0

đề kiểm tra 1 tiết tin học lớp 8 học kì 1

Đề kiểm tra một tiết môn Hóa lớp 10

Đề kiểm tra một tiết môn Hóa lớp 10

Trung học cơ sở - phổ thông

... nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang đi ện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Hãy cho biết số electron trong nguyên ... electron trong nguyên tử X và nguyên tử Y?Câu 4 : (2 đ) Nguyên tử khối trung bình của brom l à 79. 91. Brom có 2 đồng vị bền. Đồng vị Br3579 chiếm 54,5% tổng số nguyên tử.a. Xác định số khối ... hạt proton, nơtron, electron là 54. Biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14 hạt.a. Viết ký hiệu nguyên tử Xb. Nguyên tố R có 2 đồng vị X và Y. Hạt nhân của đồng vị X nhiều...
 • 2
 • 6,547
 • 141
đề kiểm tra chương II đại số lớp 8

đề kiểm tra chương II đại số lớp 8

Toán học

... Gv: Đề bài, đáp án, biểu điểm, tài liêu tham khảo Hs: Giấy kiểm tra, đồ dùng học tập III/ Các hoạt động dạy - học: 1, Tổ chức: ( 1 phút )2, Kiểm tra: ( 1 phút ) Giấy kiểm tra, dụng cụ học ... đại số 8 Ngày 22 /12 /20 08 Tiết 37: kiểm tra ch ơng ii I/ Mục tiêu:Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh sau khi học xong chơng II để có những điều chỉnh trong dạy và học ... của phân thức2 ( 1 ) 1 Tổng4 35 3.54 3.5 13 Kiểm tra chơng II: Đại số lớp 8 Học sinh: .Lớp 8 Điểm Nhận xét của cô giáoI/ Trắc nghiệm khách quan: ( 3,5 điểm ) Câu 1: Sử dụng các gợi...
 • 3
 • 5,651
 • 102
Kiểm tra một tiết vật lý lớp 8!

Kiểm tra một tiết vật lý lớp 8!

Tư liệu khác

... dầnCâu 11 : Một vật đang chuyển động thẳng đều chịu tác dụng của hai lực F1 và F2. Biết F2= 15 N, Điều nào sau đây là đúng nhất?A. F1=F2.B. F1> F2C. F1 và F2 là hai lực cân bằngD. F1<F2Câu ... năm 2007.Họ và tên: Kiểm tra: 1tiết Lớp: Môn: Vật lýPhần I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(5 điểm). Khoanh tròn trước câu trả lời em cho là đúng nhất( mỗi câu đúng 0,25 điểm).Câu 1: Phát biểu nào sau ... tương ứng với bao nhiêu m/s?A. 15 m/sB. 20m/s.C. 25m/s.D. 30m/s.Câu 6: Vận tốc của một vật là 15 m/s . Kết quả nào sau đây tương ứng với vận tốc trên?A. 36km/hB. 48km/ C. 54km/h.D. 60km/h.Câu...
 • 4
 • 5,824
 • 37
đề kiểm tra một tiết học kì 1

đề kiểm tra một tiết học 1

Công nghệ

... Câu 8: BCâu 9: BCâu 10 : DCâu 11 : CCâu 12 : C II.Tự luận (7 điểm )Câu 1: Ren dùng để ghép nối các chi tiết với nhau hay truyền lựcQuy ước vẽ ren ... đường giới hạn ren đều vẽ bằng nét đứt Câu 2:Trình tự đọc bản vẽ lắp : 1. Khung tên : -Tên gọi sản phẩm -Tỉ lệ bản vẽ 2.bảng kê : -Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết 3.Hình biểu ... -Kích thước chung -Kích thước lắp giữa các chi tiết -Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết 5.Phân tích chi tiết : -Vị trí các chi tiết 6.Tổng hợp ; -Trình tự tháo ,lắp -Công...
 • 3
 • 862
 • 0
Dề kiểm tra chứng chỉ tin học quốc gia trình độ A

Dề kiểm tra chứng chỉ tin học quốc gia trình độ A

Trung học cơ sở - phổ thông

... E-mail: cict@agu.edu.vn ĐỀ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: 13 5 phút Ngày thi: 15 / 01/ 2 012 Đề thi số: Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đĩa Z: ... thức cho biết tiền thù lao một tiết, dựa vào mã lớp và đơn giá 1 tiết trong bảng 1, nếu dạy ngoài giờ thì tăng 10 % / 1tiết 4. Tính tiền lãnh = Số tiết x Thù lao 1 tiết 5. Sắp xếp bảng tính tăng ... tập tin, thư mục không đúng yêu cầu của đề kiểm tra sẽ bị trừ 25% tổng số điểm của phần tương ứng. - Đề kiểm tra được chia thành 3 phần. Bài làm được xem như đạt nếu tổng điểm của 3 phần từ 15 ...
 • 4
 • 3,508
 • 112
đề kiểm tra I tiết học kỳ I

đề kiểm tra I tiết học kỳ I

Địa lý

...    ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LỚP: . . Môn: Địa lý - lớp 8- Đề số lẻ I/ TRẮC NGHIỆM: ( Hãy vòng tròn vào các ô em cho là đúng.) 1) Diện tích phần đất liền châu Á rộng: a) 41, 5 tr km2 ... em cho là đúng.) 1) Diện tích phần đất liền châu Á rộng: a) 41, 5 tr km2 b) 44,5tr km2 c) 51, 5 tr km2 2)Châu Á tiếp giáp với các đại dương và biển nào sau đây : a) Bắc giáp Bắc Băng Dương, ... hưởng của biển vào sâu trong lục địa. 5) Rừng tự nhiên ở châu Á hiện nay còn lại ít vì: a) Chiến tranh tàn phá b) Con người khai thác bừa bãi c) Hoang mạc hoá phát triển 6) Tỷ lệ gia tăng dân...
 • 3
 • 271
 • 0
Đề kiểm tra 15 phút tin học 11

Đề kiểm tra 15 phút tin học 11

Tin học

... For (10 ) a. “=” b. “–” c. “:“ d. “;”2. 2.3. 3.4. 4.5. 5.6. 6.7. 7. 8. 8. 9. 9. 10 . 10 .Họ tên : ……………………… Lớp 11 ĐỀ KIỂM TRA 15 PhútMôn : Tin Học 11 Họ tên : ……………………… Lớp 11 ĐỀ KIỂM TRA 15 ... 7. 8. 8. 9. 9. 10 . 10 .Họ tên : ……………………… Lớp 11 ĐỀ KIỂM TRA 15 PhútMôn : Tin Học 11 Họ tên : ……………………… Lớp 11 ĐỀ KIỂM TRA 15 PhútMôn : Tin Học 11 ... 11 ĐỀ KIỂM TRA 15 PhútMôn : Tin Học 11 1. 1. Câu lệnh rẽ nhánh IF – THEN. Sau IF là <điều kiện>. <điều kiện> là : a. biểu thức lôgic b. biểu thức số học c. biểu thức quan hệ d....
 • 3
 • 8,358
 • 122

Xem thêm