0

để đạt hiệu quả cao khi giao tiếp

Sổ tay cẩm nang kỹ năng giao tiếp

Sổ tay cẩm nang kỹ năng giao tiếp

Tư liệu khác

... rào cản giao tiếp Giao tiếp nghe dễ dàng, kinh nghiệm cho thấy khó giao tiếp hiệu Thông thường tham vọng giao tiếp không đạt đến ; có tệ Giao tiếp mang lại kết nghịch lý thực sai Vì giao tiếp lại ... khác 2) Giao tiếp ứng xử: Giao tiếp ứng xử hiểu việc giao tiếp hai cá nhân riêng biệt Hình thức giao tiếp diễn hai người giao tiếp với giao nhóm Điều có nghĩa người nắm bắt việc giao tiếp với ... kết đạt hiệu PHÂN LOẠI GIAO TIẾP Con người có nhiều hội giao tiếp với người khác Giao tiếp phân biệt thành nhiều loại khác 1) Giao tiếp nội tâm: Khi người trò truyện với thân họ, trình giao tiếp...
 • 40
 • 1,544
 • 6
phân tích nội dung các cơ chế của hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật, từ sự phân tích đó hãy rút ra ý nghĩa của mỗi cơ chế đối với công tác phòng chống vi phạm pháp luật ở nước ta hiện nay

phân tích nội dung các cơ chế của hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật, từ sự phân tích đó hãy rút ra ý nghĩa của mỗi cơ chế đối với công tác phòng chống vi phạm pháp luật ở nước ta hiện nay

Xã hội học

... biết quy định pháp luật khi n A thực hành vi sai lệch với chuẩn mực pháp luật Ví dụ 2: Khi tham gia giao thông, đường có biển cấm rẽ trái thiếu kiến thức hiểu biết luật giao thông đường nên ông ... vơi thực tiễn xã hội hết hiệu lực thi hành Nhà nước cần sớm thay đổi bổ sung tuyên bố chấm dứt hiệu lực chúng cách kịp thời Điều có tác dụng ngăn chặn, không tạo khe hở để kẻ xấu lợi dụng vào mục ... sai lệch Ví dụ 1: H nhìn thấy Q quay cóp mặc kệ để B quay cóp Sau thấy B quay cóp chép đầy đủ H quay sang chép B Hành vi sai lệch H để mặc cho B tiếp tục quay cóp hành vi sai lệch gian lận, cóp...
 • 11
 • 2,849
 • 14
tiểu luận Quan điểm chính trị - xã hội của Nho gia. Từ đó rút ra ý nghĩa và liên hệ với quá trình xây dựng xã hội mới ở Việt Nam hiện nay

tiểu luận Quan điểm chính trị - xã hội của Nho gia. Từ đó rút ra ý nghĩa và liên hệ với quá trình xây dựng xã hội mới ở Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... học lớn Khổng Tử hiệu đính lại Kinh lễ mong dùng làm phương tiện để trì ổn định trật tự Khổng Tử nói: “Không học Kinh Lễ đứng đời” Kinh dịch: ban đầu Kinh dịch coi hệ thống để bói toán, sau phát ... khác, nên Khổng Tử đề học thuyết danh nhằm để cải tạo xã hội, giáo hóa xã hội Ông cho rằng, xã hội bị rối loạn vua không làm danh hiệu vua, không làm danh hiệu tôi…ông đưa học thuyết “Chính danh ... không trúng kẻ bạo, kẻ thưởng cớ, kẻ bị phạt tội, khi n cho trăm họ nản lòng, nhác thể, chán làm điều thiện, để sức chân tay mà giúp đỡ lẫn nhau, để hư mục thừa mà không chịu giúp đỡ lẫn nhau, giấu...
 • 23
 • 925
 • 3
Hoàn cảnh lịch sử và nội dung đường lối đổi mới do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra. ý nghĩa lịch sử của của Đại hội VI (12/1986)

Hoàn cảnh lịch sử và nội dung đường lối đổi mới do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra. ý nghĩa lịch sử của của Đại hội VI (12/1986)

Cao đẳng - Đại học

... +Đổi chế quản lý kinh tế Đại hội khẳng định dứt khoát xoá bỏ chế tập trung, quan liêu bao cấp , chuyển sang...
 • 2
 • 28,678
 • 376
Khái quát về lịch sử phát triển lý thuyết tiền tệ và rút ra ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

Khái quát về lịch sử phát triển lý thuyết tiền tệ và rút ra ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... có quản lý Nhà nước để tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại huy động vốn, mở rộng tín dụng kinh tế; - Sáu là, thực sách tỷ giá linh hoạt, điều kiện tự hoá giao dịch vãng lai bước tự hoá giao ... Nam nay: - Một là, sách tiền tệ phận tổng thể hệ thống sách kinh tế nhà nước để thực việc quản lý vĩ mô kinh tế nhằm đạt mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn định Việc sử dụng sách tiền tệ sách ... việc giao thương quốc tế rộng mở Mở đầu việc tìm đường biển từ Tây Âu sang Ấn Độ, Christophe Columbus tìm Châu Mỹ làm cho mậu dịch quốc tế phát triển mạnh mẽ mở cho nước Tâu Âu khả để làm giàu Tiếp...
 • 11
 • 5,017
 • 24
Vận dụng một nội dung triết học nào đó để nghiên cứu một hiện tượng kinh tế - xã hội (hiện tượng lạm phát). Từ đó rút ra ý nghĩa và liên hệ bản thân.

Vận dụng một nội dung triết học nào đó để nghiên cứu một hiện tượng kinh tế - xã hội (hiện tượng lạm phát). Từ đó rút ra ý nghĩa và liên hệ bản thân.

Lý luận chính trị

... dụng quan hệ nhân ; phảI biết khai thác, vận dụng kết đạt để nâng cao nhận thức thúc đẩy vật phát triển C/ Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân-kết để nghiên cứu tượng lạm phát Việt Nam I, Lạm phát ... quan hệ nguyên nhân kết nguyên nhân sinh kết quả, vây, nguyên nhân có trước kết quả, kết xuất sau nguyên nhân Nhưng xét túy mặt thời gian không đủ để kết luận nhân tố nguyên nhân (VD: ngày, đêm, ... nhân chủ quan, … Kết Phạm trù kết dùng để biến đổi xuất tác động mặt, yếu tố vật, tượng, vật tượng.Có nhiều loại kết : kết phụ, không bản, trực tiếp gián tiếp, … Website: http://www.docs.vn Email...
 • 16
 • 2,317
 • 2
Phân tích mặt chất và mặt lượng giá trị của Hàng Hóa. Rút ra ý nghĩa thực tiễn khi nghiên cứu, với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Phân tích mặt chất và mặt lượng giá trị của Hàng Hóa. Rút ra ý nghĩa thực tiễn khi nghiên cứu, với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Lý luận chính trị

... dch v thụng thng, cũn nhiu sn phm hng húa v dch v, nht l sn phm cao cp, sn phm cht 14 lng cao, sn phm xut khu thỡ cũn hn ch giỏ c cao, tiờu chun k thut, cht lng cha m bo, hỡnh thc cha hp dn ngi ... nghip t ỏnh giỏ) iu ny tt yu dn n tớnh cnh tranh yu v hiu qu sn xut kinh doanh khụng cao Phần III Giải pháp để nâng cao suất lao động, giảm chi phí sản xuất Vit Nam thuc vo nhúm nc ang phỏt trin Cú ... ỡnh l khu vc lao ng cú nng sut thp, thu nhp khụng cao, chim s ụng, thiu vic lm, sang khu vc doanh nghip, nht l cụng nghip v dch v cú nng sut cao v thu nhp khỏ hn - Cựng vi gia tng v quy mụ, hot...
 • 21
 • 10,525
 • 18
NGUYÊN TẮC THÓNG NHẮT GIỮA LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN VÀ Ý NGHĨA TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA.

NGUYÊN TẮC THÓNG NHẮT GIỮA LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN VÀ Ý NGHĨA TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA.

Khoa học xã hội

... triển sở hữu nhà nước để bảo đảm vai trò điều tiết kinh tế - xã hội có hiệu cao, chuyển phận tài sản nhà nước quản lý cho chủ thể khác sử dụng với mục đích kinh doanh hình thức: giao quyền sử dụng ... GDP năm 2011 đạt xấp xỉ 170%, đứng thứ giới Vốn FDI tính từ 1988 đến tháng 7-2012 đăng ký đạt 236 tỷ USD, thực đạt 96,6 tỷ USD Vốn ODA từ 1993 đến cam kết đạt gần 80 tỷ USD, giải ngân đạt 35 tỷ ... bất cập, hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước thấp Sự tăng trưởng kinh tế gắn kết với gia tăng mức độ bất bình đẳng đặc biệt khoảng cách thu nhập nông thôn thành thị xa Tỷ lệ đói nghèo cao, đặc...
 • 43
 • 2,892
 • 45
Trình bày nội dung của nguyên lý về mối quan hệ phổ biến của các sự vật , hiện tượng .Rút ra ý nghĩa từ nguyên lý này docx

Trình bày nội dung của nguyên lý về mối quan hệ phổ biến của các sự vật , hiện tượng .Rút ra ý nghĩa từ nguyên lý này docx

Cao đẳng - Đại học

... bộ, thấy mà không thấy rừng) Sai lầm của tư siêu hình có thể dẫn đến lối xem xét cao bằng, bình quân, giàn trãi đều đều giữa các mối quan hệ: Ví dụ: Đánh giá lực ... tạo va không ngừng tăng lên với sự thay đổi của các phương thức sản xuất từ thấp đến cao, đó la qui luâật phát triển của xã hôậi Trong XHCN quần chúng lao đôậng thoát khỏi...
 • 5
 • 2,649
 • 35
Anh (chị) hãy trình bày nguyên lý của mối liên hệ phổ biến. Từ đó rút ra ý nghĩa và sự vận dụng nguyên lý này vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Anh (chị) hãy trình bày nguyên lý của mối liên hệ phổ biến. Từ đó rút ra ý nghĩa và sự vận dụng nguyên lý này vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Cao đẳng - Đại học

... tưởng văn hố nhân loại để tạo nên hệ thống tư tưởng Do đó, Chủ nghĩa Mác –Lênin nguồn gốc lý luận trực tiếp định chất Tư tưởng Hồ Chí Minh Người tiếp thu Chủ nghĩa MÁC-LÊNIN tiếp thu nắm vững cốt ... thương dân, cần cù lao động, có ý chí kiên cường vượt qua gian khổ khó khăn, để đạt mục tiêu, chí hướng Những phẩm chất cao q người cha (đặc biệt với chủ trương lấy dân làm hậu thuẫn cho cải cách ... trị Triết lý nhân sinh tu thân dưỡng tính, đề cao văn hố lễ giáo, đề cao truyền thống hiếu học + Phật giáo: vào Việt Nam từ sớm Nho giáo, Phật giáo để lại nhiều dấu ấn văn hố Việt Nam từ tình cảm,...
 • 15
 • 73,478
 • 125
Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận và xác định mối quan hệ giữa bản thân với gia đình, nhà trường, xã hội

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận và xác định mối quan hệ giữa bản thân với gia đình, nhà trường, xã hội

Khoa học xã hội

... pháp dạy học tối ưu hiệu để phát huy hết tiềm thân Khi phương pháp hữu ích, chia sẻ, áp dụng rộng rãi cho tất người, từ giúp cho người hướng việc học tập trở nên dễ dàng đạt hiệu cao Qua trình học ... sinh, sinh viên chưa đạt kết cao, không đủ điều kiện để dự thi phải đào tạo lại, đến đủ điều kiện đạt kết tốt Mặt khác phận học sinh, sinh viên có phương pháp học tập tốt đạt kết cao học tập nhà trường ... tính riêng biệt tính cách, học vấn, nhận thức, cách giao tiếp, riêng tạo nên khác biệt cho thành viên gia đình Cụ thể hóa chút ta thấy người sinh đểu có họ tên, ngày tháng năm sinh, có đặc điểm nhận...
 • 10
 • 19,174
 • 78
vấn đề động viên công nghiệp quốc phòng  thực trạng và những giải pháp để thực hiện tốt công tác động viên CNQP trong tình hình hiện nay  rút ra ý nghĩa thực tiễn và liên hệ với sịnh viên

vấn đề động viên công nghiệp quốc phòng thực trạng và những giải pháp để thực hiện tốt công tác động viên CNQP trong tình hình hiện nay rút ra ý nghĩa thực tiễn và liên hệ với sịnh viên

Cao đẳng - Đại học

... vừa có hiệu cao; đồng thời hạn chế làm giảm hiệu lực loại vũ khí, phương tiện kỹ thuật đại, xác cao địch Do đó, bên cạnh việc sửa chữa sản xuất, việc nghiên cứu cải biên, cải tiến nâng cao hiệu ... khăn, nguy hiểm Để ổn định mẫu loại vũ khí, bao đồng chí hi sinh nghiên cứu - thí nghiệm - chế tạo, "phải đổi máu để có kỹ thuật" Khi người ngã xuống lại có người khác thay để tiếp tục nghiên ... tư nhanh chóng di chuyển lên rừng sâu, núi cao Khi vùng tự mở rộng, đứng chân vững chắc, lại sáp nhập thành xưởng lớn để sản xuất tập trung hơn, có hiệu Tổ chức quan quân giới cấp khu linh hoạt...
 • 30
 • 3,986
 • 32
Phân tích sự phân chia lợi nhuận giữa các tâp đoàn tư bản. Từ đó rút ra ý nghĩa thực tế.DOC

Phân tích sự phân chia lợi nhuận giữa các tâp đoàn tư bản. Từ đó rút ra ý nghĩa thực tế.DOC

Kế toán

... cho người khác vay để kiếm lời Mặt khác, thời gian đó, lại có nhà tư lại cần tiền, ví dụ cần mua nguyên nhiên vật liệu để tiếp tục sản xuất lại chưa bán hàng hoá, cần tiền để đổi tài sản cố định ... khái quát lại để khắc phục tồn tại, khuyết tật mà công đổi mang lại cần có tham gia quản lý vĩ mô nhà nước XHCN Có nghĩa là, Nhà nước dùng luật pháp kế hoạch để định hướng sách kinh tế để thúc đẩy ... Nếu kí hiệu lợi tức Z tỉ suất lợi tức Z’ ta có: Z’ = ( Z/tư cho vay) * 100% Phần lợi tức cao hay thấp tỉ suất lợi tức quy định, đến lượt tỉ suất lợi tức lại bị quy định yếu tố: Giới hạn cao tỉ...
 • 20
 • 4,839
 • 41
Tìm hiểu ý nghĩa của bài tập điện phân trong giảng dạy ở trường THPT

Tìm hiểu ý nghĩa của bài tập điện phân trong giảng dạy ở trường THPT

Trung học cơ sở - phổ thông

... A.Bài tập tự luận - 20 - Bài tập hóa học phương tiện để truyền đạt kiến thức học sinh vận dụng kiến thức học nhằm nâng cao hiệu trình dạy học Để làm tốt tập tự luận cần phải làm theo phương pháp ... 33 - +Giai đoạn 1 :khi dung dịch hết ion Ym+ đến lượt Xn+ bị khử (nếu tiếp tục điện phân) catot Xn+ + ne → X ↓ (2) Để xác định (1) kết thúc hay chưa phải tính thời gian t1 cần để điện phân hết ... chương trình hóa học 12 nâng cao ứng dụng điện phân điều chế kim loại.Vì tập điện phân ,là dạng tập khó cần yêu cầu cao việc vận dụng kiến thức nên dễ mắc nhầm lẫn học sinh .Để có kiến thức vững sâu...
 • 82
 • 2,428
 • 7
:”Tìm hiểu ý nghĩa của bài tập điện phân trong giảng dạy ở trường THPT

:”Tìm hiểu ý nghĩa của bài tập điện phân trong giảng dạy ở trường THPT

Trung học cơ sở - phổ thông

... enzim có nhiệt độ tối ưu, đó, enzim có hoạt tính cao Enzim hoạt tính nhiệt độ thấp, nhiệt độ tăng cao hoạt tính chúng tăng cao Nếu nhiệt độ tăng cao, enzim bị biến tính dẫn tới bị hoàn toàn hoạt ... Nếu đun lửa đèn cồn thời gian TN ngắn phải để thời gian để kết tủa đỏ gạch lắng xuống - Tuy nhiên, TN có sử dụng axit nên để đảm bảo an toàn cho HS, để quan sát kết tủa rõ ràng nên sử dụng phương ... nhóm HS - Bổ sung thêm cốc 200 ml để ngâm mẫu vật cốc nước - Định lượng dụng cụ cho nhóm HS - Ngâm mẫu vật dùng để quan sát khí khổng cốc nước để tỉ lệ mở khí khổng cao độ mở khí khổng lớn - Bổ sung...
 • 64
 • 1,134
 • 0

Xem thêm