0

đề kiểm tra hk2 môn toán lớp 1

Đề kiểm tra TNKQ môn Toán Lớp 5 theo phương pháp Solo

Đề kiểm tra TNKQ môn Toán Lớp 5 theo phương pháp Solo

Toán học

... chia:63,37 18 093 3,52037 01 Số dư của phép chia này là:A. 1 B. 0 ,1 C. 0, 01 D. 0,0 01 37. Biểu thức 8 + 22 x 5 có giá trị là:A. 15 0B. 880C. 11 8D. 10 8 10 A. 270B. 12 0C. 430D. 70 13 . 3m2 ... là:A. 24B. 12 C. 4D. 340. Với n = 50 biểu thức 1 + 2 + 3 + … + n có giá trị là:A. 51 B. 10 2C. 12 75D. 2250 41. Cho biểu thức a = b x 5 : 2Tính:ab 10 11 ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 5Thời ... là: A. 75B. 75%C. 25%D. 25 13 C. 49 ,1 D. 4 910 31. Kết quả phép tính: 316 4,4 – 980,6 là:A. 218 38B. 218 3,8C. 218 4,8D. 414 532. Kết quả phép tính: 246,9 x 10 0 là:A. 2,469B. 246900C. 24690D....
 • 13
 • 2,022
 • 14
de kiem tra CHKI - mon Toan Lơp 3

de kiem tra CHKI - mon Toan Lơp 3

Toán học

... ĐỀ SỐ 2Trường Tiểu học A Túc Lớp 3 Họ và tên: KIỂM TRA GIỮA KÌ I Môn: Toán. Thời gian: 40 phútNgày kiểm tra: / /2 010 . Ngày trả bài / /2 010 BÀI LÀMI. Phần trắc nghiệm: ... C. 14 4. Tìm số bé nhất trong các số sau : 412 ; 4 21 ; 570 ; 635. A. 635 B. 570 C. 4 21 D. 412 5. Tìm x của phép tính sau : x - 16 5 = 356 ; x = ? A. 426 B. 5 21 C. 6 21 II. Phần tự luận Bài 1: ... giáo Đáp án và thang điểm (Đề số 2)I. Phần trắc nghiệm khách quan: (5 điểm)Câu hỏi 1 2 3 4 5Đáp án A B C D BThang điểm 1 1 1 1 1 II. Phần tự luận ( 5điểm )Câu 1: ( 2 điểm ): HS đặt ính và...
 • 4
 • 738
 • 7
Tài liệu Đề kiểm tra HKII môn Toán lớp 12 năm 2008-2009 Bình Dương docx

Tài liệu Đề kiểm tra HKII môn Toán lớp 12 năm 2008-2009 Bình Dương docx

Cao đẳng - Đại học

... u' = 1, v' = ex → v = ex, 0,25đ từ đó 1 0xx.e .dx∫ = [x.ex] 1 0 – 1 0xe .dx∫ = 1. 0,25đ Vậy I = 2 + e – 1 = 1 + e. 0,25đ 2/ Giải phương trình (1 điểm) ... → y" = 18 cos6x 0,25đ từ đó y" + 18 .(2y – 1) = 18 cos6x + 18 .(2cos2 3x – 1) = = 18 cos6x + 18 cos6x = 0. 0,50đ Câu III (1 điểm) hình vẽ: 0,25đ tam giác vuông SAB → ... trình đó (phần 1 hoặc 2). 1. Theo chương trình chuẩn: Câu IV.a (2 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho tam giác ABC có A( 1, 1, 2), B(0, 1, 1) và C (1, 0, 4). 1/ Chứng minh tam...
 • 4
 • 789
 • 6
ĐỀ KIỂM TRA GKI MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 4

ĐỀ KIỂM TRA GKI MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 4

Tiểu học

... KG“cười”QG4T.0";ac'G&eQ)G-oGcG*;;&KIỂM TRA VIẾT $ 10 điểm%&0<0=0>&()$5 điểm %v!/?@0A-Pw;=Vge8x)*F;=M.*-.:))("N*'),:8w/w)N,D)N@F8;N)@,8;CNCj)K. ... !"#$%$&#$%%'()(*!+,( /#$%$0((/ 01 ( (023/(45(6CD!E!Fp$4điểm%05/0520G24(22H@=8(I1!PL.07'lfftfpalfftd&ldftf-liftfclfftidP08)*fmidlhfmidlhfmildhfmildpafmidl&fmild-fmidlcfmildfPb8)*'pamifd&midt-mftttcmifuiBE)*)Nf!);pa*)d,f,,l&*)!,f,,l,m,!u,!d-*)!,t,!u,!dc*)d,l,m,!!&@wldptCiN)*pad&fk-fdcmkX<7'kz`ak&ku-kuuckulP )1 *.:6,*.:)FK*.:K<pamumumu&muumuumu-muumumucmumuumu ... mk8uu3)z3)Po5@K<KU8paku&kuu-kuuckuu6C07J8@:(6 điểm)!e2o 1 o$d@%!kidl{m!ut!k!iCtfkmuvldidmfkupi...
 • 6
 • 1,072
 • 5
ĐỀ KIỂM TRA GKI MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 5

ĐỀ KIỂM TRA GKI MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 5

Tiểu học

... TH Lớp : 5/ …. Họ và tên: …………………………………… Thứ ngày tháng năm 2 010 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ INĂM HỌC : 2 010 – 2 011 Môn: Tiếng việtThời gian : … phútĐiểm Lời phê của giáo viênA – KIỂM TRA ... năm 2 010 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ INĂM HỌC : 2 010 – 2 011 Môn: Toán Thời gian : … phútĐiểm Lời phê của giáo viên I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm )Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 1. Số ... phân số 65 là :A. 18 15 B. 25C. 18 5D. 68 15 0m Đáp án : MÔN : TOÁN I/ Phần trắc nghiệm : ( 5 Điểm ) Học sinh chọn kết quả đúng , mỗi bài được 0,5 điểm .Bài 1 : Câu B Bài 2 : Câu...
 • 11
 • 1,354
 • 2
ĐỀ ÔN TẬP - KIỂM TRA HK1 - MÔN TOÁN LỚP 1- NĂM HỌC 2010 - 2011

ĐỀ ÔN TẬP - KIỂM TRA HK1 - MÔN TOÁN LỚP 1- NĂM HỌC 2010 - 2011

Toán học

... (1 điểm) 7 + 2 2 + 7 9 – 3 6 + 23 + 4 10 – 5 4 + 4 4 – 4Bài 5: (1 điểm) a) Khoanh tròn vào số lớn nhất: 5; 2; 8; 4; 7b) Khoanh tròn vào số bé nhất: 8; 6; 9; 1; 3Bài 6: (1 điểm) Bài 7: (1 ... . . hình tam giaùc.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hỡnh vuoõng( Tổ chuyên môn thống nhất biểu điểm chi tiết ) <>=? ...
 • 2
 • 1,953
 • 19
Đề Kiểm tra HK2 môn Vật lý

Đề Kiểm tra HK2 môn Vật lý

Vật lý

... của đường dây này là 10 0ΩCâu 2/ Đặt 1 vật AB vuông góc với trục chính của 1 thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12 cm, có A nằm trên trục chính cách thấu kính 1 đoạn OA = 18 cm, biết AB = 4cm.a/ ... GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007-2008 NÚI THÀNH MÔN THI: VẬT LÝ khối lớp 6. Thời gian làm bài 45 phútI/ Trắc nghiệm: (5 điểm). Chọn chữ cái đứng đầu câu mà em cho là đúng:Câu 1/ Trong ... GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007-2008 NÚI THÀNH MÔN THI: VẬT LÝ khối lớp 7 Thời gian làm bài 45 phútI/ Trắc nghiệm: (5 điểm). Chọn chữ cái đứng đầu câu mà em cho là đúng:Câu 1/ Để...
 • 8
 • 1,267
 • 2
đề kiểm tra HK1 môn toán 4 (2008-2009)

đề kiểm tra HK1 môn toán 4 (2008-2009)

Tư liệu khác

... ít hơn số họcsinh nam là 12 4 bạn. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam? 4/ Cho một phép chia có dư mà số bị chia là 71, thương là 7, số dư là...
 • 3
 • 640
 • 1

Xem thêm