0

de cuong on tap vat ly lop 8 ki 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ LỚP 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LỚP 8

Tư liệu khác

... :A. 1, 388 8 m/s B. 13 ,88 m/s C. 1, 388 m.s D. 83 ,3 m/sCâu 7: Một xe máy đi với vận tốc 4 m/s. Hãy viết lại vận tốc đó theo đơn vị km/s:A. 144 km/h B. 14,4 km/h C. 0,9 km/h D. 9 km/hCâu 8: Một ... theo s 2 hết t 2 giây.Trong các công thức tính vận tốc trung bình của người này trên cả đoạn đường s1 và s 2 thì công thức nào đúng:A. Vtb= 2 211tStS+ B. Vtb= 2 t1S2 S1t++C. ... thức nào đúng:A. Vtb= 2 211tStS+ B. Vtb= 2 t1S2 S1t++C. Vtb= 2 21 VV+ D. Vtb= 2 211SVSV+Câu 9: Hành khách ngồi trên ô tô đang chuyển động thẳng bỗng thấy mình...
 • 3
 • 7,243
 • 159
Đề cương ôn tập Vật lý Lớp 8 HK II

Đề cương ôn tập Vật Lớp 8 HK II

Tư liệu khác

... nặng 10 N lên cao 8 m. Nếu gọi công của động cơ thứ nhất là A1, của động cơ thứ hai là A2 thì biểu thức nào dưới đây đúng?A. A1 = A2 B. A1 = 2A2 C. A2 = 4 A1 D. A2 = 2A1Câu 20 . Máy xúc thứ hai ... lớn gấp 2 lần trong thời gian dài gấp 4 lần so với máy xúc thứ nhất. Nếu gọi P1 là công suất của máy thứ nhất, P2 là công suất của máy thứ hai thìA. P1= P2 B. P1 = 2P2C. P2 = 2P1 D. P2 = 4 P1II. ... khi cân bằng là 20 0C. Tính khối lượng của nhôm Bỏ qua sự mấtmát nhiệt cho môi trường. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K, của nước là 420 0J/kg.K, của nhôm là 88 0J/kg.K 18. Người ta dùng...
 • 5
 • 6,933
 • 85
Đề cương ôn tập Vật lý lớp 9 HK II

Đề cương ôn tập Vật lớp 9 HK II

Tư liệu khác

... có phần rìa dày hơn phần giữa.- Chïm tia tíi song song víi trôc chÝnh cho chïm tia ló phân kì.ã 2 tia sáng đặc biệt cần nhí.- Tia tíi song song víi trôc chÝnh cho tia ló có đờng kéo dài đi ... lần ?( n 2 = 20 0n1 ; 40000 lần)Chơng iii. Quang họci. ki n thức cần nhớ .1. hiện tợng khúc xạ ánh sáng - Là hiện tợng tia sáng truyền từ môi trờng trong suốt này sang môi trờng trong suốt ... n 2 đặt cách ®iÖn víi nhau trong cïng mét lâi thÐp kÜ thuËt.NÕu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì ở cuộn thứ cấp xuất hiện dòng điện xoay chiều. 2 1UU = 2 1nn...
 • 4
 • 4,878
 • 233
Đề cương ôn tập vật lý lớp 9 học kỳ 2 docx

Đề cương ôn tập vật lớp 9 học kỳ 2 docx

Vật lý

... tới song songtrục chính ∆ cho tialó … ….đi qua tiêu điểm nằm khác phía tia tới.….có đường kéo dài đi qua tiêu điểm cùng phiátia tới.Tia tới đi qua tiêu điểm cho tia ló….….song song ... tập1. Người ta dùng máy hạ thế giảm hiệu điện thế từ 22 0V xuống còn 9V. Nếu cuộn sơ cấp có 1100 vòng thì sốvòng ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu? 2. Truyền tải điện năng đi xa khi hiệu điện thế truyền ... kính có tác dụng tách riêng các chùm sáng màu trong chùm sáng trắng cho mỗi màu đi theo một phươngxác định. 12. Trộn các ánh sáng màu:- Trộn 2 hay nhiều chùm sáng màu là chiếu đồng thời các...
 • 4
 • 15,844
 • 319
Đề cương ôn tập vật lý lớp 11 học kỳ I

Đề cương ôn tập vật lớp 11 học kỳ I

Vật lý

... Thúc Hứa 2 2AR1R 2 R3k1k 2 U+ -Hình 1AEFM NUR1R3R 2 R4R1R 2 R ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT 11 HỌC KỲ I Trường THPT Đặng Thúc Hứa55 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT 11 HỌC KỲ I 2. Thay ... thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 2, 0s. Tính a. Cường độ dòng điện (cđdđ ) chạy qua dây dẫn này?b. Số electron chuyển qua tiết diện dây dẫn trong thời gian 1 s ?Câu 2 :Trong khoảng thời ... R1 = 8 Ω, R 2 = 12 Ω. Tính a) Tính điện trở tương đương của mạch ngoài. b) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. Câu 5: Cho mạch điện như hình vẽ. U = 12V; R1 = 6Ω; R 2 = 3Ω;R3...
 • 5
 • 2,588
 • 4
đề cương ôn tập vật lý 8-HKI

đề cương ôn tập vật 8-HKI

Vật lý

... khôngCâu 24 : Một áp lực 600N gây áp suất 3000N/m 2 lên diện tích bị ép có độ lớn:A. 20 00cm 2 B. 20 0cm 2 C. 20 cm 2 D. 0,2cm 2 Câu 25 :Trong thí nghiệm Tô-ri-xe-li, Áp suất trên mặt thuỷ ngân trong ... từng đoạn là S1 , t1 và S 2 , t 2 .Công thức tính vận tốc trung bình của người đó là:A. 21 21 ttss++ B. 2 211tsts+ C 2 211stst+ D 21 21 sstt++Câu 7:Có một ô tô ... không khí Câu 26 :Gắn một vật vào một lực kế, lực kế chỉ 8, 9N. nếu nhúng vật chìm trong nước thì lực kế chỉ 7,9N thể tích của vật là:A. 50cm3B. 150cm3C. 100cm3D. 20 0cm3Câu 27 Móc một quả...
 • 4
 • 2,588
 • 69
Đề cương ôn tập Vật lý 8 -2011(HKI)

Đề cương ôn tập Vật 8 -2011(HKI)

Tư liệu khác

... dụng của hai lực F1 và F 2 . Điều nào sau đây là đúng nhất ? A ) F1 = F 2 B ) F1 > F 2 C ) F1 ,F 2 laø hai lực cân bằng D) F1 < F 2 Câu 6. Trong các trường hợp dưới đây ... bàn là 560N/m 2 .Khối lượng của gỗ là bao nhiêu ? Biết diện tích tiếp xúc của gỗ và mặt bàn là 0,3m 2 .Hãy chọn câu đúng A ) 16,8kg C ) 0,168kg B ) 168kg D) Một giá trị khác Câu 8. Một tàu ... ngầm đang ở dưới biển , áp suất kế ở vỏ tàu chỉ 20 20000N/m 2 .Độ sâu của tàu ngầm là bao nhiêu ? Hãy chọn câu đúng A ) 196,12m B ) 19,612m C ) 83 ,5m D ) Một giá trị khác Câu 9. Hãy chọn câu...
 • 2
 • 1,511
 • 27
DE CUONG ON TAP VAT LY 8 HOC KI II

DE CUONG ON TAP VAT LY 8 HOC KI II

Vật lý

... riêng của đồng 380 J/kg.k điều đó có nghĩa rằng nhiệt lượng cần để cung cấp cho 1kg đồng tăng thêm 10C là 380 J. Câu 11. . Công thức tính nhiệt lượng Q = m .c .∆ t . Trong đó : Q là nhiệt ... ống, ở giữa hay đáy ống thì tất cả nước trong ống sôi nhanh hơn? Tại sao? 2 . Đun nước bằng ấm nhôm và bằng và ấm đất trên cùng một bếp thì nước trong ấm nào sôi nhanh hơn?3 . Tại sao về mùa ... ∆t)6. Một cần trục nâng một vật nặng 1500N lên độ cao 2m trong thời gian 5 giây. Tính công suất của cần trục.7. Để đun 5 lít nước từ 20 0C ln 400C cần bao nhiêu nhiệt lượng? ...
 • 2
 • 21,635
 • 382
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ VÀO LỚP 10 pdf

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT VÀO LỚP 10 pdf

Vật lý

... 10 NĂM HỌC 20 08- 20 09 A. THUYẾT : 1. Vận tốc : V = s : t (v là vận tốc , s quãng đường , t thời gian ) đơn vị v : m/s: km/h 2. Tổng các lực : - F = F1 + F 2 (F1 , F 2 Hai lực ... phương cùng hướng ) - F = F 2 - F1 (F1 , F 2 Hai lực cùng tác dụng lên 1 vật cùng phương ,ngược chiềuF1 < F 2 ) - F = F1 - F 2 ( F1 , F 2 Hai lực cùng tác dụng lên 1 ... Công phụ thuộc vào 2 yếu tố : lực tác dụng , quãng đường vật di chuyển . 7. Định luật về công : Định luật : sgk hiệu suất của các máy cơ đơn giản : H = A1/ A 2 . 100% (H là hiệu...
 • 2
 • 1,102
 • 13
de cuong on tap vat ly 8 (vua de cuong + dap an) cho hoc sinh on thi

de cuong on tap vat ly 8 (vua de cuong + dap an) cho hoc sinh on thi

Vật lý

... là :Ta có : Q thu = Q toaû⇔mnước. Cnước. (t – t 2 ) = 1 28 4 8⇔mnước = 2 1 28 4 8.( )C t t− = 1 28 4 80,437( ) 420 0. (27 20 )kg=−Đáp số : m nước = 0,437 kg ... 600000 28 , 57. 5. 420 0oQCm C= =Vậy nước nóng thêm 28 , 57oCBài 3 : Dạng phương trình cân bằng nhiệtCho biếtmnhôm = 0 ,2 (kg)t1 = 100oCt 2 = 20 oCt = 27 oCCnhôm = 88 0(J/kg.K)Cnước ... = mnhôm. Cnhôm. (t 2 – t1) = 0,4 . 88 0. (100 – 25 ) = 26 400(J)Nhiệt lượng thu vào để nước nóng lên là :Qnước = mnước. Cnước. (t 2 – t1) = 2. 420 0.(100 – 25 ) = 630000 (J)Nhiệt...
 • 2
 • 3,403
 • 83
Đề cương ôn tập Vật lý 8/HKII

Đề cương ôn tập Vật 8/HKII

Vật lý

... bơm là 30%. Tínhlượng dầu đã tiêu thụ 22 . Người ta lăn một cái thùng theo một tấm 2 ÔN TẬP VẬT 8- HKII – THCS LỘC ĐIỀNĐề cương ôn tập Vật HKII - LỚP 8 / Lí thuyết : 1. Công cơ học là gì? ... =1 08, 54kmBÀI 8 : Cung cấp một nhiệt lượng Q = 88 0kJ cho10kg motä chất thì nhiệt độ của nó tăng từ 20 0 C lên1000 C . Hỏi chất đó là chất gì ? HD : Tính nhiệt dung riêng c = Q/ m ∆t = = 88 0J/kg.k ... 300C. 18. Một ấm nhôm khối lượng 25 0g chứa 1 lítnước ở 20 0C.a. Tính nhiệt lượng cần để đun sôi lượngnước nói trên. Biết nhiệt dung riêng của nhôm vànước lần lượt là 88 0J/kg.K; 420 0J/kg.K.b....
 • 3
 • 2,434
 • 20
de cuong on tap vat ly 8 (vua de cuong + dap an) cho hoc sinh on thi.doc

de cuong on tap vat ly 8 (vua de cuong + dap an) cho hoc sinh on thi.doc

Vật lý

... nước là :Ta có : Q thu = Q toả⇔mnước. Cnước. (t – t 2 ) = 1 28 4 8⇔mnước = 2 1 28 4 8.( )C t t− = 1 28 4 80,437( ) 420 0. (27 20 )kg=−Đáp số : m nước = 0,437 kg ... 600000 28 , 57. 5. 420 0oQCm C= =Vậy nước nóng thêm 28 , 57oCBài 3 : Dạng phương trình cân bằng nhiệtCho biếtmnhôm = 0 ,2 (kg)t1 = 100oCt 2 = 20 oCt = 27 oCCnhôm = 88 0(J/kg.K)Cnước ... = mnhôm. Cnhôm. (t 2 – t1) = 0,4 . 88 0. (100 – 25 ) = 26 400(J)Nhiệt lượng thu vào để nước nóng lên là :Qnước = mnước. Cnước. (t 2 – t1) = 2. 420 0.(100 – 25 ) = 630000 (J)Nhiệt...
 • 2
 • 2,562
 • 16

Xem thêm