0

nhan dang khuon mat

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP PCA NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT.ỨNG DỤNG MATLAB

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP PCA NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT.ỨNG DỤNG MATLAB

Công nghệ thông tin

... k nhỏ số xác định trước ảnh nhận dạng khuôn mặt thứ k CSDL 3.3 Các hàm hiển thị ảnh Matlab Để hiển thị ảnh, Matlab cung cấp hàm image imagesc Ngoài ra, Image Processing Toolbox có hai hàm hiển ... mô nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp PCA viết matlab thiết kế giao diện người dùng GUI Để mở chương trình bạn khởi động chương trình Matlab Ta đường dẫn Nhom5\ChuongTrinh\DemoGUI sau mở ... pháp nhận dạng mặt người: .15 3.2 Nhận dạng khuôn mặt dựa PCA: 16 3.3 Các hàm hiển thị ảnh Matlab 18 3.4 Các hàm khác sử dụng đề tài .19 Chương trình Demo: 21 Tài liệu...
 • 27
 • 1,874
 • 27
Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp biến đổi eigenfaces và mạng nơron

Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp biến đổi eigenfaces và mạng nơron

Kỹ thuật

... văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại Học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Với phát triển nhanh chóng loại máy móc đại máy ảnh số, máy quay phim kỹ thuật số, máy vi tính,… lượng thông tin ... chụp máy kỹ thuật số) Phương pháp nghiên cứu Phương pháp tài liệu: - Tìm hiểu cách lập trình với Matlab - Tìm hiểu tổng quan toán nhận dạng khuôn mặt - Tìm hiểu phương pháp nhận dạng khuôn mặt ... eigenface vector riêng u ứng với giá trị riêng có giá trị lớn ma trận covariance: (3.11) Để tính nhanh eigenface này, người ta chuyển sang tính toán với ma trận Ma trận C có kích thước N2xN2,...
 • 26
 • 2,425
 • 10
Tài liệu Nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng giới tính bằng PCA doc

Tài liệu Nhận dạng khuôn mặtnhận dạng giới tính bằng PCA doc

Công nghệ thông tin

... lượng tính toán lớn Do để tính eigenface mà không cần tính ma trận C, người ta đưa phương pháp tính nhanh dựa vào vector riêng giá trị riêng ma trận L=AT.A có kích thước MxM với M số ảnh đầu vào Ta...
 • 13
 • 1,191
 • 7
NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI BẰNG MẠNG NƠRON VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH pptx

NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI BẰNG MẠNG NƠRON VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH pptx

Báo cáo khoa học

... and LDA’’, Daejeon, Korea [4] Weisstein, Eric W ‘‘Normalized Vector’’ from mathworld A wolfram web resource : http://mathworld.wolfram.com/NormalizedVector.html [5] Lindasay I Smith (2002), ‘‘A ... M.Mitchell (1997), Machine Learning, McGraw-Hill Science/Engineering/Math [9] Howard Demuth (2002), Neural network Toolbox : For use with MATLAB [10] Link ORL Database : www.cam-orl.co.uk/facedatabase.html ... L = A TA với Lm,n   T  n m (5) Ma trận L có kích thước MxM
 • 6
 • 1,869
 • 40
BÁO CÁO

BÁO CÁO " NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI BẰNG MẠNG NƠRON VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH " pot

Báo cáo khoa học

... and LDA’’, Daejeon, Korea [4] Weisstein, Eric W ‘‘Normalized Vector’’ from mathworld A wolfram web resource : http://mathworld.wolfram.com/NormalizedVector.html [5] Lindasay I Smith (2002), ‘‘A ... M.Mitchell (1997), Machine Learning, McGraw-Hill Science/Engineering/Math [9] Howard Demuth (2002), Neural network Toolbox : For use with MATLAB [10] Link ORL Database : www.cam-orl.co.uk/facedatabase.html ... L = A TA với Lm,n   T  n m (5) Ma trận L có kích thước MxM
 • 6
 • 2,118
 • 36
Đồ án kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt

Đồ án kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt

Điện - Điện tử - Viễn thông

... v PC ñư c MATLAB thu nh n Cơ ch l y nh theo lu ng tín hi u c a MATLAB ñư c th hi n Hình 2.13 - 19 - Phân tích h th ng s lý thuy t Hình 2.13: Lu ng d li u nh thu nh n frame nh b ng MATLAB Lu ng ... gian % eigenface (vec-tơ ñ c tính c a nh h c) 4.2.4 Kh i nh n d ng: function [correct, MATCH1, MATCH2, MATCH3] = recognition(im) % Nh n d ng % Input: % + nh ch a ñ i tư ng % Output: % + correct: ... % tr ho c % correct = ==> nh chưa ñư c bi t ñ n % correct = ==> nh ñã ñư c bi t ñ n % + MATCH1, MATCH2, MATCH3: th t ngư i % t p nh h c g n v i ñ i tư ng nh t function [name, age, offical_im]...
 • 59
 • 2,234
 • 56
phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt ứng dụng trong các hệ thống quản lý nhân sự

phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt ứng dụng trong các hệ thống quản lý nhân sự

Công nghệ thông tin

... nh nh t thông tin v nhân viên: HoNV, TenNV, RFID, FaceDir, Nam, NgaySinh, NoiSinh, HSLuong, MaTo, MaTrDo, NgayVao, NghiViec, NgayTC, MaPBTC, LyDoNV, NgayNV… Sau bư c chu n hóa 1NF, 2NF, 3NF BCNF, ... [10]: Phép toán chèn (Insert): Khi thêm m i m t b n ghi vào b ng DMPB, TRINHDO MaPB, MaTrDo ph i t n t i c t MaPB, MaTrDo b ng DMNV; thêm b n ghi vào b ng DMCV MaCV ph i t n t i c t MaCV b ng CHAMCONG… ... thay i m t b n ghi vào b ng i c t MaNV b ng i b n ghi vào b ng DMPB, TRINHDO MaPB, MaTrDo ph i ã c thay i c t MaPB, MaTrDo b ng DMNV Tr n văn Huy – K thu t i n t – K3 37 Nh n d ng khuôn m t ng d...
 • 83
 • 1,134
 • 2
hướng dẫn cài đặt raspberry pi và opencv 2.4.8 với demo nhận dạng khuôn mặt thông qua raspberry camera module

hướng dẫn cài đặt raspberry pi và opencv 2.4.8 với demo nhận dạng khuôn mặt thông qua raspberry camera module

Quản trị mạng

... Dùng SD formatter định dạng lại thẻ nhớ : Gắn thẻ SD vào máy tính  Khởi động SD Formatter, chọn thẻ phần Drive  Click Option, mục Format Size Adjustment chọn ON  Sau cùng, click Format Sử dụng ... Raspbian OS: Download http://www.raspberrypi.org/downloads/ - SD formatter : Download https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/ 3|Page Cài đặt Raspberry Demo OpenCV - Win32diskimager: Download ... install synaptic // cài đặt python scipy stack sudo apt-get install python-numpy python-scipy python-matplotlib pythonpandas python-sympy python-nose 10 | P a g e Cài đặt Raspberry Demo OpenCV 2) Download...
 • 18
 • 4,096
 • 19
tìm hiểu phép biến đổi (phương pháp pca) nhận dạng khuôn mặt

tìm hiểu phép biến đổi (phương pháp pca) nhận dạng khuôn mặt

Kỹ thuật

... k nhỏ số xác định trước ảnh nhận dạng khuôn mặt thứ k CSDL 3.3 Các hàm hiển thị ảnh Matlab Để hiển thị ảnh, Matlab cung cấp hàm image imagesc Ngoài ra, Image Processing Toolbox có hai hàm hiển ... mô nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp PCA viết matlab thiết kế giao diện người dùng GUI Để mở chương trình bạn khởi động chương trình Matlab Ta đường dẫn Nhom27\ChuongTrinh\DemoGUI sau mở ... pháp nhận dạng mặt người: 11 3.2 Nhận dạng khuôn mặt dựa PCA: .12 3.3 Các hàm hiển thị ảnh Matlab 14 3.4 Các hàm khác sử dụng đề tài 15 Chương trình Demo: .17 Tài liệu...
 • 23
 • 1,955
 • 18
Nhận dạng khuôn mặt người và ứng dụng trong bảo toàn thông tin

Nhận dạng khuôn mặt người và ứng dụng trong bảo toàn thông tin

Công nghệ thông tin

... l{ để tính nhanh tổng c|c gi| trị mức x|m vùng hình chữ nhật ảnh gốc C|c vùng ảnh n{y đưa qua c|c h{m Haar để ước lượng đặc trưng, kết ước lượng đưa qua điều chỉnh AdaBoost để loại bỏ nhanh c|c ... thực việc thắt chặt an ninh v{ quản lý hộ chiếu c|ch thử nghiệm công nghệ sinh trắc học H~ng Cross Match Technologies thiết kế ứng dụng x|c thực sinh trắc học dùng công nghệ nhận diện gương mặt để ... c|c nghiên cứu ph|p luật v{ ứng dụng Một hệ thống sinh trắc học tốt yêu cầu phải đạt tốc độ xử lý nhanh chóng v{ hiệu thời gian thực thi để ho{n th{nh qu| trình nhận dạng Tất c|c hệ thống sinh trắc...
 • 53
 • 642
 • 0
Tìm kiếm và nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh

Tìm kiếm và nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh

Công nghệ thông tin

... tế ICAO International Organization FAR False Acceptance Rate FMR False Match Rate FRR False Reject Rate FNMR False Non Match Rate TAR True Accpetance Rate Độ xác PCA Principal Component Analysis ... sánh (matcher), kích cỡ CSDL - miền đối sánh Có đại lượng dùng để đo lường sai số hệ nhận dạng sinh trắc: 10  Sai số bắt nhầm – FAR (False Acceptance Rate) có tài liệu gọi FMR (False Match Rate) ... khuôn mặt Bài toán dò tìm khuôn mặt nhanh ảnh toán quan trọng trình nhận dạng đối tượng thiếu xác thiếu bước dò tìm định vị đối tượng Bài toán dò tìm khuôn mặt nhanh có ý nghĩa quan trọng việc nhận...
 • 73
 • 1,930
 • 1
Nghiên cứu thiết kế phần mềm thiết bị nhận dạng khuôn mặt

Nghiên cứu thiết kế phần mềm thiết bị nhận dạng khuôn mặt

Công nghệ thông tin

... học không gian % eigenface (vec-tơ đặc tính ảnh học) Khối nhận dạng: function [correct, MATCH1, MATCH2, MATCH3] = recognition(im) % Nhận dạng % Input: % + ảnh chứa đối tượng % Output: % + correct: ... correct nhận giá % trị % correct = ==> ảnh chưa biết đến % correct = ==> ảnh biết đến % + MATCH1, MATCH2, MATCH3: thứ tự người % tập ảnh học gần với đối tượng function [name, age, offical_im] = ... 50 60 70 Hình 14 Biều đồ giá trị riêng covariance matrix Chọn 26 giá trị riêng để trích chọn đặc tính Tương tự 1, giá trị riêng tìm biến thiên nhanh Tổng giá trị 26 giá trị riêng chiếm 97% tổng...
 • 31
 • 861
 • 2
PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT SỬ DỤNG FUZZY LOGIC

PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT SỬ DỤNG FUZZY LOGIC

Hệ thống thông tin

... trường đại học California - Mỹ đề năm 1965 Công trình thực khai sinh ngành khoa học lý thuyết tập mờ nhanh chóng nhà nghiên cứu công nghệ chấp nhận ý tưởng Một số kết bước đầu hướng nghiên cứu góp...
 • 27
 • 845
 • 6
TIỂU LUẬN môn lý THUYẾT NHẬN DẠNG NHẬN DẠNG KHUÔN mặt

TIỂU LUẬN môn lý THUYẾT NHẬN DẠNG NHẬN DẠNG KHUÔN mặt

Hệ thống thông tin

... của Viola Jones chạy nhanh đến 15 lần so với hệ thống của RowleyBaluja-Kanade nhanh 600 lần hệ thống của Schneiderman-Kanade Lý mà cấu trúc cascade đạt tốc độ nhận dạng nhanh chính nhờ sớm ... lại biểu thức tính D sau: A C P B D P P P Hình: Ví dụ cách tính nhanh tổng điểm ảnh của vùng D ảnh Hình: Ví dụ cách tính nhanh tổng điểm ảnh của vùng D ảnh với đặc trưng xoay 450 Nhóm ... để tính toán nhanh cho khác feature Sau này, Lienhart kế thừa gọi Integral Image SAT – Summed Area Table đưa thêm khái niệm RSAT – Rotated Summed Area Table dùng để tính toán nhanh cho đặc...
 • 32
 • 980
 • 7
Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp PCA

Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp PCA

Điện - Điện tử - Viễn thông

... PCA TRÊN MATLAB” 1.3 Mục đích nghiên cứu Chúng em thực đề tài nhằm mục đích:  Tìm hiểu thuật toán nhận dạng xử lý ảnh màu, cấu trúc ảnh màu  Nâng cao kỹ thiết kế lập trình ngôn ngữ matlab  ... kc=norm(double(InImage)-hinhchieuKT); str=num2str(kc); str=strcat('Khoang cach tu anh kiem tra toi khong gian khuon mat : ',str); disp(str); % Toa hinh chieu cua anh kiem tra se co kcach ngan nhat voi hinh chieu ... theo hướng mà liệu khác nhiều Các hướng xác định eigenvectors ma trận hiệp phương sai (covariance matrix) Ví dụ dễ hiểu khả PCA lại “giảm chiều liệu”: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ XỬ LÝ ẢNH Chú ý: Ta sử dụng...
 • 16
 • 1,450
 • 9
Hệ thống camera nhận dạng khuôn mặt(hệ trục 2 servo)

Hệ thống camera nhận dạng khuôn mặt(hệ trục 2 servo)

Điện - Điện tử - Viễn thông

... luong byte dang nhan counter++; delay(2); } if(Serial.available()==0) //Khong co byte du lieu truyen den { stringComplete=1; //Ket thuc truyen du lieu, bien stringComplete duoc ghi nhan = } } ... kê), cho thấy tỉ lệ nhận dạng ngang nhau, hệ thống Viola Jones chạy nhanh đến 15 lần so với hệ thống Rowley-Baluja-Kanade nhanh 600 lần hệ thống Schneiderman-Kanade AdaBoost (Adaptive Boost) ... nhận dạng ), ngược lại mẫu background ( đối tượng ) Lý mà cấu trúc cascade đạt tốc độ nhận dạng nhanh nhờ sớm loại bỏ mẫu background đơn giản (thường có số lượng lớn nhiều so với mẫu chứa object...
 • 42
 • 1,058
 • 3
CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NÓ SO VỚI RFID

CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NÓ SO VỚI RFID

Điện - Điện tử

... khuôn mặt Ưu điểm:  Nó gần với cách mà người sử dụng để nhận biết khuôn mặt    Bảo mật cao Nhanh chóng Có thể kết hợp nhiều yếu tố tăng tính bảo mật II.2 Ưu nhược điểm CN nhận dạng khuôn...
 • 41
 • 3,476
 • 19
Tìm kiếm và nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh

Tìm kiếm và nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh

Thạc sĩ - Cao học

... trường chất lượng thiết bị thu nhận hình ảnh song ảnh mặt đặc điểm sinh trắc mà ta thu nhận cách nhanh chóng dễ dàng (sử dụng camera quan sát tự động) Tại Việt Nam, việc ứng dụng thông tin sinh ... John Weng, Discriminant Analysis of Principal Components for Face Recognition, Centrer for Automation Research, University of Maryland (page 73) of Face Recognition from Theory and Applications ... Institute for Advanced Science and Technology, University of Illinois at Urbana-Champaign, 405 N Mathews Ave, USA (page 174) of Face Recognition from Theory and Applications [8] Kazunori Okada,...
 • 5
 • 693
 • 5

Xem thêm