de thi thu thpt quoc gia mon hoa

04 Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học 12

04 Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học 12

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Ba(OH)2 dư, thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 20,62 B 41,24 C 20,21 D 31,86  Trang  ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Đề thi thử số – THPT Quốc gia năm 2015 Chuẩn cấu trúc đề thi giáo ... HCO3 C CO2, Ca(HCO3 )2  Trang  D CO2, (NH4 )2CO3 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Đề thi thử số – THPT Quốc gia năm 2015 Chuẩn cấu trúc đề thi giáo dục Biết rằng: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na ...  Trang  ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Câu 12: Kết luận sau không đúng? A Các thi t bị máy móc kim loại tiếp xúc với nước nhiệt độ cao có khả bị ăn mòn hoá học B Áp kẽm vào mạn tàu thu làm thép...
 • 27
 • 1,367
 • 1
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA

Hóa học

... dịch chất sau làm quỳ tím hoá xanh? A H3PO4 B Na2CO3 C NaCl D AlCl3 Thể tích khí CO (ở đktc) tối thi u cần dùng để khử hoàn toàn 7,2 gam bột FeO thành Fe Câu 17: Câu 26: Để nhận biết muối nitrat ... 3Ca3(PO4)2.CaF A C2H6 D CH2 D Ca(H2PO4)2 B C3H9 C CH3 B Ca3(PO4)2 C CaHPO4 Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A, thu 13,2 gam CO2 8,1 gam H2O Công thức đơn giản A Cho H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Mg=24, Al=27, ... 0,025 C 0,075 Học sinh không sử dụng bảng HTTH D 0,05 Câu 24: Trong thành phần phân tử chất hữu thi t phải có A nguyên tố cacbon hiđro B nguyên tố cacbon, hiđro oxi PDF created with pdfFactory...
 • 3
 • 486
 • 7
Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường chuyên KHTN

Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường chuyên KHTN

Hóa học

... (C2H4O2) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu muối rượu Vậy: A X acid, Y ester B X ester, Y acid C X,Y acid D X,Y ester LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPTQUỐC GIA MÔN HÓA NĂM 2015 – CHUYÊN KHTN Câu ... toàn thu 80 gam muối khan 2,24 lít SO2 (đktc) Vậy số mol H2SO4 tham gia phản ứng là: A 0,9 mol B 0,7 mol C 0,5 mol D 0,8 mol Câu 36 : ( ID : 77421) Cho m gam KOH vào lít dung dịch KHCO3 a mol/l thu ... sau thời gian thu 0,8 mol hỗn hợp Y Biết Y phản ứng vừa đủ với 100 mL dung dịchBr2 a M Giá trị a là: A B 2,5 C D Câu 39 : ( ID : 77424 ) Hòa tan Fe3O4 lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu dung...
 • 21
 • 661
 • 3
Bộ Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường chuyên sư phạm Hà Nội lần 1(có lời giải chi tiết)

Bộ Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường chuyên sư phạm Hà Nội lần 1(có lời giải chi tiết)

Hóa học

... hỗn hợp NaOH 0,2 M Ba(OH)2 0,12 M thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 4,728 B 3,940 C 1,576 D 2,364 GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN HÓA – LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN SƯ PHẠM HÀ NỘI Bài 1: ... chọn B >> Truy cập http://khoaluan.net/forums/98 để tải đề thi thử, đáp án tất môn hoàn toàn miễn phí 20/12 > Truy cập http://khoaluan.net/forums/98 để tải đề thi thử, đáp án tất môn hoàn ... ancol sinh cho tác dụng hết với CuO (nung nóng) andehit Y (ancol bị oxi hóa thành andehit) Cho toàn Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 12,96 gam Ag kết tủa Giá trị m là: A 3,56 B...
 • 23
 • 1,774
 • 10
Bộ Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường chuyên sư phạm Hà Nội lần 2 (có lời giải chi tiết)

Bộ Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường chuyên sư phạm Hà Nội lần 2 (có lời giải chi tiết)

Hóa học

... tỏa nhiệt C: không tỏa, không thu nhiệt B: thu nhiệt D: vừa tỏa, vừa thu nhiệt Đáp án Lời Giải: Ta thấy tăng nhiệt độ, tích số ion tăng => trình điện li thu nhiệt (thu nhiệt => tạo nhiều ion H+ ... Câu 31: Cho m gam Fe tan hết 400 ml dung dịch FeCl3 1M thu dung dịch Y Cô cạn Y thu 68,92 gam chất rắn khan Để hòa tan hết m gam Fe cần tối thi u ml đung dịch hỗn hợp H2SO4 0,2M Fe(NO3)3 0,025 ... natri magie tác dụng với HCl dư thu 6,16 lít khí đktc Khối lượng muối thu sau phản ứng A: 26,335 B: 28,711 C: Đáp án D: 27,335 Câu 35: Oxi hóa chậm m gam Fe không khí thu gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4,...
 • 45
 • 2,511
 • 21
Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường thpt Nguyễn Huệ

Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường thpt Nguyễn Huệ

Hóa học

... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ Thời gian làm bài: 90 phút FILE ĐỀ VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O Al2O3 vào nước thu ... NaOH thu dung dịch X Cho BaCl2 dư vào dung dịch X thu m(g) kết tủa Nếu c A: T>0 Đáp án đúng: D Lời Giải: Cho dd BaCl2 dư vào thu m gam kết tủa => X có chứa CO3(2-) Cho dd Ba(OH)2 dư vào thu m1 ... mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa b mol NaOH thu dung dịch X Cho BaCl2 dư vào dung dịch X thu m(g) kết tủa Nếu cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch X thu m1(g) kết tủa( m khác m1) Tỉ số b/a có giá...
 • 52
 • 770
 • 2
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn hóa năm 2015

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn hóa năm 2015

Hóa học

... 50 C D A C S GD V T VNH PHC TRNG THPT NG U KTCL ễN THI THPT QUC GIA LN NM 2015 Mụn: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi cú trang) Mó thi 132 H, tờn thớ sinh: ... B C B B A C THI TH LN K THI THPT QUC GIA NM 2015 Mụn thi: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt; khụng k thi gian phỏt H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: Mó thi: 135 Cho bit nguyờn t ... R, T D X, Z, T B - HT TRNG THPT A PHC ( thi gm 50 cõu, 04 trang ) THI TH QUC GIA LN II NM 2015 Mụn: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt; khụng k thi gian phỏt Mó 34 Cho bit nguyờn t (theo...
 • 41
 • 980
 • 39
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA 2015 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA 2015 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Hóa học

... chiều thu n tăng nhiệt độ B Phản ứng thu n tỏa nhiệt, cân chuyển dịch theo chiều nghịch tăng nhiệt độ C Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân chuyển dịch theo chiều thu n tăng nhiệt độ D Phản ứng thu n thu ... bình đựng H2SO4 C Cách đậy bình thu khí tẩm xút D Tất ý Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Trang 12/305 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ SỐ Họ tên thí ... dung dịch NaOH thu chất Y hỗn hợp ancol Z Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc thu metyl etyl ete Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu chất T Chất T phản ứng với dung dịch HBr, thu sản phẩm...
 • 305
 • 1,799
 • 5
Đề thi thử Đại học môn Hóa lần 3 năm 2014 trường THPT Gia Lộc, Hải Dương Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa có đáp án

Đề thi thử Đại học môn Hóa lần 3 năm 2014 trường THPT Gia Lộc, Hải Dương Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa có đáp án

Hóa học

... GD-ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT GIA LỘC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2013-2014 Môn thi: HÓA HỌC _ Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có trang; 50 câu) Họ, ... chiều thu n tăng nhiệt độ B Phản ứng thu n thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều thu n tăng nhiệt độ C Phản ứng nghịch tỏa nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều nghịch tăng nhiệt độ D Phản ứng thu n thu ... anilin, metyl amin, amoniac B amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit C metyl amin, amoniac, kali hidroxit D anilin, amoniac, natri hiđroxit Câu 7: Hấp thụ hết khí CO2 200 ml NaOH 2M thu dung dịch...
 • 16
 • 825
 • 0
TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC

TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC

Hóa học

... TP B THI TH THPT QUC GIA MễN HểA CC TRNG TRONG C NC S GIAO DUC & AO TAO NGH AN TRNG THPT CHUYấN PHAN BễI CHU K THI TH THPT QUC GIA NM 2015 Mụn thi: HOA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt Mó thi 132 ... TUYN TP B THI TH THPT QUC GIA MễN HểA CC TRNG TRONG C NC TRNG THPT Chuyờn Thng Long ( thi cú trang) KTCL ễN THI THPT QUC GIA NM 2015 Mụn: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt ... B B C TUYN TP B THI TH THPT QUC GIA MễN HểA CC TRNG TRONG C NC TRNG THPT CHUYấN NGUYN HU THI TH THPT QUC GIA - 2015 Mụn: Húa Thi gian lm bi: 90 phỳt; (50 cõu trc nghim) Mó thi 132 Cho nguyờn...
 • 152
 • 1,464
 • 12
Bộ đề thi thử THPT quốc gia môn hóa các trường chuyên có lời giải chi tiết từng câu

Bộ đề thi thử THPT quốc gia môn hóa các trường chuyên có lời giải chi tiết từng câu

Hóa học

... 0,12 M thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 4,728 B 3,940 C 1,576 D 2,364 >> Truy cập http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen -mon- hoa- c49.html để học hóa tốt 5/12 GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA ... để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 12/12 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG: THPT HÀN THUYÊN Câu : Sản phẩm thu thủy phân vinyl axetat môi trường axit là? A Axit axetic ... nhiệt C: không tỏa, không thu nhiệt B: thu nhiệt D: vừa tỏa, vừa thu nhiệt Đáp án đúng: B Lời Giải: Ta thấy tăng nhiệt độ, tích số ion tăng => trình điện li thu nhiệt (thu nhiệt => tạo nhiều ion...
 • 551
 • 1,071
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa chuyên Bạc Liêu 2015 môn Hóa

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa chuyên Bạc Liêu 2015 môn Hóa

Hóa học

... hỗn hợp X gồm andehit acrylic, metyl axetat, andehit axetic etylen glicol thu 1,15 mol CO2 23,4 gam H2O Mặt khác, cho 36,5 gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch AgNO3 NH3 thu tối đa m gam ... erythromixin B Thu c phiện, cần sa, heroin, cocain C Thu c phiện, penixilin, moocphin D Seduxen, cần sa, ampixilin, cocain Câu 15 Các hình vẽ sau mô tả cách thu khí thường sử dụng điều chế thu khí phòng ... 27,13% khối lượng hỗn hợp Đốt 15,48 gam hỗn hợp X thu V lít CO (đktc) 11,88 gam H2O Hấp thụ V lít CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch NaOH x mol/l thu dung dịch Y chứa 54,28 gam chất tan Giá trị x...
 • 5
 • 1,392
 • 9
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015

Hóa học

... bột Cu vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau thời gian thu 3,12 gam chất rắn X dung dịch Y Cho 1,95 gam Zn vào dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn thu 3,45gam chất rắn Z dung dịch chứa muối Giá trị ... H2SO4 thu dung dịch X 12,32 lít SO (đktc) sản phẩm khử Cô cạn dung dịch X thu 75,2 gam muối khan Giá trị a là: A 0,4 B 0,6 C 0,3 D 0,5 Câu 30 : Khi cho ester X đơn chức tác dụng vừa đủ với NaOH thu ... hoàn toàn thu 80 gam muối khan 2,24 lít SO (đktc) Vậy số mol H2SO4 tham gia phản ứng là: A 0,9 mol B 0,7 mol C 0,5 mol D 0,8 mol Câu 36 : Cho m gam KOH vào lít dung dịch KHCO a mol/l thu lít dung...
 • 6
 • 546
 • 3
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA môn hóa kèm đáp án

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA môn hóa kèm đáp án

Hóa

... - HấT THI TH THPT QUC GIA MễN HểA TRNG THPT Chuyờn Thng Long ( thi cú trang) KTCL ễN THI THPT QUC GIA NM 2015 Mụn: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cho bit ... 40 B 50 C THI TH THPT QUC GIA MễN HểA P N THI TH THPT QUC GIA MễN HểA S GIO DC V O TO TP CN TH THI TH THPT QUễC GIA TRNG THPT CHUYấN Lí T TRONG NM HOC 2014 - 2015 MễN HểA HOC Thi gian lm bi: ... B D B C C D A D THI TH THPT QUC GIA MễN HểA S GIO DUC & O TAO NGHấ AN K THI TH THPT QUễC GIA NM 2015 TRNG THPT CHUYấN PHAN BI CHU Mụn thi: HO HOC Thi gian lm bi: 90 phỳt Mó thi 132 H, tờn thớ...
 • 273
 • 757
 • 2
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học trường chuyên ĐHSP hà nội năm 2015

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học trường chuyên ĐHSP hà nội năm 2015

Hóa

... 0,12 M thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 4,728 B 3,940 C 1,576 D 2,364 >> Truy cập http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen -mon- hoa- c49.html để học hóa tốt 5/12 GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA ... dịch HCl (dư) thu dung dịch Y phần không tan Z Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu kết tủa gồm : A Fe(OH)2 Cu(OH)2 >> Truy cập http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen -mon- hoa- c49.html ... CuSO4 nồng độ x M, sau thời gian thu dung dịch Y màu xanh, có khối lượng giảm gam so với dung dịch ban đầu Cho 16,8 gam bột Fe vào Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 12,4 gam kim loại Giá trị...
 • 12
 • 793
 • 1
Tuyển tập hơn 70 đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học năm 2015 (có đáp án)

Tuyển tập hơn 70 đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học năm 2015 (có đáp án)

Hóa

... B D D D D B Trang 5/5 - Mó thi 004 TRNG THPT CHUYấN Lấ KHIT THI TH Kè THI THPT QUC GIA LN NM HC 2014 2015 Thi gian lm bi: 90 phỳt; (khụng k thi gian giao ) Mó thi 169 H, tờn thớ sinh: ... vng cỏc bn t kt qu tt) Trng THPT chuyờn NGUYN BNH KHIấM ( thi cú trang) THI TH THPT QUC GIA NM 2015 MễN: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt Mó thi 309 H, tờn thớ sinh: ... C B A B C B Trang 5/5 - Mó thi 241 TRNG THPT Chuyờn Thng Long ( thi cú trang) KTCL ễN THI THPT QUC GIA NM 2015 Mụn: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cho bit :H=1; Li =7;...
 • 392
 • 2,867
 • 8
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học lần 3 năm 2015 trường THPT hàn thuyên, bắc ninh

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học lần 3 năm 2015 trường THPT hàn thuyên, bắc ninh

Hóa

... màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) thời gian t giây, thu 2,464 lít khí anot (đktc) Nếu thời gian điện phân 2t giây tổng thể tích khí thu hai điện cực 5,824 lít (đktc) Biết hiệu suất ... NaOH 1,15M, thu dung dịch Y chứa muối axit cacboxylic đơn chức 15,4 gam Z gồm ancol Cho toàn Z tác dụng với Na dư, thu 5,04 lít khí H2 (đktc) Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn thu với CaO ... vừa đủ, thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 36,34 gam hỗn hợp muối Tỉ lệ mol A B hỗn hợp X A 3:7 B 3:2 C 7:3 D 2:3 Câu 25: Xà phòng hóa hỗn hợp X gồm hai triglixerit có tỉ lệ mol 1:1 thu glixerol...
 • 4
 • 1,241
 • 4
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học lần 4 năm 2015 trường THPT chuyên đại học vinh, nghệ an

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học lần 4 năm 2015 trường THPT chuyên đại học vinh, nghệ an

Hóa

... MSO4 (M kim loại) vào nước thu dung dịch X Điện phân dung dịch X (điện cực trơ, hiệu suất 100%) với cường độ dòng điện 7,5A không đổi, khoảng thời gian phút 20 giây, thu dung dịch Y khối lượng ... Ag Mặt khác, cho 13,3 gam M phản ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu dịch N Cô cạn dung dịch N thu m gam chất rắn khan Giá trị m gần với A 38,04 B 24,74 C 16,74 D 25,10 Câu 16: ... Cho 0,25 mol X phản ứng hết với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu 0,4 mol CO2 Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu CO2 7,2 gam H2O Phần trăm khối lượng axit oxalic X A 21,63%...
 • 5
 • 857
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2015 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2015 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị

Hóa

... thu CO2 H2O Khi cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) tác dụng vừa đủ 600 ml dung dịch AgNO3 1M NH3 dư thu hỗn hợp kết tủa Phần trăm thể tích Y hỗn hợp X A 40% B 20% C 60% D 50% Trang 3/5 - Mã đề thi ... chuyển sang màu xanh là: A anilin, metyl amin, amoniac B amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit C anilin, aminiac, natri hidroxit D metyl amin , amoniac, natri axetat Câu 49: Hổn hợp X gồm CH4, ... Na (dư) thu 0,3 mol khí H2 Khối lượng etylenglicol hỗn hợp bao nhiêu? A 9,2 gam B 15,4 gam C 12,4 gam D 6,2 gam Câu 20: Chất phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư sau phản ứng không thu muối...
 • 5
 • 753
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Văn Lan, Nam Định

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Văn Lan, Nam Định

Hóa

... AlCl3, FeSO4 ZnCl2 Dẫn khí NH3 đến dư qua dung dịch X thu kết tủa Y Nung Y đến khối lượng không đổi thu chất rắn Z Dẫn khí H2 dư qua Z nung nóng thu chất rắn A ZnO, Fe Al2O3 B Al2O3 , Fe C Al, Fe ... muối AgNO3 0,5M Cu(NO3)2 0,6M, sau thời gian thu 28,72 gam hỗn hợp kim loại dung dịch X Cho 8,1 gam bột Al vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 18,51 gam hỗn hợp kim loại dung dịch ... toàn m gam M thu 18 gam glyxin 32,04 gam alanin Giá trị m A 42,48 B 50,04 C 56,34 D 44,28 Câu 35: Khi thực phản ứng tách nước ancol X, thu anken Mặt khác oxi hoá hoàn toàn lượng chất X thu 5,6 lít...
 • 7
 • 593
 • 1

Xem thêm