0

câu hỏi trắc nghiệm tin học và đáp án

130 câu hỏi trắc nghiệm Tin học và đáp án (Phần 3)

130 câu hỏi trắc nghiệm Tin học đáp án (Phần 3)

Cao đẳng - Đại học

... câu sai Câu : 001 Phím ESC Câu : 002 Câu : 003 Format - Column Câu : 004 Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ) Câu : 005 Mở hồ sơ có Câu : 006 Ram Câu ... soạn thảo Câu : 055 Cuối năm 1997 Câu : 056 File - Page Setup Câu : 057 Tất Câu : 058 Insert Câu : 059 Cả câu sai Câu : 060 tin hoc van phong Câu : 061 Calculator Câu : 062 200 Câu : 063 ... 071 TIN Câu : 072 Có thể khai báo đánh số trang in không Câu : 073 Tin Hoc Van Phong Câu : 074 Hub Câu : 075 ô Câu : 076 8/17/2008 Câu : 077 Câu : 078 Là nhớ truy xuất ngẫu nhiên Câu...
 • 19
 • 9,462
 • 23
Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

Tin học văn phòng

... A chép tệp tin B lưu tệp tin C cắt dán tệp tin D di chuyển tệp tin đến thư mục khác 122: Theo hình minh hoạ, phát biểu sai A muốn chọn teptin2.txt cần nhắp chuột vào biểu tượng teptin2.txt B ... mục, tệp tin A Lựa chọn toàn thư mục tệp tin B Đổi tên tệp tin C Sao chép tệp tin D Cả phương án A phương án C 103: Thao tác phải dùng đến thực đơn lệnh File: A Tạo thư mục B Xem tệp tin theo ... lập tệp tin C nội dung tệp tin mở cửa sổ Notepad D cửa sổ cho phép ta thay đổi biểu tượng tệp tin 127: Theo hình minh hoạ, cửa sổ kết người sử dụng A xoá tệp tin B đổi tên tệp tin C mở tệp tin thao...
 • 70
 • 75,305
 • 370
Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... Đáp án mã 184 Câu 10 11 12 Đáp án B B A A C C B B B D A D Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Đáp án C A C D C A A B B B D B Câu 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Đáp án D C B ... metanol; 80% Câu 26: Một anđehit no X mạch hở, không phân nhánh, có công thức thực nghiệm (C2H3O)n Công thức cấu tạo thu gọn X A OHC-CHO B OHC-CH2-CHO C OHC-(CH2)2-CHO D OHC-(CH2)3-CHO Câu 27: Hiđrocacbon ... Mg(NO3)2 KNO3 Câu 35: Một este có công thức phân tử C3H6O2, có phản ứng tráng gương với dung dịch Ag2O NH3 Công thức cấu tạo este công thức nào? A HCOOC2H5 B HCOOC3H7 C CH3COOCH3 D C2H5COOCH3 Câu 36:...
 • 4
 • 3,090
 • 44
Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai và đáp án có giải thích môn phân tích tài chính doanh nghiệp

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai đáp án có giải thích môn phân tích tài chính doanh nghiệp

Chuyên ngành kinh tế

... công ty thực điều đó, vi phạm nguyên tắc quán trình hạch toán kế toán: “Các sách phương pháp kế toán doanh nghiệp chọn phải áp dụng thống nhất kỳ kế toán” Câu 13: Hai công ty có hoạt động tương tự ... EBIT(1-T) Câu 10 Muốn so sánh tình hình hoạt động công ty, thông thường nên ý đến tiêu lợi nhuận ròng sau thuế - Sai Đánh giá hoạt động công ty cần ý đến tiêu Khả toán Hiệu hoạt động Khả sinh lời Câu ... 800*1.000 – 449.000 = 351.000 ⇒LNG(FIFO) > LNG(LIFO) Câu Phân tích tài bao gồm chức chức đánh giá chức điều chỉnh Sai Phân tích Đánh giá Dự đoán Câu Bảng CĐKT báo cáo tài mà theo khoản mục tài sản...
 • 26
 • 14,884
 • 119
100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... II.Chỉ khoảng 1% tổng số ánh sáng chiếu xuống mặt đất đợc sử dụng cho quang hợp III.Chất lợng cờng độ ánh sáng thay đổi theo chiều thẳng đứng tán rừng IV.Chất lợng cơng độ ánh sáng thay đổi theo chiều ... xanh tím c xanh lục d vàng e da cam 77 ánh sáng có hiệu quang hợp : a.đỏ b xanh tím c xanh lục d vàng e da cam 78.Anh sáng có hiệu quang hợp : a đỏ b xanh tím c xanh lục d vàng e da cam 79.Điều ... protein d axit nucleic e.không xác định đợc thể 38.Một trình sinh lí xảy sau đợc chiếu sáng phổ ánh sáng đầy đủ ánh sáng đỏ Chất sau liên quan đến trình sinh lí : a.chlorophyll b flavônoit c antoxianin...
 • 14
 • 2,527
 • 1
Câu hỏi trắc nghiệm Dược Lý và đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Dược Lý đáp án

Hóa dược

... nhập C Câu a&b D Câu a&b sai 8/Bệnh nhân nhiểm trùng máu nặng cần : A Kết hợp kháng sinh có hoạt lực mạnh C Câu a& b B làm kháng sinh đồ D Dùng loại kháng sinh 9/Kháng sinh có phổ kháng tụ ... nhập G Câu a&b * H Câu a&b sai 8/Bệnh nhân nhiểm trùng máu nặng cần : E Kết hợp kháng sinh có hoạt lực mạnh G Câu a& b * F làm kháng sinh đồ H Dùng loại kháng sinh 9/Kháng sinh có phổ kháng tụ ... B Flagyl + Tinidazol D Câu a&b 23/ Kháng sinh điều trị bệnh lậu : A Streptomycin C Peflacin B Extencillin , Doxycyclin D Câu b& c 24/ Kháng sinh họ Aminoside : A Gentamycin C Câu a& b B...
 • 39
 • 49,077
 • 305
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học có đáp án 10

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa họcđáp án 10

Ngữ văn

... có tính khử Câu 28 : Cho luồng khí clo vào dung dịch KI, sau nhỏ vài giọt dung dịch hồ tinh bột tượng xảy : A màu xanh B màu vàng nâu C khơng màu D màu đỏ Câu 29: Trong phản ứng hố học halogen ... tác MnO2 Câu 4: Chọn câu khơng câu nói lưu huỳnh : A S có dạng thù hình : đơn tà tà phương B S chất rắn màu vàng C S khơng tan nước D S khơng tan dung mơi hữu Câu 5: Chọn câu khơng câu ? A SO2 ... từ nước vào axit Câu 19 : Khác với ngun tử oxi , ion O-2 có : A Bán kính ion nhỏ electron B Bán kính ion lớn nhiều electron C Bán kính ion nhỏ nhiều electron D Bán kính ion lớn electron Câu 20...
 • 19
 • 16,479
 • 250
Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 2 pot

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 2 pot

Hóa học - Dầu khí

... Đáp án B Câu hỏi 57 Tính Z nguyên tố X yhuộc chu kì ,nhóm VA A 23 B 33 C 35 D 25 Đáp án B Câu hỏi 58 Tính Z nguyên tố X thuộc chu kì với O (Z=8) nhóm với Ca (Z=20) A B 12 C 16 D 22 Đáp án A Câu ... O
 • 7
 • 912
 • 2
Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 1 doc

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 1 doc

Hóa học - Dầu khí

... 10 p Đáp án B 54 Câu hỏi 11 Nguyên tử có số n với 24 Cr là: 50 A 22Ti 51 B 23V C 56 26 Fe 56 25 Mn D Đáp án C Câu hỏi 12 Viết kí hiệu nguyên tử X có số e với 23 số n 11 Na + A B C D Đáp án 22 ... (cùng Z) có tên gọi hóa học Đáp án D 12 Câu hỏi 17 Cacbon thiên nhiên gồm đồng vị C (98,89%) 13 C ( 1,11%).Tinh M trung bình C A 12,011 B 12,023 C 12,018 D 12,025 Đáp án A Câu hỏi 18 Sb chứa đồng ... có B Chỉ có 1,2 C Chỉ có D 1,2,3 đếu Đáp án C 99 Câu hỏi Tính số e n nguyên tử 43Tc A 99 e, 43 n B 43 e, 99 n C 43e, 56 n D 56 e, 43 e Đáp án C 23 Câu hỏi 10 Tinh số e p nguyên tử 11 Na + A 11...
 • 8
 • 1,272
 • 4
MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG - TIN HỌC A - CÓ ĐÁP ÁN

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG - TIN HỌC A - CÓ ĐÁP ÁN

Tin học văn phòng

... sai 27 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆMTIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC Câu : 002 Câu : 003 Format - Column Câu : 004 Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ) Câu : ... soạn thảo Câu : 055 Cuối năm 1997 Câu : 056 File - Page Setup Câu : 057 Tất Câu : 058 Insert Câu : 059 Cả câu sai Câu : 060 tin hoc van phong Câu : 061 Calculator Câu : 062 200 Câu : 063 ... 071 TIN Câu : 072 Có thể khai báo đánh số trang in không Câu : 073 Tin Hoc Van Phong Câu : 074 Hub Câu : 075 ô Câu : 076 8/17/2008 Câu : 077 Câu : 078 Là nhớ truy xuất ngẫu nhiên Câu...
 • 33
 • 3,601
 • 69

Xem thêm