0

cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh

cụm từ cố định theo cấu trúc “sth and sth” trong tiếng anh

cụm từ cố định theo cấu trúc “sth and sth” trong tiếng anh

Tài liệu khác

... do đến nỗi chúng tôi không thể thay đổi bất kỳ điều gì Cụm từ cố định theo cấu trúc “sth and sth” trong Tiếng Anh + peace and quiet: sự tự do khỏi sự ồn ào và quấy rầy Ex: He sent his ... poor down and out sleeping in the park? Should we tell the police about him? Anh có thấy người vô gia cư ngủ trong công viên không? Chúng ta có nên báo cảnh sát không? Tôi đang đọc cuốn sách ... chiến tranh có một sự suy sụp nghiêm trọng về luật pháp. Nó đã mất nhiều thời gian để cảnh sát kiểm tra đất nước. + fish and chips: là thức ăn mang về truyền thống và phổ biến tại Anh quốc...
 • 6
 • 1,873
 • 35
MỘT SỐ CÂU VÀ TỪ LÓNG DÙNG TRONG TIẾNG ANHMỸ

MỘT SỐ CÂU VÀ TỪ LÓNG DÙNG TRONG TIẾNG ANHMỸ

Kỹ năng nói tiếng Anh

... MỘT SỐ CÂU VÀ TỪ LÓNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH\ MỸ Trong ngôn ngữ Anh- Mỹ cũng giống như tiếng Việt là có một số tiếng lóng khá là thú vị và phong phú cũng giống như trong tiếng Việt Tiếng lóng ... sử dụng tiếng lóng. Nhiều người chỉ trích việc sử dụng tiếng lóng nhưng thực tế trong Tiếng Anh giao tiếp, chúng ta thường xuyên dùng tiếng lóng. Bí quyết là ở chỗ phải biết dùng tiếng lóng ... nhiều trong giao tiếp. Có bai loại tiếng lóng chính gồm: tiếng lóng mang tính công kích; tiếng lóng thông tục; tiếng lóng cấm kỵ sử dụng. Ba loại này được sử dụng với mức độ khác nhau và trong...
 • 4
 • 2,284
 • 54
8 bước nâng cao khả năng viết chính tả trong tiếng Anh

8 bước nâng cao khả năng viết chính tả trong tiếng Anh

Tư liệu khác

... mức có thể.Bước thứ tám: Thiết lập các bài kiểm tra chính tả cho chính mình. Viết các từ ra, kiểm tra lại trong từ điển và tự chấm điểm cho mình.(Theo English)...
 • 2
 • 826
 • 2
Đối chiếu cấu trúc và phương thức biểu hiện của câu hỏi chính danh trong tiếng anh và tiếng việt (tiểu loại câu hỏi có đại từ nghi vấn)

Đối chiếu cấu trúc và phương thức biểu hiện của câu hỏi chính danh trong tiếng anhtiếng việt (tiểu loại câu hỏi có đại từ nghi vấn)

Khoa học xã hội

... động cấu trúc của câu hỏi này, có thể là một cấu trúc trung tâm, một cấu trúc chính, trong đó thành tố nghi vấn trong câu hỏi có từ hỏi mang chức năng chính xét về bản chất.Ông mô tả cấu trúc ... như thế nào?Như vậy, câu hỏi không lựa chọn trong tiếng Việt tương ứng với loại câu hỏi chứa đại từ nghi vấn trong tiếng Anh. Hai loại câu hỏi này trong tiếng Anhtiếng Việt đều sử dụng ... từ như là tiêu điểm nghi vấn trong cấu trúc thông báo-cú pháp của câu. Sự tương đồng của kiểu câu hỏi này trong tiếng Anh và tiếng Việt nằm ở khuôn câu hỏi, cấu trúc thông báo, ý nghĩa phạm...
 • 15
 • 3,421
 • 17
Đối chiếu cấu trúc và phương thức biểu hiện của câu hỏi chính danh trong tiếng Anh và tiếng Việt

Đối chiếu cấu trúc và phương thức biểu hiện của câu hỏi chính danh trong tiếng Anhtiếng Việt

Khoa học xã hội

... động cấu trúc của câu hỏi này, có thể là một cấu trúc trung tâm, một cấu trúc chính, trong đó thành tố nghi vấn trong câu hỏi có từ hỏi mang chức năng chính xét về bản chất. Ông mô tả cấu trúc ... như thế nào? Như vậy, câu hỏi không lựa chọn trong tiếng Việt tương ứng với loại câu hỏi chứa đại từ nghi vấn trong tiếng Anh. Hai loại câu hỏi này trong tiếng Anhtiếng Việt đều sử dụng ... từ như là tiêu điểm nghi vấn trong cấu trúc thông báo-cú pháp của câu. Sự tương đồng của kiểu câu hỏi này trong tiếng Anh và tiếng Việt nằm ở khuôn câu hỏi, cấu trúc thông báo, ý nghĩa phạm...
 • 15
 • 1,457
 • 5
Cấu trúc, ngữ nghĩa, ngữ dụng của phép nối trong tiếng Việt( so sánh với tiếng Anh)

Cấu trúc, ngữ nghĩa, ngữ dụng của phép nối trong tiếng Việt( so sánh với tiếng Anh)

Khoa học xã hội

... tôi là phép nối như: i .câu nhân quả, ii .câu điều kiện, iii .câu nhân nhượng, iv .câu mục đích, v .câu so sánh, vi .câu đồng loại, vii .câu tương phản, viii .câu lựa chọn và ix .câu gộp. Chính những ... điểm “cú”, sẽ phân tích những đặc điểm về cấu trúc, ngữ nghĩa, ngữ dụng của phép nối tiếng Việt. Đặc biệt, trong khi tiếp xúc với tiếng Anh, người viết thấy có những điểm tương đồng và khác ... bỗng nhiên, chẳng hạn, vả lại, thậm chí, song le, sự thật, đặc biệt… chung. Trần Ngọc Thêm cũng đã đề cập đến cấu trúc đề thuyết – cấu trúc mang ý nghĩa thông báo trong văn bản. Năm 2007,...
 • 264
 • 4,330
 • 5
CẤU TRÚC, NGỮ NGHĨA, NGỮ DỤNG CỦA PHÉP NỐI TRONG TIẾNG VIỆT (SO SÁNH VỚI TIẾNG ANH)

CẤU TRÚC, NGỮ NGHĨA, NGỮ DỤNG CỦA PHÉP NỐI TRONG TIẾNG VIỆT (SO SÁNH VỚI TIẾNG ANH)

Thạc sĩ - Cao học

... điểm “cú”, sẽ phân tích những đặc điểm về cấu trúc, ngữ nghĩa, ngữ dụng của phép nối tiếng Việt. Đặc biệt, trong khi tiếp xúc với tiếng Anh, người viết thấy có những điểm tương đồng và khác ... về cấu trúc và ngữ nghĩa của phép nối, cũng như đưa ra một số đặc điểm ngữ dụng của các liên từ trong phép nối. - Tìm và nêu lên những đặc điểm nổi bật của phép nối trong tiếng việt và tiếng ... Vietnamese Grammar” (1998), Nguyễn Thị Thu Hiền [40] về Cấu trúc Đề - Thuyết” trong bản tin tiếng Anhtiếng Việt” (2008) đã gợi mở về việc đối sánh phép nối ở hai ngôn ngữ...
 • 264
 • 1,446
 • 2
Cấu trúc gây khiến  kết quả trong tiếng anh và tiếng việt

Cấu trúc gây khiến kết quả trong tiếng anhtiếng việt

Khoa học xã hội

... cấu trúc này trong tiếng Anhtiếng Việt. Khảo sát cách thức chuyển dịch các cấu trúc gây khiến - kết quả từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại. Keywords: Cấu trúc câu; Tiếng Anh; Tiếng ... của cấu trúc gây khiến - kết quả trong tiếng Anh. 2.1. Đặc điểm chung của cấu trúc gây khiến - kết quả trong tiếng Anh Cấu trúc ngữ nghĩa của quá trình gây khiến - kết quả trong tiếng Anh bao ... nhà nghiên cứu, cấu trúc gây khiến - kết quả trong tiếng Anh bao gồm cả cấu trúc cầu khiến. Ngược lại, trong tiếng Việt, cấu trúc gây khiến kết quả được phân biệt với cấu trúc cầu khiến do...
 • 24
 • 1,014
 • 4

Xem thêm