0

quan diem duy vat bien chung

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng trong quá trình nhận thức hệ mặt trời qua các thời kỳ

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng trong quá trình nhận thức hệ mặt trời qua các thời kỳ

Vật lý

... thần dân bao quanh thượng đế, giống quay quanh Bắc cực Người Babilon tin vị thần dẫn dắt đời sống người Như vậy, với xuất tri thức, quan điểm tôn giáo sớm xuất 5 2.2 Thiên văn học theo quan niệm ... triết học bỏ quan điểm mê tín cố gắng đưa câu trả lời có lí trí câu hỏi liên quan đến giới xung quanh Anaxagoras (499 − 429 TCN), thành viên trường phái Pythagore, cho trái đất hình cầu, quan sát ... dựng đài quan sát Tycho Brahe nhà khoa học tài ba cần cù, quan tâm đặc biệt tới độ xác quan sát Năm 1572, Ông phát Ngôi mang tên Ông (Tycho Nova) Số liệu mà Ông thu thập suốt 20 năm quan sát...
 • 16
 • 1,889
 • 3
Hãy trình bày quan điểm duy vật biện chứng về những phương thức tồn tại của vật chất

Hãy trình bày quan điểm duy vật biện chứng về những phương thức tồn tại của vật chất

Khoa học xã hội

... NỘIDUNG QUAN IỂMCỦATRIẾTHỌCDUYVẬTBIỆNCHỨNGVỀNHỮNGPHƯ ƠNGTHỨCTỒNTẠICỦAVẬTCHẤT Phạm trù vật chất Vật chất với tư cách phạm trù triết học có lịch sử khoảng 2500 năm.Ngay từ lúc đời xung quanh phạm ... khống triết học vật Heraclit vàÊpiquya Béccli hệ thống hoá số quan điểm chủ nghĩa tâm Tiểu luận triết học chủ quan đưa số công thức chung: "tồ tức làđược tri giác" Ý nghĩa công thức tồn chừng mực ... .1 PHẦN II: NỘIDUNG QUAN IỂMCỦATRIẾTHỌCDUYVẬTBIỆNCHỨNGVỀNHỮNGPHƯƠNGT HỨCTỒNTẠICỦAVẬTCHẤT Phạm trù vật chất .3 Theo quan niệm vật chất thời cận đại Tây âu...
 • 10
 • 2,779
 • 14
Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác-Lênin

Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác-Lênin

Khoa học xã hội

... xét, đánh giá lại quan điểm khách quan hơn, không xoá bỏ cách ý chí trước mà nhìn nhận quan điểm phát huy mặt tích cực, gạt bỏ mặt tiêu cực tôn giáo đặc biệt thị tôn giáo, hay quan điểm tôn giáo ... chứng minh Trái đất quay xung quanh mặt trời nhà thờ lại quan niệm trái đất trung tâm mặt trời phải quay quanh trái đất kết cục Galile phải lĩnh án hoả thiêu Chính giới quan tôn giáo có sai lệch ... triết học quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng người sử dụng nhận thức để cải tạo xã hội ngày trở nên tốt đẹp giới quan tôn giáo người lại chẳng có tác dụng việc cải biến giới : đạo Phật quan niệm...
 • 18
 • 1,377
 • 7
quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức

quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức

Khoa học xã hội

... xuất phát từ thực tế khách quan, phát huy đợc tính động sáng tạo ý thức, t tởng, nhân tố chủ quan ngời đồng thời chống chủ quan ý chí Vận dụng quan điểm vật biện chứng mối quan hệ vật chất với ý ... điều kiện khách quan, hoàn cảnh khách quan, kéo lùi lịch sử Bởi mối quan hệ vật chất ý thức mối quan hệ tác động qua lại Không nhận thức đợc điều rơi vào quan niệm vật tầm thờngvà bệnh nảo thủ ... khách quan ngời Do có tác động tích cực, làm biến đổi thực, vật chất khách quan theo nhu cầu ý thức sai lầm, trái quy luật khách quan ngời có tác động tiêu cực chí phá hoại điều kiện khách quan, ...
 • 18
 • 2,933
 • 10
Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mói quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mói quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Lý luận chính trị

... xuất phát từ thực tế khách quan, phát huy đợc tính động sáng tạo ý thức, t tởng, nhân tố chủ quan ngời đồng thời chống chủ quan ý chí Vận dụng quan điểm vật biện chứng mối quan hệ vật chất với ý ... điều kiện khách quan, hoàn cảnh khách quan, kéo lùi lịch sử Bởi mối quan hệ vật chất ý thức mối quan hệ tác động qua lại Không nhận thức đợc điều rơi vào quan niệm vật tầm thờngvà bệnh nảo thủ ... khách quan ngời Do có tác động tích cực, làm biến đổi thực, vật chất khách quan theo nhu cầu ý thức sai lầm, trái quy luật khách quan ngời có tác động tiêu cực chí phá hoại điều kiện khách quan, ...
 • 15
 • 3,530
 • 24
Tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác - Lênin

Tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác - Lênin

Lý luận chính trị

... xét, đánh giá lại quan điểm khách quan hơn, không xoá bỏ cách ý chí nh trớc mà nhìn nhận quan điểm phát huy mặt tích cực, gạt bỏ mặt tiêu cực tôn giáo đặc biệt thị tôn giáo, hay quan điểm tôn giáo ... đợc Trái đất quay xung quanh mặt trời nhng nhà thờ lại quan niệm trái đất trung tâm mặt trời phải quay quanh trái đất kết cục Galile phải lĩnh án hoả thiêu Chính giới quan tôn giáo có sai lệch ... triết học quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng ngời sử dụng nhận thức để cải tạo xã hội ngày trở nên tốt đẹp giới quan tôn giáo ngời lại chng có tác dụng việc cải biến giới : đạo Phật quan niệm...
 • 18
 • 613
 • 1
Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Lý luận chính trị

... xuất phát từ thực tế khách quan, phát huy tính động sáng tạo ý thức, tư tưởng, nhân tố chủ quan người đồng thời chống chủ quan ý chí Vận dụng quan điểm vật biện chứng mối quan hệ vật chất với ý thức ... hoại điều kiện khách quan, hoàn cảnh khách quan, kéo lùi lịch sử Bởi mối quan hệ vật chất ý thức mối quan hệ tác động qua lại Không nhận thức điều rơi vào quan niệm vật tầm thườngvà bệnh nảo thủ ... khách quan người Do có tác động tích cực, làm biến đổi thực, vật chất khách quan theo nhu cầu Ý thức sai lầm, trái quy luật khách quan người có tác động tiêu cực chí phá hoại điều kiện khách quan, ...
 • 19
 • 2,661
 • 10
Tài liệu Tiểu luận “Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác-Lênin” ppt

Tài liệu Tiểu luận “Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác-Lênin” ppt

Báo cáo khoa học

... xét, đánh giá lại quan điểm khách quan hơn, không xoá bỏ cách ý chí trước mà nhìn nhận quan điểm phát huy mặt tích cực, gạt bỏ mặt tiêu cực tôn giáo đặc biệt thị tôn giáo, hay quan điểm tôn giáo ... chứng minh Trái đất quay xung quanh mặt trời nhà thờ lại quan niệm trái đất trung tâm mặt trời phải quay quanh trái đất kết cục Galile phải lĩnh án hoả thiêu Chính giới quan tôn giáo có sai lệch ... triết học quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng người sử dụng nhận thức để cải tạo xã hội ngày trở nên tốt đẹp giới quan tôn giáo người lại chẳng có tác dụng việc cải biến giới : đạo Phật quan niệm...
 • 19
 • 969
 • 2
TIỂU LUẬN: Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức docx

TIỂU LUẬN: Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức docx

Khoa học xã hội

... xuất phát từ thực tế khách quan, phát huy tính động sáng tạo ý thức, tư tưởng, nhân tố chủ quan người đồng thời chống chủ quan ý chí Vận dụng quan điểm vật biện chứng mối quan hệ vật chất với ý thức ... khách quan người Do có tác động tích cực, làm biến đổi thực, vật chất khách quan theo nhu cầu ý thức sai lầm, trái quy luật khách quan người có tác động tiêu cực chí phá hoại điều kiện khách quan, ... hoại điều kiện khách quan, hoàn cảnh khách quan, kéo lùi lịch sử Bởi mối quan hệ vật chất ý thức mối quan hệ tác động qua lại Không nhận thức điều rơi vào quan niệm vật tầm thườngvà bệnh nảo thủ...
 • 18
 • 2,203
 • 2
Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác-Lênin

Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác-Lênin

Báo cáo khoa học

... xét, đánh giá lại quan điểm khách quan hơn, không xoá bỏ cách ý chí trước mà nhìn nhận quan điểm phát huy mặt tích cực, gạt bỏ mặt tiêu cực tôn giáo đặc biệt thị tôn giáo, hay quan điểm tôn giáo ... chứng minh Trái đất quay xung quanh mặt trời nhà thờ lại quan niệm trái đất trung tâm mặt trời phải quay quanh trái đất kết cục Galile phải lĩnh án hoả thiêu Chính giới quan tôn giáo có sai lệch ... triết học quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng người sử dụng nhận thức để cải tạo xã hội ngày trở nên tốt đẹp giới quan tôn giáo người lại chẳng có tác dụng việc cải biến giới : đạo Phật quan niệm...
 • 20
 • 595
 • 0
Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ vật chất với ý thức và vận dụng vào công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay

Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ vật chất với ý thức và vận dụng vào công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay

Triết học Mác - Lênin

... thức hoạt động thực tiễn cần phải luôn xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng quy luật khách quan Nghĩa phải có quan điểm khách quan nhận thức hoạt động thực tiễn Ý thức có tính độc lập tương ... nhận thức mà ý thức người quan trọng, ảnh hưởng sống phát triển kinh tế nói riêng xã hội nói chung Và nhiệm vụ quan trọng cần đạt Việt Nam trình đổi đất nước Đổi tư duy, phát triển nhận thức ... hình thái đặc biệt phản ánh ý thức Nó phản ánh trạng thái quan hệ người với người ; người với giới khách quan. Tình cảm tri thức có tác động quan hệ qua lại lẫn Tiềm thức tri thức có phản ánh, thu...
 • 10
 • 3,090
 • 14
Tiểu luận QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VÀ VẬN DỤNG VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Tiểu luận QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VÀ VẬN DỤNG VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Triết học Mác - Lênin

... thông qua lao động, ngôn ngữ quan hệ xã hội Ý thức sản phẩm xã hội, tượng xã hội 1.2.3 Bản chất ý thức Ý thức phản ảnh giới khách quan, thuộc phạm vi chủ quan, thực chủ quan, tính vật chất Ý thức ... lại vật chất ,mối quan hệ biện chứng sở khách quan phương pháp luận khoa học : suy nghĩ hành động phải xuất phát từ thực tế khách quan ,đồng thời phải biết phát huy tính động chủ quan Mỗi phải ... chọn đề tài tiểu luận triết học số : Quan điểm vật biện chứng mối liên hệ vật chất với ý thức vận dụng vào công đổi nước ta nay.” NỘI DUNG Lý luận chung mối quan hệ vật chất ý thức Đây vấn đề...
 • 13
 • 18,445
 • 109
tiểu luận nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của mác lênin

tiểu luận nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của mác lênin

Triết học Mác - Lênin

... xét, đánh giá lại quan điểm khách quan hơn, không xoá bỏ cách ý chí trước mà nhìn nhận quan điểm phát huy mặt tích cực, gạt bỏ mặt tiêu cực tôn giáo đặc biệt thị tôn giáo, hay quan điểm tôn giáo ... nội dung hình thức Tụn giỏo - tượng xó hội phức tạp , cú thể giải thớch nú cỏch khỏch quan khoa học dựa trờn quan niệm tảng Triết học vật lich sử ,cũng nhận thức vật khoa học Tôn giáo hình thức ... Lịch sử hình thành tôn giáo : 1.Bản chất ,nguồn gốc tụn giỏo : a Bản chất : Dựa sở quan niệm vật lịch sử , quan niệm C.Mác tôn giáo , Ph Ăng-ghen đưa định nghĩa có tính chất kinh điển từ góc...
 • 7
 • 537
 • 0
tiểu luận cao học môn thời đại ngày nay tính phức tạp và xu thế vận động của thời đại ngày nay theo quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử

tiểu luận cao học môn thời đại ngày nay tính phức tạp và xu thế vận động của thời đại ngày nay theo quan điểm duy vật biện chứngduy vật lịch sử

Xã hội học

... hưởng giới Quan hệ giứa nước lớn điều chỉnh họ có ảnh hưởng to lớn tới đời sống trị giới quan hệ quốc tế, nhân tố hàng đầu hình thành trật tự giới Quan hệ Mỹ - Trung Quốc; quan hệ Mỹ - EU; quan hệ ... 2.1.2 Quan hệ nước lớn trật tự giới Trật tự giới quan niệm tiêu chí định quan hệ quốc tế, xác lập đảm bảo cho đời sống giới có bình ổn, có tổ chức Trật tự xác lập hiệp định, quy ươc, luật lệ chung ... Mỹ - Trung Quốc; quan hệ Mỹ - EU; quan hệ Mỹ - Nga; quan hệ Mỹ - Nhật Bản; quan hệ Nga – Trung Quốc; quan hệ Trung Quốc – Nhật Bản… Các mối quan hệ hầu hết vừa hợp tác vừa đấu tranh điều có tác...
 • 43
 • 1,186
 • 2
Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và vận dụng vào công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay

Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và vận dụng vào công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay

Cao đẳng - Đại học

... DUNG I Lý luận chung mối liên hệ vật chất ý thức Theo quan điểm vật biện chứng: vật chất ý thức tồn mối quan hệ biện chứng với nhau, tác động lẫn thông qua hoạt động thực tiễn; mối quan hệ vật chất ... ĐẦU B.NỘI DUNG I Lý luận chung mối liên hệ vật chất ý thức 1.Vật chất định đời ý thức 2.Ý thức tác động trở lại vật chất 3.Mối quan hệ vật chất ý thức II Vận dụng mối quan hệ biện chứng vật chất ... thức phản ánh thực khách quan có tác dụng thúc đẩy hoạt động thực tiễn người trình cải tạo vật chất Khi phản ánh thực khách quan hiểu chất quy luật vận động vật tượng giới quan Ví dụ : Hiểu tính...
 • 14
 • 1,146
 • 12
quan điểm duy vaatjj biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

quan điểm duy vaatjj biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Triết học Mác - Lênin

... xuất phát từ thực tế khách quan, phát huy đợc tính động sáng tạo ý thức, t tởng, nhân tố chủ quan ngời đồng thời chống chủ quan ý chí Vận dụng quan điểm vật biện chứng mối quan hệ vật chất với ý ... điều kiện khách quan, hoàn cảnh khách quan, kéo lùi lịch sử Bởi mối quan hệ vật chất ý thức mối quan hệ tác động qua lại Không nhận thức đợc điều rơi vào quan niệm vật tầm thờngvà bệnh nảo thủ ... khách quan ngời Do có tác động tích cực, làm biến đổi thực, vật chất khách quan theo nhu cầu ý thức sai lầm, trái quy luật khách quan ngời có tác động tiêu cực chí phá hoại điều kiện khách quan, ...
 • 15
 • 785
 • 0
Quan điểm triết học duy vật biện chứng về con người và vấn đề xây dựng con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.DOC

Quan điểm triết học duy vật biện chứng về con người và vấn đề xây dựng con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.DOC

Kế toán

... ngời nói chung 1.2 Quan im trit hc vt bin chng ngi 1.2.1 Quan nim v ngi trit hc trc Mỏc 1.2.1.1 Quan nim v ngi trit hc phng ụng 1.2.1.2 Quan nim v ngi trit hc phng Tõy trc Mỏc 1.2.2 Quan nim ... ri *Cú th núi rng, cỏc quan nim v ngi trit hc trc Mỏc, dự ng trờn nn tng th gii quan tõm, nh nguyờn lun hoc vt siờu hỡnh, u khụng phn ỏnh ỳng bn cht ngi Nhỡn chung, cỏc quan nim u xem xột ngi ... thn tn ti v phỏt trin c th lc v t trớ tu Ch ton b cỏc mi quan h xó hi ú (nh quan h giai cp, dõn tc, thi i; quan h chớnh tr, kinh t ; quan h cỏ nhõn, gia ỡnh xó hi ) ngi mi bc l bn cht ca mỡnh...
 • 19
 • 4,630
 • 18

Xem thêm