0

bai kiem tra tieng viet 6 hoc ki 1 co ma tran

Đề kiểm tra Tiếng Việt 2 cuối kì 1

Đề kiểm tra Tiếng Việt 2 cuối 1

Tiểu học

... Vạn Phúc Họ và tên: BÀI KI M TRA NH CU I H C IỂ ĐỊ Ố ỌN m h c 2009- 2 010 ă ọMÔN TI NG VI T L P 2Ế Ệ Ớ Họ và tên giáo coi và chấm: A. PHẦN KI M TRA ĐỌC 10 điểmI. Đọc thành tiếng ... cho điểm: 5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1, 5; 1. II. Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm) (Thời gian 15 phút)Câu 1. Khoanh vào chữ cái đầu đáp án đúnga) (1 điểm) Khi trở về nhà, không thấy mẹ, cậu ... hoạt động bảo vệ môi trường trong câu em vừa viết.PHẦN KI M TRA VIẾT 10 điểmI. Chính tả 1. Bài viết: Cây xoài của ông em 3 điểm Thời gian 15 phútGiáo viên đọc cho học sinh viết đoạn “Xoài thanh...
 • 3
 • 983
 • 5
Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 cuối kì 1

Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 cuối 1

Tiểu học

... vút, trập trùng những đám mây trắng.PHẦN KI M TRA VIẾT 10 điểmI. Chính tả 1. Bài viết (3 điểm) Nhà rông ở Tây Nguyên (TV 3 tập I trang 12 7) Thờigian 15 phútGiáo viên đọc cho học sinh viết đoạn ... TRA ĐỌC 10 điểmI. Đọc thành tiếng 5 điểmBài đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi TV3 tập I trang 91 II. Đọc thầm và làm bài tập 5 điểm Thời gian 15 phút 1. Khoanh vào chữ cái đầu đáp án đúnga) 1 điểm ... bày 1 điểm)Lớp: Trường Tiểu học Vạn Phúc Họ và tên: BÀI KI M TRA NH CU I H C IỂ ĐỊ Ố ỌN m h c 2009- 2 010 ă ọMÔN TI NG VI T L P 3Ế Ệ Ớ Họ và tên giáo coi và chấm: A. PHẦN KI M TRA...
 • 3
 • 768
 • 1
Đề kiểm tra Tiếng Việt 4 cuối kì 1

Đề kiểm tra Tiếng Việt 4 cuối 1

Tiểu học

... bày 1 điểmLớp: Trường Tiểu học Vạn Phúc Họ và tên: BÀI KI M TRA NH CU I H C IỂ ĐỊ Ố ỌN m h c 2009- 2 010 ă ọMÔN TI NG VI T L P 4Ế Ệ Ớ Họ và tên giáo coi và chấm: A. PHẦN KI M TRA ... động từ em vừa tìm được. KI M TRA VIẾT 10 điểmI. Chính tả 1. Bài viết (3 điểm) Thời gian 15 phútBài viết Cánh diều tuổi thơ từ đầu đến… những vì sao sớm.2. Bài tập (1 điểm) Thời gian 5 phútGạch ... Họ và tên giáo coi và chấm: A. PHẦN KI M TRA ĐỌC 10 điểmI. Đọc thành tiếng 5 điểmBài đọc: Chú đất nung (tiết 1) Tiếng Việt 4 tập I trang 13 4.Mỗi học sinh đọc cả bài không quá 3 phút. Phát...
 • 3
 • 678
 • 1
Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 cuối kì 1

Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 cuối 1

Tiểu học

... Chữ viết, trình bày 1 điểm...
 • 3
 • 946
 • 0
kiem tra học ki 1 co ma tran

kiem tra học ki 1 co ma tran

Toán học

... Câu 13 : (1 ) cho tam giác ABC BC = 9 cm ,ˆB = 60 0;ˆC =400. Kẻ đường cao AH của tam giác đó. Tính AH, AB.0 00 00 0 0 0.cot 60 ; .cot 40(cot 60 cot 40 )9 5 ,1 5 ,1 5,9cot 60 cot ... Câu 13 : (1 ) cho tam giác ABC BC = 9 cm ,ˆB = 60 0;ˆC =400. Kẻ đường cao AH của tam giác đó. Tính AH, AB.0 00 00 0 0 0.cot 60 ; .cot 40(cot 60 cot 40 )9 5 ,1 5 ,1 5,9cot 60 cot ... trình là đường thẳng đi qua A(0 ;1) và B(2,5;0).Câu 12 :(0,5đ) Giải hệ phương trình sau. 2 1 2 2x yx y+ =− = 1 2 1 2 1 2 1 22 2 2 (1 2 ) 2 2 4 2 5 44 3 1 2 1 2.5 544 455 5y x y x...
 • 9
 • 358
 • 0
DE KIEM TRA HOC KI 1 CO MA TRAN

DE KIEM TRA HOC KI 1 CO MA TRAN

Toán học

... III.Đáp án cho điểmĐề lẻCâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Chọn B C A B D A B D C D A C B D D CĐiểm0.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.25Tự ... 18 15 ?A. 15 9 1 B. 30 6 1 C. 18 15 D.5 6 1 Câu 5 ( 0,25điểm ): Căn thức 2)2(x bằng A. x 2 B. 2 x C. x- 2; 2 x D. 2xCâu 6( 0,25điểm ): Tìm m để hàm số bậc nhất y = ( m 1 ) . x + ... 43 1 ta đợc A. )13 .(4+B. 2 13 +C. 232+D. 32Câu 3 ( 0,25điểm ): Căn bậc hai số học của 9 là A. 3 B. 3; -3 C. 81 D. 81 ; - 81 Câu 4( 0,25điểm ): Khử mẫu của biểu thức lấy căn 18 15 ?A....
 • 3
 • 499
 • 0
De kiẽm tra hoc ki 1 co ma tran va dap an

De kiẽm tra hoc ki 1 co ma tran va dap an

Toán học

... tg420 > tg 26 0 > tg180 > tg150 Hay cotg 21 0 > cotg320 > tg420 > tg 26 0 > tg180 > cotg750 (Xắp xếp đúng cho 1 . Giải thích đúng cho 1 - tuỳ từng ý ... cotg320 = tg 580 ; cotg 21 0 = tg 69 0 ; cotg750 = tg 15 0 ; Mà 69 0 > 580 > 420 > 26 0 > 18 0 > 15 0 và tg tăng khi độ lớn của góc nhọntăng Nên tg690 > tg580 ... B (1, 5 đ)c) Tính đợc các góc của hình thang ABCD Có 3333 .1 9 12 =tgC => C 530 (0,5đ) Có 85 71. 0 14 12 sin=C => D 590 (0,5đ)Do đó A = 18 00 - D = 12 10 (0,25đ), B = 18 00...
 • 4
 • 1,710
 • 0
Kiểm tra tiếng Việt 6 tiết 115

Kiểm tra tiếng Việt 6 tiết 115

Ngữ văn

... 09. ­   ­   =   ­ 14 . ­   /   ­   ­ 19 . ;   ­   ­   ­05. ­   ­   =   ­ 10 . ­   /   ­   ­ 15 . ;   ­   ­   ­ 20. ­   ­   =   ­Đáp án đề: 5 06 01.  ­   ­   ­   ~ 06.  ­   /   ­   ­ 11 . ;   ­   ­   ­ 16 .  ;   ­   ­   ­02. ­   ­   =   ­ ... 09. ­   ­   =   ­ 14 . ­   ­   =   ­ 19 . ­   ­   =   ­05. ­   ­   =   ­ 10 . ­   ­   ­   ~ 15 . ;   ­   ­   ­ 20. ­   /   ­   ­Đáp án đề: 497 01.  ­   ­   =   ­ 06.  ­   ­   ­   ~ 11 . ;   ­   ­   ­ 16 .  ­   ­   ­   ~02. ­   ­   =   ­ ... đúng. 01.  ;   /   =   ~ 06.  ;   /   =   ~ 11 . ;   /   =   ~ 16 .  ;   /   =   ~02. ;   /   =   ~ 07. ;   /   =   ~ 12 . ;   /   =   ~ 17 . ;   /   =   ~03. ;   /   =   ~ 08. ;   /   =   ~ 13 . ;   /   =   ~...
 • 18
 • 1,912
 • 18
Kiểm tra vật lý 6 học kì I

Kiểm tra vật lý 6 học I

Vật lý

... đây ,cáchghi nào là đúng: A. 18 ,50cm3 B. 18 cm3 C. 18 ,2cm3 D. 18 ,5cm3 Câu 8. Chọn câu đúng: A. 1m3 =10 000l B. 1m3 =10 l C. 1m3 =10 00l D. 1m3 =10 0l Câu 9. Lựckế là một ... A. V3=20,50cm3 B. V1=20,5cm3 C. V4=20,2cm3 D. V2=20cm3 Câu 10 . Chọn câu đúng: A. 1m3 =10 00l B. 1m3 =10 l C. 1m3 =10 000l D. 1m3 =10 0l Câu 11 . Khi một quả bóng ... 515 01. ; - - - 05. - - = - 09. - / - - 13 . ; - - -02. - - - ~ 06. - - = - 10 . - - - ~ 14 . ; - - -03. - / - - 07. ; - - - 11 . - - = -04. - - - ~ 08. - / - - 12 . - / - -Đáp án đề: 5 06 01. ...
 • 13
 • 892
 • 4
Kiểm tra anh văn 6 học kì II

Kiểm tra anh văn 6 học II

Tiếng anh

... - 16 . - - = 26. - / - 36. ; - -07. - / - 17 . - - = 27. - / - 37. - / -08. ; - - 18 . - - = 28. - - = 38. - - =09. - - = 19 . - - = 29. - - = 10 . - / - 20. ; - - 30. - - =Đáp án đề: 515 01. ... đề: 5 06 01. - / - 11 . ; - - 21. - - = 31. - - =02. - / - 12 . ; - - 22. ; - - 32. - - =03. ; - - - 13 . ; - - 23. - - = 33. - / -04. - - = - 14 . ; - - 24. - - = 34. - / -05. - - - ~ 15 . - - ... - / - 06. - / - - 16 . - / - 26. - - = 36. ; - -07. - / - 17 . ; - - 27. - - = 37. - - =Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KI M TRA HỌC IITrường THCS Lạc Long Quân Môn : Anh văn lớp 6 (Thời...
 • 20
 • 709
 • 6

Xem thêm