0

tai lieu boi duong hsg tieng vie lop 5

tai lieu boi duong hsg tieng anh lop 9

tai lieu boi duong hsg tieng anh lop 9

Tiếng Anh

... 45. j46. f 47. i 48. e 49. h 50 . gC. READINGI. Read the passage and then decide whether the following statements are true or false. 51 . F 52 . F 53 . F 54 . T 55 . TII. Read the passage below ... apart. 51 . Using zipper is a difficult way to wear something. 52 . A zipper hardly closes and opens. 53 . The first zipper was made in 1810. 54 . Zippers can be made of plastic or metal. 55 . Each ... ( 65) _______ cloth. A lot of clothes are now make from nylon, or polyester. 56 . A. but B. because C. because of D. so as 57 . A. but B. because C. so D. if 58 . A. of B. about C. from D. at 59 ....
 • 25
 • 8,894
 • 235
Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 9

Tiếng Anh

... 14 A 24 B 34 C 5 C 15 B 25 D 35 B6 C 16 B 26 B 36 C7 A 17 C 27 D8 C 18 C 28 C9 B 19 D 29 B10 C 20 D 30 BIII. Reading:IV . (0,30 x 10 = 3)1 C 6 D2 A 7 B3 C 8 D4 B 9 B 5 A 10 DV. (0,30 ... industrial waste into the Mediterranean Sea regularly?A. nearly 16 B. exactly 16.C. exactly 15 D. less than 15. 5. What is the message to reader?A. We should take action to protect our water resources.B. ... industrial 5. A. weeks B. depends C. presents D. parentsII. Choose the word whose main stress is placed differently from the others6. A. Japanese B. understand C. excellent D. Vietnamese7. A. Mountain...
 • 53
 • 5,058
 • 27
Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng Anh

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng Anh

Tư liệu khác

... now. 55 . She (learn) English since she was ten. 56 . If I (know), I would help you. 57 . The play already (begin) by the time we arrived at the theatre. 58 . Mr Pike (live) here for 25 years. 59 . ... day. 50 . Farmers often (harvest) their crops in August. 51 . They( leave) Hanoi for HCM City yesterday. 52 . You look tired. You (work) hard? 53 . The new TV station (not build) since last month 54 . ... ( decorate) 154 . Go straight ahead and take the on the left! ( two) 155 . Lam has a lot of stamps in her (collect) 156 . Mrs Oanh's daughter is having a check -up ( medicine) 157 . We need to...
 • 83
 • 1,991
 • 41
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIÊT 2

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIÊT 2

Ngữ văn

... thơ, thiếu nhi, nhi đồngc. thiếu nhi, nhóc con, thiếu niênd. con nít, thiếu nhi, nhi đồngCâu 15 Chủ ngữ của câu: “Cái hương vị ngọt ngào nhất của tuổi học trò còn đọng lạimãi trong tâm hồn ... Những từ nào không phải từ ghép?Chân thành Chân thật Chân tìnhThật thà Thật sự Thật tìnhcâu 35 Từ láy "xanh xao" dùng để tả màu sắc của đối tợng:a. da ngời c. lá cây đà giàb. lá ... ?B. Nhà bạn ở đâu ?C. Vì sao hôm qua bạn nghỉ học ?D. Một tháng có bao nhiêu ngày hả chị ?Câu 25: Câu nào dới đây dùng dấu phẩy cha đúng ?A. Mùa thu, tiết trời mát mẻ.B. Hoa huệ hoa lan, tỏa...
 • 5
 • 645
 • 0
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIÊT 3 4 5

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIÊT 3 4 5

Ngữ văn

... II/ Từ và câu ( 5 điểm )1. ( 1 ,5 điểm ) Đặt câu hỏi cho bộ phận câu đợc in đậm dới đây:A Bây giờ, dới ánh đèn phấn ấm ... nổi tiếng của Việt Nam. c là kỳ quan thế giới. d là dòng sông đỏ nặng phù sa. 3. ( 1 ,5 điểm ) Đặt câu kể Ai là gì? với từ ngữ sau làm chủ ngữ - Bạn thân nhất của em - Môn học em...
 • 5
 • 1,134
 • 16
Tài liệu Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Việt

Tài liệu Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Việt

Tư liệu khác

... Thân dừa bạc phếch.- Dáng dừa thẳng.- Rễ dừa bò lan trên mặt đất. 15 GIÁO ÁN TỔNG HỢP Bồi dưỡng HSG môn Tiếng Việt lớp 4 -5 PhầnII(mục1,2)*NỘI DUNG :Phần I : Luyện từ và câu : 1) Cấu tạo ... đoạn văn (5- 7 câu) diễn tả hoạt động của đàn gà mẹ con khi gặp kẻ thù:17 Trên trời bỗng xuất hiện một con diều hâu. Gà mẹ xù lông. Diều hâu lượn mấy vòng rồi biến mất.Bài tập 5: Tìm thêm ... Cảnh vật trong cơn dông.- Cảnh vật sau cơn dông.Đề 5: Em đã từng chứng kiến cảnh vần vũ của bầu trời trước khi đổ mưa. Hãy viết khoảng 10- 15 dòng tả lại cảnh đó. Đề 6: một năm có 4 mùa, mùa...
 • 26
 • 570
 • 4
Tài liệu Bồi dưỡng HSG môn Hóa lớp 9

Tài liệu Bồi dưỡng HSG môn Hóa lớp 9

Tư liệu khác

... nồng độ M của dung dịch HCl : CM = 1,2 : 0 ,5 = 2,4 Mtheo caùc PTPƯ ta có : 55 ,6 (0,1 111) 44 ,5 xRClm gam= − ⋅ =ta coù : 1x⋅( R + 35, 5x ) = 44 ,5 ⇒ R = 9x ... H2 = 5, 60, 25 2 0 ,5 2 22,4ab a b+ = = ⇔ + = Thí nghieäm 2:M + 2HCl → MCl2 + H2 ↑9/M(mol) → 9/MTheo đề bài: 9 1122,4M<⇒ M > 18,3 (1) Mặt khác: 39 . 8,7 39(0 ,5 2 ) 8,72 ... . 8,7 39(0 ,5 2 ) 8,72 0 ,5 0 ,5 2a b M b bMa b a b+ = − + = ⇔ + = = −  ⇒ b = 10,878 M− Vì 0 < b < 0, 25 nên suy ra ta có :10,878 M− < 0, 25 ⇒ M < 34,8 (2)Từ (1)...
 • 9
 • 842
 • 4
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG LỚP 4

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG LỚP 4

Toán học

... hơn về vẻ đẹp riêng biệtcủa các vùng quê, yêu và thêm tự hào về đất nớc tơi đẹp, trù phú).Bài 5 : Em hÃy nêu cảm nhận của mình khi đọc bài thơ sau : Sau làn ma bụi tháng baLuỹ tre xém đỏ nh ... biểu tợng của tìnhGiáo viên : Dơng Văn Hùng Trờng tiểu học số 1 Gia NinhQuảng Ninh Quảng Bình 5 Bồi dỡng học sinh giỏi lớp 4Nghệ thuật nhân hoá trăng nhóm , ngắm sử dụng rất khéo léokhiến ... 23 Bồi dỡng học sinh giỏi lớp 4Dạng 4 : Bài tập tìm hiểu nội dung và nêu cảm nhận chung.Dạng 5 : Bài tập cảm thụ hình tợng nhân vật (chỉ yêu cầu cảm thụ mộtnét tính cách đặc trng hay một đặc...
 • 24
 • 1,255
 • 10
Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 5

Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 5

Tư liệu khác

... vuông ABC, vẽ DE vuông góc với AB tai E và DF vuông góc với AC tại F. CMR:a) BE2 + ED2 + DC2 = BD2 + DF2 + FC2 . b) b) DB.DC = AE.BE + AF.CF. 5/ Gọi M, N lần lượt là trung điểm ... BÀI TẬP HÌNH HỌC – BDHSG 8(Ôn tập)1/ Cho tam giác nhọn ABC với ba đường cao AD, BE, CF. Gọi H là trực tâm của ABC∆. ... EF.14/ Cho tam giác ABC cú à030A =. Dng bờn ngoi tam giỏc u BCD. C/m: AD2 = AB2 + AC2. 15/ Cho tam giác ABC (BC< AB). Từ C vẽ đường vuông góc với phân giác BE tại F và cắt AB tại K,...
 • 2
 • 578
 • 2
Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 7

Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 7

Tiếng anh

... the same as schools in Viet Nam. They are different ______ ours in may ways.A with B than C from 2. We have a ______ break between classes.A 15 minutes B 15- minute C 15 minute 3. My friend ... intelligent girl. What…………………………………. 5 American students have more vacations than Vietnamese students. Vietnamese students ……………6 Ho Chi Minh City / large / city / Vietnam. Ho Chi Minh……………………………….7 ... Everest is the ……… mountain in the world ( high ) 5. He likes collecting stamps . He is a stamp ………… ( collect)6.Room 14 is ……than room 20 ( comfortable )7. This is the …….movie in this year ....
 • 29
 • 2,371
 • 10
tai lieu boi duong hsg lop 7

tai lieu boi duong hsg lop 7

Toán học

... 2008 GV biên soạn: Lu tuÊn nghÜa 3 3 1 1 1 10,3 75 0,3 0, 25 0,21 ,5 1 0, 75 611 12 3 7 13 3; 5 5 5 2 2 2 170,6 25 0 ,5 2 ,5 1, 25 1 0,8 75 0,711 12 3 3 7 13 6A B− + + ++ = + = ì + + ... 155 / NCPT T1; 181 NCPT T2bổ SUNG: Bài 1 Tính4 5 8 9 5 54 5 8 8 5 1 2 1 1 74 .5 4 1:1 4 :1311 .6 11 9 .3 9 10 10 .32 3 4 15 8) ) ) : ) : :3 1 1 1 2 711 11 9 .5 9 .7 10 .116 11 .5 ... a) x: 15 = 8: 24 b) 36 : x = 54 : 3 d) 1 ,56 : 2,88 = 2,6 : x g) 2 ,5 : 4x = 0 ,5 : 0,2c) 132: 0,4 = x : 117d)1 2:3 :0, 25 5 3x =e)3 2 3 1 5 7 5 1x xx x+ =+ +f)1 0 ,5 22 1 3x...
 • 20
 • 1,338
 • 5
Tai lieu boi duong HSG lop 8,9

Tai lieu boi duong HSG lop 8,9

Tư liệu khác

... being ago3. My father h as used this bicycle for 5 yearsThis bicycle has been used for 5 years4.They will build a school in this villege next ... ness illness fresh + nessfreshness3 . / V + ‚ m e n t ‛  N o u n : develop + ment development agree+ ment agreementarrange + ment arrangementgovern + ment government ... neither … nor / or , nor ) + Subject2  động từ chia theo chủ ngữ2 5. There is / There are- There is + a noun, a noun, a noun …/ danh...
 • 26
 • 845
 • 3
Tai lieu boi duong HSG toan lop 5.doc

Tai lieu boi duong HSG toan lop 5.doc

Toán học

... Việc giới thiệu STP tiến hành theo các bớc nh sơ đồ:1dm 101m 0,1m 0,15m 10 5 m 0,5m 0 ,5 8dm56cm 8100 56 m 8 ,56 m 8 ,56 có nhớ không quá 2 lầnSố đođộ dàiSố đo độ dàiviết dới dạngPSTP (hoặc ... trong 5 ngày cần số ngời là: 70 : 5 = 14 (ngời)Đáp số: 14 ngời.Cách 2: 5 ngày so với 7 ngày thì bằng: 5 : 7 = 5/ 7Vậy số ngời cần để làm xong công việc đó trong 5 ngày là: 10 ì 7 /5 = 14 ... ớc về đọc STP: VD: 8 ,56 + Trớc năm 19 95: Tám đơn vị năm mơi sáu phần trăm + Từ năm 19 95: Tám phẩy năm mơi sáu.- So sánh STP: + Số thập phân bằng nhau: 8 ,56 = 8 ,56 0 = 8 ,56 00 + Quy tăc so sánh...
 • 12
 • 839
 • 11
Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 11

Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 11

Vật lý

... XrXr+. ⇔ 3 = XX+ 5 .5 ⇒ X = 7 ,5 (Ω)Với X = 7 ,5 (Ω) ta có X có sơ đồ như hình (b) Ta có : X = r + Y ⇒ Y = X - r = 7 ,5 - 5 = 2 ,5 (Ω)Để Y = 2 ,5 (Ω) thì phải có 2 điện ... 3,75x2 – 27,5x-R +50 = 0 (2)+ Từ (1) & (2)  3,75x2 – 25x + 35 = 0 (3)+ Giải (3)  x = 2km  (1)  R = 10kmBài 8:Cho mạch điện:Trong đó:E = 80VR1 = 30 ΩR2 = 40 ΩR3 = 150 ΩR ... sơ đồ (a) : 03211111RRRRDDD+=+01 25, 151 12421 5, 3021R+=+ ⇒ R0 = 1210 (Ω)- Với sơ đồ (b) :02311111RRRRDDD+=+012421 25, 151 1 5, 3021R+=+ ⇒ R0 ≈ 172,86 (Ω)-...
 • 14
 • 898
 • 18

Xem thêm