh hoạt, uyển chuyển.3.2. Một số lưu ý trong quá trình biên tập 3.2.1. Biên tập là gì? Biên tập là hoạt động tổ chức biên soạn các tác phẩm (bản thảo) đồng thời góp phần hạn chế ... dụng trong thực tế.3.2.2. Một số lưu ý trong quá trình biên tập Người biên tập một tác phẩm trong bất kì loại văn bản nào trong đó có biên tập trong văn bản báo chí cần phải tuân theo một số ... luận cuối kỳMôn: Ứng dụng các lĩnh vực ngôn ngữ trong quá trình biên tập Đề tài:CÁC LOẠI VĂN BẢN VÀ MỘT SỐ LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH BIÊN TẬP Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn...
 • 20
 • 1,665
 • 5
Các loại văn bản và một số lưu ý trong quá trình biên tập

Các loại văn bản và một số lưu ý trong quá trình biên tập

Khoa học xã hội

... dịch mà rất linh hoạt, uyển chuyển.3.2. Một số lưu ý trong quá trình biên tập 3.2.1. Biên tập là gì? Biên tập là hoạt động tổ chức biên soạn các tác phẩm (bản thảo) đồng thời góp phần hạn chế ... dụng trong thực tế.3.2.2. Một số lưu ý trong quá trình biên tập Người biên tập một tác phẩm trong bất kì loại văn bản nào trong đó có biên tập trong văn bản báo chí cần phải tuân theo một số ... bản và một số lưu ý trong quá trình biên tập I. Khái quátTrong thời đại thông tin bùng nổ, vai trò của người biên tập ngày càng quan trọng. Xã hội phát triển, trình độ của mỗi người nâng cao,...
 • 20
 • 1,870
 • 2
Các loại văn bản và một số lưu ý trong quá trình biên tập

Các loại văn bản và một số lưu ý trong quá trình biên tập

Khoa học xã hội

... trong quá trình biên tập 4 3.1. Đặc điểm ngôn ngữ của văn bản báo chí 4 3.2. Một số lưu ý trong quá trình biên tập 9 3.2.1. Biên tập là gì? 9 3.2.2. Một số lưu ý trong quá trình biên tập 9 III. ... dịch mà rất linh hoạt, uyển chuyển. 3.2. Một số lưu ý trong q trình biên tập 3.2.1. Biên tập là gì? Biên tập là hoạt động tổ chức biên soạn các tác phẩm (bản thảo) đồng thời góp phần hạn chế ... dụng trong thực tế. 3.2.2. Một số lưu ý trong q trình biên tập Người biên tập một tác phẩm trong bất kì loại văn bản nào trong đó có biên tập trong văn bản báo chí cần phải tn theo một số...
 • 21
 • 1,141
 • 1
Giao trinh Toan roi rac toan tap.pdf

Giao trinh Toan roi rac toan tap.pdf

Cao đẳng - Đại học

... của đại số tập hợp. Bảng 1.5 thể hiện một số hằng đẳng thức của đại số tập hợp. Ta gọi U là tập hợp vũ trụ hay tập hợp của tất cả các tập hợp. Bảng 1.5: Một số hằng đẳng thức trên tập hợp HẰNG ... chung các phần tử và được kí hiệu là A=B. Ví dụ tập A={ 1, 3, 5 } sẽ bằng tập B = { 3, 5, 1 }. Định nghĩa 2. Tập A được gọi là một tập con của tập hợp B và ký hiệu là A⊆B khi và chỉ khi mỗi ... trị đúng. Từ định nghĩa trên chúng ta rút ra một số hệ quả sau:  Tập rỗng φ là tập con của mọi tập hợp.  Mọi tập hợp là tập con của chính nó.  Nếu A⊆ B và B ⊆ A thì A=B hay mệnh đề: x...
 • 197
 • 4,467
 • 40
Giáo trình các tập hợp số.pdf

Giáo trình các tập hợp số.pdf

Cao đẳng - Đại học

... CÁC TẬP HỢP SỐ 117Áp dụng định lí về tập thương (xem [2]), ta có thể phân chia tập P theo quan hệ tương đương e và nhận được tập thương P/e. Ta sẽ gọi tập thương P/e là tập các số ... biểu diễn quá trình xây dựng tập số hữu tỉ không âm Q+. NHIỆM VỤ 3: Đọc tài liệu để hiểu: + Khái niệm về số hữu tỉ, tập số hữu tỉ, phân số đại diện của một số hữu tỉ; CÁC TẬP HỢP SỐ ... chia và q là thương số. CÁC TẬP HỢP SỐ 119+ Bản chất của số hữu tỉ, tập số hữu tỉ và cách kí hiệu một số hữu tỉ; + Mối quan hệ giữa tập số tự nhiên và tập số hữu tỉ. ĐÁNH GIÁ 1. Điền...
 • 67
 • 4,384
 • 16
Bài tập trường điện từ trường điện từ biến thiên.pdf

Bài tập trường điện từ trường điện từ biến thiên.pdf

Điện - Điện tử

... µ0) theo phương và chiều dương trục x , có λ = 25 cm, vp= 2.108m/s . Cường độtrường điện có biên độ 100 [V/m]và song song với trục z . a) Xác định f và độ thẩm điện tương đối εr?b) Tìm ... tiêu tán trung bình trong thể tích nước biển có diện tích S = 1000 (mm2), độ sâu 5∆ ? (biết biên độ trường điện tại mặt nước biển là 100 [V/m] ) (HD:dùng công thức : ) 122zJm02PEVedVαγ−=∫Trường ... 0,218 ; 28,8 m ; 8,65.104m/sb) E0= 2935 (V/m) )0,077 45 ( ) ; 4,59om∠Ω∆=Problem_ch4 12BÀI TẬP CHƯƠNG 4(ĐS: a) b) )505.10 ( )[V/cm]Esin.30otω−=+00, 035 ( )[A/cm]Hsin.15otω=−175,80EEzde==4.21...
 • 7
 • 4,745
 • 61
Phát triển công nghiệp chế biến rau quả ở Viêt Nam trong quá trình hội nhập.pdf

Phát triển công nghiệp chế biến rau quả ở Viêt Nam trong quá trình hội nhập.pdf

Quản trị kinh doanh

... triĐn vĐ mĐt sĐ chĐ tiêu Đánh giá 1.2. Xu thĐ phát triĐn vĐ mĐt sĐ chĐ tiêu Đánh giá trình ĐĐ trình ĐĐ trình ĐĐ trình ĐĐ phát triĐn cĐa công nghiĐp chĐ biĐn rau quĐphát triĐn cĐa công nghiĐp ... trình độ công nghệ về tổ chức và quản lý sản xuất gồm có trình độ tổ chức sản xuất chuyên môn hoá, chi phí bộ máy quản lý, đánh giá trình độ tổ chức quản lý lao động, môi trường sản xuất; Nhóm ... đặc trưng trình độ công nghệ về chất lượng sản phẩm gồm có tỷ trọng sản phẩm được xuất khẩu, tỷ trọng sản phẩm hợp chuẩn, tỷ trọng phẩm cấp sản phẩm; Nhóm III: Các chỉ tiêu đặc trưng trình độ...
 • 212
 • 881
 • 3
Lập trình cho robot hàn almega ax- v6 để hàn một số đường cong phức tạp.pdf

Lập trình cho robot hàn almega ax- v6 để hàn một số đường cong phức tạp.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... hoá, tự động hoá quá trình sản xuất. f. Mức độ đầu tư cho quá trình sản xuất thấp. Tuy nhiên do trong quá trình hàn vật liệu chịu tác động của nguồn nhiệt có công suất lớn, tập chung và thời gian ... một tay máy và một hệ thống điều khiển theo chương trình, có thể lập trình lại để hoàn thành các chức năng vận động và điều khiển trong quá trình sản xuất 1.3 Phân loại Robot - Có hai phương ... máy vạn năng có thể lặp lại các chương trình được thiết kế để di chuyển vật liệu, chi tiết, dụng cụ hoặc các thiết bị chuyên dùng thông qua các chương trình chuyển động có thể thay đổi để hoàn...
 • 100
 • 1,198
 • 2
Nhóm Lie các phép biến đổi một tham số và phương trình vi phân .pdf

Nhóm Lie các phép biến đổi một tham số và phương trình vi phân .pdf

Thạc sĩ - Cao học

... đổi theo u và v ph-ơng trình trở thành ph-ơng trình vi phân cấp IdVdU=VU12+ V + U2U V. (2.41)Nếu V = (U; C1) là nghiệm tổng quát của (2.41) thì ph-ơng trình vi phâncấp Iv1=dvdu= ... nghiệm tổng quát của hệ ph-ơng trình vi phân cấp Idxdt= (x), (2.9)kết quả từ ph-ơng trình đặc tr-ngdx11(x)=dx22(x).Hệ toạ độ chính tắc này thoả mÃn ph-ơng trình đầu của (2.6).Từ định ... đổi một tham số để giải ph-ơng trình vi phân cấp 1.1.2ứng dụng Đại số Lie để giải ph-ơng trình vi phân cấp cao.Mặc dù đà rất cố gắng nh-ng do thời gian và trình độ còn hạn chế nênkhóa luận...
 • 54
 • 566
 • 1
Phương pháp biên tập chương trình phát thanh

Phương pháp biên tập chương trình phát thanh

Báo cáo khoa học

... biên tập viên cần căn cứ vào đặc trng của loại hình tờ báo để biên tập. Ngoài việc biên tập yếu tó chính văn, biên tập viên cần đặc biệt chú ý khâu kỹ thuật ghi âm và kỹ thật dựng.1.3.3. Biên ... pháp biên tập chơng trình Phát thanh. Khi biên tập chơng trình Phát thanh cần phải giản dị, ngắn gọn. Từ nói đến nghe có con đờng riêng. Con đờng này có thể ngắn, có thể rất dài. Nên biên tập ... tiếp cụ thể. 1.3. Biên tập chơng trình Phát thanh.1.3.1. Biên tập nội dung.Nội dung chính là phần quan trọng trong các tác phẩm, chơng trình phát thanh. Nội dung để biên tập báo chí không...
 • 17
 • 3,414
 • 7
Đê tài : phương pháp biên tập chương trình phát thanh

Đê tài : phương pháp biên tập chương trình phát thanh

Báo cáo khoa học

... viên, biên tập viên thực hiện, nhằm nâng cao chất lợng các tác phẩm bái chí, chơng trình phát thanh đạt mức tối đa.Công việc biên tập trong cơ quan báo chí không chỉ có nhiệm vụ biên tập chỉnh ... đà chọn đề tài Ph ơng pháp biên tập chơng trình Phát thanh làm đề tài cho báo cáo thực tập. 2. Mục đích nghiên cứuNghiên cứu đề tài Phơng pháp biên tập chơng trình Phát Thanh là nghiên ... thực tập có hạn, tôi đà chọn Đài phát thanh truyền hình Đức Thọ, là nơi khảo sát về phơng pháp biên tập chơng trình phát thanh. Đặc biệt tôi chú trọng nghiên cứu thực tế các phơng pháp biên tập...
 • 6
 • 2,120
 • 37
Quy trình số hóa và biên tập bản đồ số

Quy trình số hóa và biên tập bản đồ số

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... linh hoạt phục vụ cho việc thu nhập và sử lý các đối tợng đồ hoạ. Đặc biệt trong lĩnh vực biên tậptrình bày bản đồ, dựa vào rất nhiều các tính năng mở của MicroStation cho phép ngời sử dụng ... của MicroStation đợc sử dụng để số hoá các đối tợng trên nền ảnh (Raster), sửa chữa, biên tập dữ liệu và trình bày bản đồ. MicroStation còn cung cấp công cụ nhập, xuất (import, export) dữ liệu ... tự do, tạo các điểm giao. - Sửa các lỗi riêng của dữ liệu dạng điểm và chữ viết . 2.5. Biên tậptrình bày bản đồ. Các đối tợng bản đồ khi đợc thể hiện bằng màu sắc và kí hiệu phải đảm bảo...
 • 78
 • 5,893
 • 36
Biên tập định dạng PDF với Foxit PDF Editor

Biên tập định dạng PDF với Foxit PDF Editor

Tin học

... Biên tập định dạng PDF với Foxit PDF EditorFoxit PDF Editor hỗ trợ người dùng chỉnh sửa nội dung của văn bản PDF như sửa lỗi chính tả hay thêm vào văn bản PDF các đối tượng ... văn bản PDF. - Chèn vào các đối tượng hình học như đường thẳng, hình chữ nhật, hình đa giác…- Thêm mới hay xóa bỏ một trang PDF. - Có thể chỉnh sửa bất kỳ đối tượng nào trên văn bản PDF. Xem ... này tại trang chủ: http://www.foxitsoftware.com. Lưu ý, nếu tập tin PDF của bạn đã bị mã hóa thì không thể nào mở lên với Foxit PDF Editor được. Giải pháp là trước tiên phải cần đến thủ thuật...
 • 2
 • 336
 • 0
BÀI TẬP TOÁN ĐẠI LỚP 10 NÂNG CAO VỀ PHƯƠNG TRÌNH , BIỆN LUẬN

BÀI TẬP TOÁN ĐẠI LỚP 10 NÂNG CAO VỀ PHƯƠNG TRÌNH , BIỆN LUẬN

Toán học

... BÀI TẬP TOÁN ĐẠI CHƯƠNG LỚP 10 NÂNG CAO Bài 1. giải các phương trình sau :a) 3x2+2/4x-1 = x+3 b) x2+-3x+2/3 = 2x -1 c) 3x2+2/4x ... x2-2x+3x)|x4+2x2-1|-3x+1=x2+2x-3y)|2x4-2x2+x-1|= x2+2x-3 .Bài 2. giải và biện luận các phương trình sau:a) x+2m-1=0b) x+m-3=2-2mc) mx-m+3=m-2d) (m-2)x+3m+1=0e) (m+1)x-2mx+m-2=0f) mx+2x-m+1=2m-3g)...
 • 2
 • 7,291
 • 47
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP Phát triển công nghiệp chế biến rau quả ở Viêt Nam trong quá trình hội nhập.pdf_04

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP Phát triển công nghiệp chế biến rau quả ở Viêt Nam trong quá trình hội nhập.pdf_04

Quản trị kinh doanh

... biến rau quả trong quá trình hội nhập, theo chúng tôi một số giải pháp cụ thể cần giải quyết như sau: - Rà soát và hoàn thiện lại công tác quy hoạch các vùng nguyên liệu tập trung. Cần xác định ... khu vực và thế giới. Để thực hiện tốt vấn đề này theo chúng tôi có một số biện pháp cụ thể cần tập trung giải quyết như: - Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện chính sách đa dạng hoá sản xuất kinh ... doanh trong đó lấy đa dạng hoá sản phẩm làm trọng tâm. Đa dạng hoá sản phẩm thực chất là quá trình mở rộng cơ cấu sản phẩm để đạt tới một cơ cấu sản phẩm hợp lý. Đa dạng hoá sản phẩm nói riêng...
 • 92
 • 570
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25