0

soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất

Công nghệ

... nhien va lao dong xan xu Soạn tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất tuc ngu cau de tuc ngu noi ve de tai thien nhien tuc ngu noi ve lao dong san xuat tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất Nhung ... nhien va lao dong san xuat • • • • • • • • • • • • • nhung cau tucngu ve lao dong san xuat SOAN BAI : TUC NGU VE THIEN NHIEN LAO DONG SAN XUAT soạn tục ngữ thiên nhiên lao đông sản xuất soan ... kĩ thuật – Áp dụng câu tục ngữ để khai thác tốt điều kiện tự nhiên, làm nhiều cải vật chất (7) Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống – Câu tục ngữ nói vai trò yếu tố sản xuất nông nghiệp (trồng...
 • 3
 • 4,768
 • 8
BÀI DỰ THI DÙNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ TÌM HIỂU BÀI TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT môn NGỮ VĂN 7

BÀI DỰ THI DÙNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ TÌM HIỂU BÀI TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT môn NGỮ VĂN 7

Trung học cơ sở - phổ thông

... câu tục ngữ theo nghĩa đen Chủ đề chung câu tục ngữ kinh nghiệm thiên nhiên lao động sản xuất Có thể chia câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ thiên nhiên: câu 1,2,3,4 - Nhóm câu tục ngữ ... lớp 7C Nguyễn Thị Kỉều Trang - 7C) 15 MỤC LỤC BÀI DỰ THI: DÙNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ TÌM HIỂU BÀI TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Môn: Ngữ văn LỜI DẪN I Tên tình II Mục tiêu giải tình ... khan nhiều môn học thành học sinh động, dễ nhớ, đặc biệt tìm hiểu câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất Với đặc thù môn mang tính chất xã hội đời sống sản xuất, không đề cập đến kiến thức...
 • 16
 • 2,116
 • 6
Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất

Ngữ văn

... nhiên lao động sản xuất câu tục ngữ thiên có nội dung, ý nghóa gì? nhiên lao động sản xuất phản ánh, truyền đạt kinh nghiệm quý báu nhân dân việc quan sát tượng thiên nhiên lao động sản xuất Những ... HOẠT ĐỘNG -Về nhà sưu tầm thêm số câu  -Củng cố dặn dò tục ngữ có nội dung phản ánh kinh nghiệm nhân dân ta tượng mưa, nắng, bão, lụt -Học thuộc lòng câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất ... Câu tục ngữ có đặc điểm ngắn gọn, có kết cấu bền vững, có hình ảnh nhòp điệu dễ nhớ dễ lưu truyền +Về nội dung :tục ngữ diễn đạt kinh nghiệm cách nhìn nhận nhân dân thiên nhiên, lao động, sản xuất, ...
 • 6
 • 12,777
 • 14
Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất. hay lắm!

Tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất. hay lắm!

Ngữ văn

... Tiết 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I – TÌM HIỂU CHUNG: Khái niệm tục ngữ: - Một thể loại văn học dân ... Những câu tục ngữ thiên nhiên: Những câu tục ngữ lao động sản xuất: Câu 5: Tấc đất (bằng) tấc Nghệ thuật +Hình thức: Gieo vần +So sánh vàng Tiết 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I ... Hai phần: Những câu tục ngữ lao động sản xuất Câu 5, 6, 7, Tiết 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ thiên nhiên: Câu 1: Đêm tháng...
 • 34
 • 6,731
 • 23
Slide văn 8 TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT _Thu QUyên

Slide văn 8 TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT _Thu QUyên

Ngữ văn

... câu tục ngữ nói thiên nhiên: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Những câu tục ngữ nói lao động sản xuất: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73: ĐỌC ... Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN I Đọc- tiếp xúc văn bản: * Khái niệm tục ngữ: - Tục ngữ: câu nói dân gian * Về hình thức: Tục ngữ ... câu tục ngữ học kinh - Bố cục: nhóm nghiệm quy luật thiên lao động sản xuất II Đọc- hiểu văn bản: Những câu tục ngữ nói thiên nhiên: - Ý nghĩa văn bản: không câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản...
 • 27
 • 1,052
 • 0
TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

Văn học - Ngôn ngữ học

... khó ?) Những câu nói thiên nhiên? Những câu diễn tả lao động sản xuất? + Thiên nhiên: Câu -> Câu + Lao động sản xuất: Câu -> Câu ?) Tại câu tục ngữ lại gộp VB - Các tượng tự nhiên (mưa, nắng, bão, ... câu tục ngữ nói thiên nhiên? ?) Đọc thuộc lòng phân tích nội dung – nghệ thuật tiêu biểu câu tục ngữ lao động sản xuất? 3- Bài * Giới thiệu bài: Cuộc sống vốn muôn màu, muôn vẻthiên nhiên ... III Chuẩn bị - Soạn bài, SGK, SGV, TLTK IV Phương pháp - Phát vấn câu hỏi, giảng bình - Thảo luận nhóm - Phân tích tình câu tục ngữ để rút học kinh nghiệm thiên nhiên, lao động sản xuất, người,...
 • 18
 • 4,074
 • 0
Soạn bài: Tục ngữ về con người và xã hội

Soạn bài: Tục ngữ về con người xã hội

Ngữ văn

... hoàn cảnh giao tiếp II LUYỆN TẬP Tìm câu tục ngữ đồng nghĩa trái nghĩa với câu tục ngữ học Tham khảo câu tục ngữ sau: - Đồng nghĩa: + Người sống đống vàng + Lấy che thân, không lấy thân che + ... Sgk Tr 13 tập 2) Hai câu tục ngữ nêu mối quan hệ thầy trò, bình luận, đánh giá vai trò người thầy xác định việc tiếp thu học hỏi từ bạn bè Mới đọc ta cảm thấy hai câu tục ngữ đối lập thực chất lại ... tài, có khả đóng góp cho xã hội sống có ý nghĩa Chứng minh phân tích giá trị đặc điểm nghệ thuật tục ngữ: * Diễn đạt so sánh: Ví dụ: - Một mặt người mười mặt - Học thầy không tày học bạn - Thương...
 • 3
 • 9,348
 • 8
chứng minh tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, giàu hình ảnh, thể hiện kinh nghiệm của nhân dân về tự nhiên vào lao động sản xuất.

chứng minh tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, giàu hình ảnh, thể hiện kinh nghiệm của nhân dân về tự nhiên vào lao động sản xuất.

Ngữ văn

... kinh nghiệm sống, tục ngữ người Việt thể kinh nghiệm nhân dân tự nhiên vào lao động sản xuất Đã từ lâu thiên nhiên đối tượng tách rời với sống lao động sinh hoạt người Việc sản xuất nông nghiệp ... báo trước thiên nhiên, qua việc quan sát động thực vật để từ ứng dụng ứng phó với tự thay đổi thiên nhiên để canh tác nông nghiệp, phát triển sản xuất Mưa nắng chuyện trời, tượng thiên nhiên Lên ... nói : "Tục ngữ diễn đạt hoàn hảo toàn kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xã hội lịch sử nhân dân lao động" Tục ngữ thể phần quan trọng tư liệu khoa học dân gian triết lý dân gian Gắn với lao động, ...
 • 5
 • 13,901
 • 52
Bài soạn Tục ngữ về thiên nhiên & lao động sản xuất

Bài soạn Tục ngữ về thiên nhiên & lao động sản xuất

Ngữ văn

... Tiết 73: 18: Bài TụC NGữ Về THIÊN NHIÊN LAO Động sản Xuất A Kết cần đạt Hiểu tục ngữ Hiểu nội dung, ý nghĩa số hình thức nghệ thuật (kết cấu, nhịp điệu, cách lập luận) câu tục ngữ học Học ... CÂU TụC NGữ THứ Tấc đất, tấc vàng Đất coi vàng, quý vàng - Đất quý giá vì: + Đất nuôi sống người + Đất người + Người phải nhờ lao động đổ mồ hôi, chí xương máu có đất bảo vệ đất - Câu tục ngữ ... nghiệm nhân dân mặt (tự nhiên, lao động, sản xuất ,.) nhân dân vận dụng vào đời sống ngày - Đây thể loại văn học dân gian II TìM HIểU CHI TIếT Đêm Ngày - - CÂU TụC NGữ 1: tháng năm chưa nằm...
 • 17
 • 2,334
 • 6
Tuc ngữ về thiên nhiên, con người và xã hội

Tuc ngữ về thiên nhiên, con người xã hội

Ngữ văn

... dung nghệ thuật câu tục ngữ “Tấc đất tấc vàng”? BÀI 19 Tiết 81 Văn TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI I/ Đọc – hiểu thích II/ Đọc – hiểu văn Tiết 81 Văn TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI I/ Đọc- hiểu ... vô đòch Tiết 81 Văn TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI I/ Đọc – hiểu thích II/ Đọc – hiểu văn 7/ Câu 8: Ăn nhớ kẻ trồng Ý nghóa câu tục ngữ ? Tiết 81 Văn TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI I/ Đọc – hiểu ... câu tục ngữ này? Tiết 81 Văn TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI I/ Đọc – hiểu thích II/ Đọc- hiểu văn Câu 2: Cái răng, tóc góc người  Hình thức người thể nhân cách người Tiết 81 Văn TỤC NGỮ VỀ CON...
 • 33
 • 2,192
 • 8
Gián án TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

Gián án TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN CON NGƯỜI XÃ HỘI

Ngữ văn

... TRA BÀI CŨ Câu 1: Thế tục ngữ? Câu 2: Đọc thuộc lòng câu tục ngữ nói thiên nhiên lao động sản xuất? Câu 3: Chon câu tục ngữ mà em thích sau phân tích nội dung nghệ thuật câu tục ngữ đó? BÀI 19-Tiết...
 • 4
 • 923
 • 1
Tuyển tập một số bài tập lớn về kinh tế và tổ chức sản xuất

Tuyển tập một số bài tập lớn về kinh tế tổ chức sản xuất

Quản trị kinh doanh

... đông góp vốn vào Công ty Các sản phẩm Công ty luồng đi, nơi đỗ cho tàu vào bến cảng, vũng quay tàu, công trình xây dựng Tình hình lao động Lao động yếu tố định trình lao động sản xuất kinh doanh ... Mô tả quy trình sản xuất sản phẩm Quy trình sản xuất sản phẩm dây chuyền sản xuất sản phẩm doanh nghiệp Mỗi loại doanh nghiệp có loại sản phẩm có quy trình công nghệ riêng loại sản phẩm Công ty ... sản xuất: Thực sản xuất loại sản phẩm phục vụ sản xuất Việc lập kế hoạch kinh doanh năm sở sản xuất kinh doanh toàn công ty, tổng hợp ghi chép, tính toán, phơng án kịp thời đầy đủ, đắn hoạt động...
 • 118
 • 548
 • 0
Nghiên cứu tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản xuất nông nghiệp xã võ ninh, huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

Nghiên cứu tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản xuất nông nghiệp xã võ ninh, huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

Thạc sĩ - Cao học

... với 135 lao động đƣợc hỏi có tới 88 lao động có trình độ học vấn THCS, lao động có trình độ cấp khoảng 21 ngƣời lao động học tới THPT 17 lao động, trình độ trung cấp ngƣời, số lƣợng lao động gia ... TÁC ĐỘNG CỦA TBTN TỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Bƣớc Tổng hợp loại TBTN tới hoạt động sản xuất nông Từng loại TBTN tới hoạt động sản xuất nông nghiệp Bƣớc CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM NHẸ TÁC ĐỘNG ... động sản xuất nông nghiệp Võ Ninh 42 3.1.1 Hoạt động trồng trọt 42 3.1.2 Hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy sản 44 3.2 Đánh giá tác động tai biến thiên nhiên tới hoạt động...
 • 105
 • 620
 • 1
nguoi dan và lao dong san xuat

nguoi dan lao dong san xuat

Tiểu học

... biến thuỷ sản BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 2: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống bảng sau: Tên hoạt động sản xuất Một số điều kiện cần thiết để sản xuất Làm muối Biển, đầm phá, sông, người dân có ... cầu: Hoạt động nhóm - Thời gian phút Trồng trọt Chăn nuôi Nuôi trồng, đánh Ngành khác bắt thuỷ sản Đọc bảng Tên hoạt động sản xuất Trồng lúa Trồng mía, lạc Làm muối Nuôi, đánh bắt thuỷ sản Một ... Trang phục phụ nữ Chăm Trang phục phụ nữ Kinh Hoạt động sản xuất người dân Quan sát hình ảnh từ hình – hình SGK – T139 xếp hình theo nhóm ngành sản xuất cho phù hợp H 3: Đầm nuôi tôm CN H 4: Cánh...
 • 19
 • 575
 • 0
Bài soạn tục ngữ về con người và xã hội

Bài soạn tục ngữ về con người xã hội

Ngữ văn

... nơm HNG DN V NH - Học thuộc ghi nhớ SGK - Nắm nội dung, hình thức nghệ thuầt chín câu tục ngữ - Chuẩn bị bài: Rút gọn câu : + Đọc ví dụ + Tìm thành phần câu bị rút gọn + Tác dụng việc rút gọn ... nhớ kẻ trồng ăn nhớ kẻ trồng Nghĩa đen: Trái Nghĩa đen: Người ngon vật trồng trọt,chăm sóc chất lao động tạo nên Nghĩa bóng: Nghĩa bóng: Là thành quả, Những người trước Những người tạo dựng giá ... có bậc thầy dạy dỗ Trong học thiếu thầy dạy - Phải tìm thầy giỏi có thành đạt - Không quên công lao dạy dỗ thầy í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn Cõu 6: Hc thy khụng ty hc...
 • 22
 • 2,279
 • 4
Bài soạn bài 19 tục ngữ về con người và xã hội

Bài soạn bài 19 tục ngữ về con người xã hội

Ngữ văn

... TRA BÀI CŨ Câu 1: Thế tục ngữ? Câu 2: Đọc thuộc lòng câu tục ngữ nói thiên nhiên lao động sản xuất? Câu 3: Chon câu tục ngữ mà em thích sau phân tích nội dung nghệ thuật câu tục ngữ đó? BÀI 19-Tiết ... dung 2/ Nội dung: câu tục ngữ làm tôn vinh giá trò người, đưa nhận xét, lời khuyên ngân hàng phẩm chất mà người cần phải có 1) Đối tượng phản ánh Tục 2) Tục ngữ người xã ngữ người xã hội” gì? ... sánh ⇒ khuyến khích việc học bạn Nêu mộtsánh câukhácngữ cũngacó nội dung vài tục giữ câu So tưởng ? c lại bổ sung ngượ câu cho hai câu tục ngữ 6? Hai câu có mâu thuẫn với _ Máu chảy ruột mềm...
 • 19
 • 5,188
 • 3
Bai 19 Tuc ngu ve con nguoi va xa hoi.ppt

Bai 19 Tuc ngu ve con nguoi va xa hoi.ppt

Toán học

... TRA BÀI CŨ Câu 1: Thế tục ngữ? Câu 2: Đọc thuộc lòng câu tục ngữ nói thiên nhiên lao động sản xuất? Câu 3: Chon câu tục ngữ mà em thích sau phân tích nội dung nghệ thuật câu tục ngữ đó? BÀI 19-Tiết...
 • 4
 • 1,197
 • 6
Luyen tu va cau.Tuân16: Mo rong von tu Từ ngữ về Thiên nhiên

Luyen tu va cau.Tuân16: Mo rong von tu Từ ngữ về Thiên nhiên

Tư liệu khác

... 2008 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ thiên nhiên Thiên nhiên tất không người tạo Về nhà ghi nhớ từ ngữ miêu tả không gian, sông nước; câu thành ngữ, tục ngữ nói thiên nhiên Chuẩn bị sau: Luyện tập ... tượng thiên nhiên: a) Lên thác xuống ghềnh b) Góp gió thành bão c) Nước chảy đá mòn d) Khoai đất lạ, mạ đất quen Mở rộng thành ngữ , tục ngữ Tìm thêm câu thành ngữ, tục ngữ có từ ngữ vật tượng thiên ... Thứ ba ngày 28 tháng 10 năm 2008 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ thiên nhiên Bài 2:Tìm thành ngữ, tục ngữ sau từ vật tượng thiên nhiên: a) Lên thác xuống ghềnh b) Góp gió thành bão c) Nước chảy...
 • 40
 • 781
 • 0

Xem thêm