0

cau hoi trac nghiem sinh 12 co dap an

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( đáp án)

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... khác nhau trong quang hợp giữa thực vật C4 và thực vật CAM:a. chất nhận CO2 b. sản phẩm cố định CO2 đầu tiênc. enzym cố định CO2 d. thời gian cố định CO2 e. không gian cố định CO2 84.Ti thể và ... khoang chứa nớc lớn trong lá e. Sử dụng con đờng quang hợp CAM13. Trong quang hợp của thực vật C4:a. APG là sản phẩm cố định CO 2 đầu tiênb. RuBisCO xúc tác cho quá trình cố định CO 2c. ... sinh trởng và quang hợp tốt nhất, bạn phải sử dụng ánh sáng nào trong phòng trồng cây của bạn :a. đỏ , da cam, xanh lụcb. đỏ , vàng, xanh lụcc. da cam, đỏ, vàngd. xanh tim, xanh lam, xanh...
 • 14
 • 2,555
 • 1
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Vật lý

... Xét hai con lắc: lò xo và con lắc đơn. Khẳng định nào sau đây là sai A. Con lắc đơn và con lắc lò xo được coi là hệ dao động tự do nếu các lực ma sát tácdụng vào hệ là không đáng kể B. Con lắc ... hình sin hoặc cosin đối với thời gian B. Thời gian mà M chuyển động bằng thời gian P chuyển động tΔ C. Vận tốc trung bình của M bằng vận tốc trung bình của P trong cùng thời gian tΔ D. Tần ... 75: Con lắc lò xo dao động theo phương ngang với phương trình: x=10sin(2t+2π) cm . Thờigian ngắn nhất từ lúc t0 = 0 đến thời điểm vật li độ -5cm là: A. 6π (s) B. 4π (s) C. 2π (s) D. 12 (s)...
 • 17
 • 1,764
 • 11
50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 đáp án

Hóa học

... C2H5OH + O2 -> CO 2 + H2OB. C2H5OH + O2 -> 2CO 2 + H2OC. C2H5OH + O2 -> CO 2 + 3H2OD. C2H5OH + 3O2 -> CO 2 + 6H2O C©u 12: §èt ch¸y khÝ amoni¨c ... häc x¶y ra?A. Tõ mµu nµy chun sang mµu kh¸cB. Tõ tr¹ng th¸i r¾n chun sang tr¹ng th¸i lángC. Tõ tr¹ng th¸i láng chun sang tr¹ng th¸i h¬iD. Tõ tr¹ng r¾n chun sang tr¹ng th¸i h¬iC©u 7: Mét vËt ... §Ĩ thu khÝ CO 2 ngêi ta cho axit HCl ph¶n øng víi chÊt nµo sau ®©y?A. NaCl B. CaCO3 C. CO D. CaOC©u 25: Khi dïng nhiƯt kÕ ®o nhiƯt ®é cđa mét chÊt láng, ngêi ta thêng:A. Nhóng nhanh kho¶ng...
 • 9
 • 5,935
 • 98
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V ĐÁP ÁN

Hóa học

... phản ứng nào là phản ứng oxi hoá- khử?A .CO 2 + NaOH ->NaHCO3B .CO 2 + H2O -> H2 CO 3C. CO 2 + 2Mg ->2MgO + CD. CO 2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2OSử dụng dữ kiện sau cho ... nào dới đây là phản ứng oxi hoá - khử:A. CaO + H2O - >Ca(OH)2 B. CaCO3 - > CaO + CO 2C. CO 2 + C - > 2CO D. Cu(OH)2- > CuO + H2OCâu 25: Phản ứng nào dới đây không phải ... KNO3B. Na2 CO 3; H2SO4; Ba(OH)2C. CaSO4; HCl; MgCO3D. H2O; Na3PO4; KOHCâu 35: Cho biết phát biểu nào dới đây là đúng:CU HI TRC NGHIM 3 HểA HC 8TRƯỜNG THCS PHAN LƯU THANH HUYỆN...
 • 6
 • 3,343
 • 59
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI ĐÁP ÁN

Hóa học

... TRNG THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUNB. Số gam chất tan trong 100g dung dịch bÃo hoàC. Số gam chất tan trong 100g nớcD. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịchCâu ... của chất tan và dung môiCâu 2: Khi hoà tan 100ml rợu êtylic vào 50ml nớc thì:A. Rợu là chất tan và nớc là dung môiB. Nớc là chất tan và rợu là dung môiC. Nớc và rợu đều là chất tanD. Nớc ... HỌC 8TRNG THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUND. Số mol chất tan trong 1lít dung môiCâu 40: Độ tan của một chất trong nớc ở một nhiệt độ xác định là:A. Số gam chất đó thể tan trong 100g dung...
 • 6
 • 2,863
 • 48
50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Đáp án)

Toán học

... 131222++=++xxxxCâu 35: Khẳng định nào sau đây là sai :a) 121 2=−⇒=−xxb) 111)1(=⇔=−−xxxxc) 05483232=−−⇒−=−xxxxd) 0123 293=−⇒−=−xxxCâu 36: 2và 3 là hai nghiệm của phương ... một kết quả khácCâu 42 :Cho biết hệ phương trình :−=−=− 124 52myxyx nghiệm . Ta suy ra :a) m khác -1 ` b) m khác 12 c) m=11 d) m= - 8Câu 43 : Mệnh đề sau đúng hay sai :Giản ước ... +2 bằng (1) của parabol y= x2+2x+2 và đường thẳng (2) Câu 45 : Khi giải phương trình : )1 (121 32+=+xx, ta tiến hành theo các bước sau :Bước 1 : Bình phương hai vế của phương trình (1)...
 • 5
 • 6,032
 • 208
500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý có Đáp án

500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý Đáp án

Vật lý

... mạch.Một con lắc đơn treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên thì chu kì dao động bé con lắc là T0, khithang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc a thì chu kì dao động bé của con lắctính ... Động năng ban đầu của các êlectron quang điện giảm.B. Cường độ dòng quang điện bão hoà tăng.C. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện tăng.D. Vận tốc của các êlectron quang điện ... khối tâm và vuông góc với thanh.b. Đối với trục quay là đường vuông góc với thanh và cách khối tâm l/4.HD: I =1 12 Ml 2 = 0,375 kgm2.b. I =1 12 Ml2 + M = 0,375 + 0,2 8125 = 0,65625 kgm2.16Tính...
 • 50
 • 2,506
 • 29
90 câu hỏi trắc nghiệm đường lối có đáp án

90 câu hỏi trắc nghiệm đường lối đáp án

Cao đẳng - Đại học

... người Việt đánh người Việtb. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh c. Đánh nhanh, thắng nhanhd. Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.Câu 64: Ngày 15-10-1947, để đối phó ... Quang, Thái Nguyênb. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyênc. Hưng Yên, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyênd. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, ... ương Đảng – 12/ 12/1946)b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ( Hồ Chí Minh – 19 /12/ 1946)c. Kháng chiến nhất định thắng lợi ( Trường Chinh)d. Toàn dân kháng chiến ( Trung ương Đảng – 12/ 12/1946);...
 • 14
 • 6,521
 • 7
Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... 5,6 gam hỗn hợp Y gồm an ehit, rượu dư và nước. Tên của X và hiệu suất phản ứng là A. metanol; 75%. B. Etanol; 75%. C. propanol-1; 80%. D. metanol; 80%. Câu 26: Một an ehit no X mạch hở, không ... khí CO 2 (ở đktc). Để trung hoà hoàn toàn phần 2 cần 250 ml dung dịch NaOH 2M. Công thức cấu tạo thu gọn của hai axit là: A. CH3-COOH, CH2=CH-COOH. B. H-COOH, HOOC-COOH. C. CH3-COOH, ... NaHCO3, H2SO4 đặc. C. Na2 CO 3, NaCl. D. H2SO4 đặc, Na2 CO 3. Câu 23: Theo định nghĩa mới về axit-bazơ, các chất và ion thuộc dÃy nào dưới đây là lưỡng tính? A. CO 32, CH3COO....
 • 4
 • 3,112
 • 44
những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai có đáp án môn luật kinh tế

những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai đáp án môn luật kinh tế

Quản lý nhà nước

... nhà nước còn có- quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân VN sử dụng tài sản của để thành lập dn kinh doanh thu lợi riêng cho quan đv mình- sĩ quan hạ sĩ quan ,quân nhân chuyên ... bị quan đkkd từ chối với lí do ông đã thành là thành viên hợp danh của công ty hợp danh K ,mặc dù các thành viên của công ty hợp danh K đã co kiến nghị .Vậy việc từ chối của quan đkkd ... hoạt đông kinh doanh khi giấy phép kinh doanh hợp pháp của quan nhà nước(cơ quan đk kinh doanh)CÂU 8: Bà T1,T2,T3 cùng nhau góp vốn thành lập công ty TNHH X .Khi lập danh sách các thành...
 • 11
 • 13,631
 • 45
Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

Tin học văn phòng

... Office Clipboard D. Menu View, chọn Markup240: Khi tệp congvan 0120 05 đang mở, bạn muốn tạo tệp mới tên là cv-02-05 cùng nội dung vớicongvan 0120 05 thì bạn phải:A. Nhắp chọn thực đơn lệnh FILE ... chọn bộ gõ văn bản là theo chuẩn UNICODE, kiểu gõ là Telex thì phông chữ phải sử dụng làA. .Vntime B. ABC C. Times New Roman D. VNI171: Khi tệp congvan 0120 05 đang mở, bạn muốn tạo tệp mới tên ... họa, con trỏ văn bản đang được đặt giữa số 1 và số 2. Điều gì xảy ra khi bạn nhấn phímX:A. Chữ X được chèn vào giữa số 1 và số 2 và con trỏ văn bản dịch sang phải.B. Chữ X xoá số 2 và con trỏ...
 • 70
 • 75,700
 • 372
1000 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Hóa - Có Đáp Án doc

1000 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Hóa - Đáp Án doc

Vật lý

... tính chất axit tăng dần ? A. HCl, H2 CO 3, 3HCO, HClO. B. HClO, 3HCO, H2 CO 3, HCl. C. 3HCO, HClO, H2 CO 3, HCl. D. 3HCO, H2 CO 3, HClO, HCl. Câu 217 : Các ứng dụng ... công nghiệp, : A. catot bằng than chì, anot bằng sắt. B. catot bằng sắt, anot bằng than chì. C. catot và anot đều bằng than chì. D. catot và anot đều bằng sắt. Câu 187. Chỉ ra phơng ... quan sát đợc khi sục khí ozon vào dung dịch kali iotua : A. Nếu nhúng giấy quỳ tím vào thì giấy quỳ chuyển sang màu xanh. B. Nếu nhúng giấy tẩm hồ tinh bột vào thì giấy chuyển sang màu xanh....
 • 167
 • 1,137
 • 1

Xem thêm