0

he thong mang may tinh

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP PCA NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT.ỨNG DỤNG MATLAB

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP PCA NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT.ỨNG DỤNG MATLAB

Công nghệ thông tin

... lại nghe nói đến vụ đánh cắp thẻ tín dụng, đột nhập trái phép vào hệ thống máy tính hay nhà quan nhà nước, phủ Hơn 100 triệu đô la số bị thất thoát Mỹ vào năm 1998 vụ gian lận xâm nhập nói (theo ... dân, chìa khoá, mật mã, số thẻ tín dụng họ tên Rõ ràng thông tin hay vật dụng không mang tính đặc trưng mà mang tính xác thực người sử dụng, chúng bị đánh cắp hay chép kẻ trộm hoàn toàn có quyền ... mang đặc trưng ảnh cần nhận dạng PCA không cần quan tâm đến việc tìm đặc điểm cụ thể thực thể cần nhận dạng mối quan hệ đặc điểm Tất chi tiết thể ảnh tạo từ PCA Về chất, PCA tìm không gian theo...
 • 27
 • 1,878
 • 27
Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp biến đổi eigenfaces và mạng nơron

Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp biến đổi eigenfaces và mạng nơron

Kỹ thuật

... xử lý ảnh mang lại tiến vượt bậc nhận dạng vân tay, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng đối tượng kết hợp với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo Bên cạnh đó, vấn đề an ninh bảo mật yêu cầu khắc khe quốc gia ... vector , trung bình chuẩn vector X tính sau: (3.1) (3.2) Theo từ ảnh ban dầu, ta có trung bình chuẩn 13 Phép chuẩn hóa ma trận ảnh thực theo công thức sau: (3.3) Kết trình chuẩn hóa thể sau: Ảnh ... ảnh học , ảnh có kích thước (3.4) Trung bình ảnh tính theo công thức: 14 Kết thực liệu: Hình 3.5 Trung bình ảnh tập liệu học - Eigenface: Theo lý thuyết, eigenface vector riêng u ứng với giá trị...
 • 26
 • 2,427
 • 10
Tài liệu Nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng giới tính bằng PCA doc

Tài liệu Nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng giới tính bằng PCA doc

Công nghệ thông tin

... Noron, Support Vector Machine … để mang lại hiệu nhận dạng cao Nhược điểm PCA:  PCA phân loại theo chiều phân bố lớn tập vector Tuy nhiên, chiều phân bố lớn lúc mang lại hiệu tốt cho toán nhận ... THCN-KSCLC-K50 50.00 100.00 x1 150.00 200.00 250.00 Page Hình Không gian (p1,p2) theo hướng phân bố mạnh vector không gian (x1,x2) tìm theo PCA Ưu điểm phương pháp PCA:  Tìm đặc tính tiêu biểu đối tượng cần ... mang đặc trưng ảnh cần nhận dạng PCA không cần quan tâm đến việc tìm đặc điểm cụ thể thực thể cần nhận dạng mối quan hệ đặc điểm Tất chi tiết thể ảnh tạo từ PCA Về chất, PCA tìm không gian theo...
 • 13
 • 1,192
 • 7
NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI BẰNG MẠNG NƠRON VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH pptx

NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI BẰNG MẠNG NƠRON VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH pptx

Báo cáo khoa học

... rút đặc trưng kỹ thuật sử dụng thuật toán để lấy thông tin mang đặc điểm riêng biệt người Trong báo ta sử dụng phương pháp PCA [5] thực theo bước : HHHhh Tập ảnh học Chuẩn hóa ma trận ảnh *Tạo tập ... Akalin (2003), Face recognition using eigenfaces and neural network, The Middle East Technical University [8] Tom M.Mitchell (1997), Machine Learning, McGraw-Hill Science/Engineering/Math [9] ... gây ta khó khăn cho việc học mạng (cấu trúc phức tạp, liệu ít, ) làm cho tỉ lệ nhận dạng thấp Theo Hình 4, tốc độ học ảnh hưởng hiệu suất nhận dạng Điều phù hợp với công thức (11) Tốc độ học...
 • 6
 • 1,876
 • 40
BÁO CÁO

BÁO CÁO " NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI BẰNG MẠNG NƠRON VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH " pot

Báo cáo khoa học

... rút đặc trưng kỹ thuật sử dụng thuật toán để lấy thông tin mang đặc điểm riêng biệt người Trong báo ta sử dụng phương pháp PCA [5] thực theo bước : HHHhh Tập ảnh học Chuẩn hóa ma trận ảnh *Tạo tập ... Akalin (2003), Face recognition using eigenfaces and neural network, The Middle East Technical University [8] Tom M.Mitchell (1997), Machine Learning, McGraw-Hill Science/Engineering/Math [9] ... gây ta khó khăn cho việc học mạng (cấu trúc phức tạp, liệu ít, ) làm cho tỉ lệ nhận dạng thấp Theo Hình 4, tốc độ học ảnh hưởng hiệu suất nhận dạng Điều phù hợp với công thức (11) Tốc độ học...
 • 6
 • 2,143
 • 36
Đồ án kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt

Đồ án kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt

Điện - Điện tử - Viễn thông

... 12 Hình 2.7 Không gian m i (u1, u2) theo hư ng phân b m nh nh t c a vector không gian (x1, x2), tìm theo PCA 14 Hình 2.8 Phân lo i theo PCA 14 Hình 2.9 Phân lo i v ... lý, th i x lý không yêu c u kh t khe Nh n d ng online: ð i tư ng ñư c thu th p x lý tr c ti p t i hi n trư ng Th i gian x lý ñư c yêu c u kh t khe ñ có th bám theo ñư c ñ i tư ng M t toán nh n ... không gian ban ñ u Hình 2.7 Không gian m i (u1, u2) theo hư ng phân b m nh nh t c a vector không gian (x1, x2), tìm theo PCA Hình 2.8 Phân lo i theo PCA Ưu ñi m c a phương pháp PCA: - Tìm ñư c ñ...
 • 59
 • 2,247
 • 56
phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt ứng dụng trong các hệ thống quản lý nhân sự

phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt ứng dụng trong các hệ thống quản lý nhân sự

Công nghệ thông tin

... u c a i tư ng Có hai ki u mô t c tính i tư ng: - Mô t tham s (nh n d ng theo tham s ) - Mô t theo c u trúc (nh n d ng theo c u trúc) Trên th c t , ngư i ta ã áp d ng k thu t nh n d ng thành công ... thái g c, tr ng thái trư c nh b bi n d ng Giai o n ti p theo phát hi n c tính biên, phân vùng nh, trích ch n c tính, v.v Cu i cùng, tùy theo m c ích c a ng d ng, s giai o n nh n d ng, phân l p ... k thu t khác l c vi phân hay dò theo quy ho ch ng Ngư i ta dùng k thu t phân vùng nh T nh thu c, ngư i ta ti n hành k thu t tách (split) hay h p (fusion) d a theo tiêu chu n ánh giá như: màu s...
 • 83
 • 1,144
 • 2
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI VÀ ỨNG DỤNG CHỐNG GIAN LẬN TRONG THI CỬ

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI VÀ ỨNG DỤNG CHỐNG GIAN LẬN TRONG THI CỬ

Hệ thống thông tin

... thập ảnh, chương trình trích rút đặc trưng ảnh theo điều kiện lọc gửi xuống máy trạm (Client) Ở điều kiện lọc theo mã sinh viên (có thể mở rộng lọc theo lớp, họ tên sinh viên ….) Hình 3.5 Chức tạo ... chiến lược one-vs-one (Theo nghiên cứu Chih-Wei Hsu Chih-Jen Lin [11] chiến lược one-vs-all cho kết không tốt), sử dụng với hàm nhân Radial basic funtion (RBF) để nhận dạng (Theo kết thực nghiệm ... thường diễn theo nhiều bước: Như vậy, để chuẩn bị cho buổi thi, 02 Cán coi thi phải thực khối lượng công việc lớn phải thực thời gian ngắn để đảm bảo kịp thời gian tính làm cho thí sinh theo quy định...
 • 26
 • 1,696
 • 8
tìm hiểu phép biến đổi (phương pháp pca) nhận dạng khuôn mặt

tìm hiểu phép biến đổi (phương pháp pca) nhận dạng khuôn mặt

Kỹ thuật

... mang đặc trưng ảnh cần nhận dạng PCA không cần quan tâm đến việc tìm đặc điểm cụ thể thực thể cần nhận dạng mối quan hệ đặc điểm Tất chi tiết thể ảnh tạo từ PCA Về chất, PCA tìm không gian theo ... vọng việc phân loại mang lại kết tốt so với không gian ban đầu Nhóm 27 – KHMT2K5 – Đại học Công nghiệp Hà Nội BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG Không gian (p1,p2) theo hướng phân bố mạnh ... Machinge… để mạng lại hiệu nhận dạng cao Nhược điểm PCA :  PCA phân loại theo chiều lớn tập vector Tuy nhiên, chiều phân bố lớn lúc mang lại hiệu tốt cho toán nhận dạng Đây nhược điểm PCA  PCA nhạy...
 • 23
 • 1,962
 • 18
Nhận dạng khuôn mặt người và ứng dụng trong bảo toàn thông tin

Nhận dạng khuôn mặt người và ứng dụng trong bảo toàn thông tin

Công nghệ thông tin

... toà n): Bảo đảm thong tin “khó ” bị thay đổi đó i vơi khong đượ c phé p ́ ̀ 36 Ngan chạ n hay hạ n ché viẹ c bỏ sung, loạ i bỏ và sưa đ ổi dư liẹ u khong đượ c ̉ ̃ phé p (Họ hiểu ... a thông tin + Kiẻ m soá t, ngan chạ n cá c thong tin và o He thó ng má y tính + Kiẻ m soá t, cá p quyè n sư dụ ng cá c thong tin He thó ng má y tính ̉ + Kiẻ m soá t, tìm ... minh, Chứng thực): + Xá c thưc đú ng thưc thẻ cà n ké t nó i để giao dịch ̣ ̣ + Xá c thưc đú ng thưc thẻ có trá ch nhiẹ m v ề nọ i dung thong tin (Xá c thưc đú ng nguò n ̣ ̣ ̣ gó...
 • 53
 • 644
 • 0
Tìm kiếm và nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh

Tìm kiếm và nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh

Công nghệ thông tin

... sát chuyển động khuôn mặt xử lý tình theo dự định thông tin quan trọng, từ nhận mô tả đầy đủ khuôn mặt cho mục đích thu thập mẫu nhận dạng Jeffrey Huang, Chengjun Liu, Harry Wechsler (1998)[9], ... mắt, mũi, miệng cằm Ảnh khuôn mặt thẳng ban đầu chiếu theo chiều ngang để tìm giá trị điểm ảnh thỏa ngưỡng cho trước, đồ thị biểu diễn theo trục ngang định vị trí biên biên hình chữ nhật bao ... Monson H.Hayes III (1998) trình bày hướng tiếp cận theo mô hình Markov ẩn (HMM) ảnh mẫu khuôn mặt lượng hóa thành chuỗi quan sát khuôn mặt theo quan niệm dựa thứ tự xuất đặc trưng khuôn mặt {hai...
 • 73
 • 1,935
 • 1
Nghiên cứu thiết kế phần mềm thiết bị nhận dạng khuôn mặt

Nghiên cứu thiết kế phần mềm thiết bị nhận dạng khuôn mặt

Công nghệ thông tin

... xếp theo thứ tự giảm dần K giá trị riêng lớn lựa chọn theo công thức: K ∑λ i =1 M i ∑λ i =1 ≥ε i Trong đó, ε ngưỡng chọn Đồ án lựa chọn ε = 0,97 Kết tính eigenface cho số liệu sau: Bộ 1: Theo ... X ) = ∑(x i =1 i N ∑x i =1 i − X )2 N −1 Theo công thức trên, từ ảnh Γ ban đầu, ta có trung bình Γ chuẩn std (Γ) Γ Phép chuẩn hóa ma trận ảnh thực theo công thức sau: - 16 - Chuyên đề: “Nghiên ... α y = w sin α + z cos α Sau xoay, tọa độ điểm ảnh cũ bị dịch chuyển theo công thức Trong hệ tọa độ mới, ta có khuôn mặt theo tư thẳng đứng hai tâm tương ứng với mắt đối tượng Từ đây, ta có khung...
 • 31
 • 863
 • 2
PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT SỬ DỤNG FUZZY LOGIC

PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT SỬ DỤNG FUZZY LOGIC

Hệ thống thông tin

... T(x,y)=min(x,y) T(x,y) = x.y theo đồ thị sau đây: - Hình a : Hàm thuộc hai tập mờ A B - Hình b: Giao hai tập mờ theo T(x,y) = min(x,y) - Hình c: Giao hai tập mờ theo T(x,y) = x.y MÔN HỌC: CÔNG ... luật mà ta muốn đưa vào hệ thống mờ Các luật có dạng : IF x is A THEN y is B IF x is A AND y is B THEN z is C IF x is A OR y is B THEN z is C : x,y,z biến ngôn ngữ (linguistic language) A,B,C tập ... IF Dirtiness_Large AND Greasy_Large THEN Wash_Time_Verylong IF Dirtiness_Medium AND Greasy_Large THEN Wash_Time_Long … IF Dirtiness_Small AND Greasy_None THEN Wash_Time_VeryShort Một vài luật...
 • 27
 • 849
 • 6
TIỂU LUẬN môn lý THUYẾT NHẬN DẠNG NHẬN DẠNG KHUÔN mặt

TIỂU LUẬN môn lý THUYẾT NHẬN DẠNG NHẬN DẠNG KHUÔN mặt

Hệ thống thông tin

... người Jin xây dựng lọc để xác định ứng viên khuôn mựt người theo màu da người Từ ứng viên tác giả xác định khuôn mặt người theo hình dáng khuôn mặt quan hệ đặc trưng thành phần khuôn mặt ... được biết đến với tên gọi tiếp cận theo phương pháp học máy Nhóm Page Báo cáo môn Lý Thuyết Nhận Dạng Chương II Thuật giải Adaboost A Tổng quan Học theo Adaboost hướng tiếp cận dựa diện ... classifier được kết hợp tùy theo mức độ ‘tốt’ của chúng để tạo nên strong classifier Viola Jones dùng AdaBoost kết hợp phân loại yếu sử dụng đặc trưng Haar-like theo mô hình phân tầng (cascade)...
 • 32
 • 988
 • 7
Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp PCA

Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp PCA

Điện - Điện tử - Viễn thông

... tập ảnh sở giống với khuôn mặt người ảnh cần kiểm tra ngôn ngữ matlab Để tiện theo dõi nhóm em xin trình bày đề tài theo ba phần sau: - Phần đầu mục đích chọn đề tài - Phần giới thiệu thuật toán ... bình thường bóng tối (sử dụng camera hồng ngoại) Hệ thống quan sát, theo dõi bảo vệ Các hệ thống camera xác định đâu người theo dõi người xem họ có vi phạm không, ví dụ xâm phạm khu vực không ... bố theo quy luật tương đối đó, ta nói vector nằm không gian gọi không gian khuôn mặt Từ vector tập huấn luyện, ta tìm sở trực chuẩn cho không gian khuôn mặt Những vector thuộc sở coi vector mang...
 • 16
 • 1,460
 • 9
Hệ thống camera nhận dạng khuôn mặt(hệ trục 2 servo)

Hệ thống camera nhận dạng khuôn mặt(hệ trục 2 servo)

Điện - Điện tử - Viễn thông

... smoothedGrayFrame = smallGrayFrame.PyrUp(); //Image cannyFrame = smoothedGrayFrame.Canny(100, 60); //grayscaleImageBox.Image = grayFrame; //smoothedGrayscaleImageBox.Image = smoothedGrayFrame; ... Trang 37 { Serial.begin(9600); inputString.reserve(200); myservoz.attach(9); // attaches the servo on pin to the servo object myservox.attach(8); myservox.write(45); //95 Degree Angel Die //45 ... đánh giá giáo viên chấ m 11 10 14 15 Phần cứng, phần mềm kèm theo mô (nếu có) 16 (Chiếm 35%) 17 35 đ 18 Ghi 12 Điểm GVHD chấm (theo thang 10) nhân 13 19 • Mô hình mạng phần mềm (nếu có) kèm hoạt...
 • 42
 • 1,068
 • 3
CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NÓ SO VỚI RFID

CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NÓ SO VỚI RFID

Điện - Điện tử

... triển xã hội, vấn đề an ninh bảo mật yêu cầu khác khe quốc gia giới I.1 Giới Thiệu Và Định Nghĩa: Theo thời gian, công nghệ bảo mật phát triển theo hướng sinh trắc học, bảo mật phương pháp nhận ... Toán PCA  Về chất, PCA tìm không gian theo hướng biến thiên mạnh tập hợp vector không gian cho trước Trong không gian mới, người ta hy vọng việc phân loại mang kết tốt so với không gian ban đầu ... PCA thuật toán sử dụng để tạo ảnh từ ảnh ban đầu Ảnh có kích thước nhỏ nhiều so với ảnh đầu vào mang đặc trưng ảnh cần nhận dạng  PCA không cần quan tâm đến việc tìm đặc điểm cụ thể thực thể...
 • 41
 • 3,480
 • 19
Tìm kiếm và nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh

Tìm kiếm và nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh

Thạc sĩ - Cao học

... (page 73) of Face Recognition from Theory and Applications [5] John Daugnman, Phenotypic versus Genotypic Approches to Face Recognition, University of Cambridge, the Computer laboratory Cambridge ... Engineering and Electronics, University of Manchester Institute of Science and Technology Manchester M60 1QD, UK (page 446) of Face Recognition from Theory and Applications [13] Jason M.Kinser, ... Via Opera Pia 13-16145 Genoa, Italy (page 262) of Face Recognition from Theory and Applications [11] Jeffrey Huang, Chengjun Liu, Harry Wechsler, Eye Detection and Face Recognition Using Evolutionary...
 • 5
 • 696
 • 5

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008