ôn tập toán hk2 lớp 8

Trọng tâm ôn tập Toán HK2 lớp 10

Trọng tâm ôn tập Toán HK2 lớp 10

Tư liệu khác

... Bài 2: Để khảo sát kết thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh đại học năm vừa qua trường A , người điều tra chọn mẫu gồm 100 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh Điểm môn Toán (thang điểm 10) học sinh ... sau ghi lại mức thu nhập hàng tháng làm theo sản phẩm 20 công nhân tổ sản xuất (đơn vị tính : trăm ngàn đồng ) Thu nhập (X) 10 12 15 18 20 Tần số(n) 1 Tính số trung bình , số trung vị, phương ... sin2a Bài 5: Chứng minh đẳng thức: sin2 3a - sin2 2a = sin5a.sin a ( ) ( ) -Hết - ÔN TẬP HÌNH HỌC 10 HỌC KỲ II I Đường thẳng đường tròn Bài Trong mp tọa độ Oxy cho ∆ABC có A(-1;-2)...
 • 3
 • 2,254
 • 18
Ôn tập Toán HK2-Lớp 5

Ôn tập Toán HK2-Lớp 5

Toán học

... cụ thể H: Nêu YC tập (1em) HD học sinh làm tập: (7 ) T: hiếu tập cho nhóm, * Bài tập 2: Lát sau - - phải - xin bà - băn H: Thảo luận theo nhóm, trình bày kết bảng lớp khoăn - không - xem H+T: Nhận ... tình cảm cậu bé với ông lão NTN? H: Đọc đoạn + Cởu bé cho ông lão, nhng ông lão lại nói : nh cháu cho ông Em hiểu cậu bé cho ông lão - Đ3: Tâm trạng cậu bé gì? - Cậu cho ông lòng đồng cảm 22 ... Luyện tập: ( 18) * Bài tập1 : Kể lại câu chuyện H: Trình bày làm H+T: Nhận xét, góp ý kiến em ngời phụ nữ có nhỏ H: Nêu YC tập (1em) T: HD học sinh cách làm H: Nối tiếp nêu nhân vật ý *Bài tập 2:...
 • 20
 • 268
 • 3
đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 1

đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 1

Đề thi lớp 11

... ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số Bài − x − x lim (− x − 2)( x − 1) = lim(− x ... ·SOA ( ( • ∆SAO vuông A ⇒ tan ·SOA = Bài 5a I = lim x →−2 SA =2 AO x2 + x + 11x + 18  x + 11x + 18 = ( x + 2)( x + 9) < 0,    x + 11x + 18 = ( x + 2)( x + 9) > 0,  lim ( x + 8) = 12 > (*)  ... ( x + 11x + 18) = , x →−2 Từ (1) (*) ⇒ I1 = lim − x →−2 Từ (2) (*) ⇒ I = lim + x →−2 Bài 6a y = ) x2 + x + 11x + 18 x2 + x + 11x + 18 x < −2 x > −2 (1) (2) = −∞ = +∞ x − x − x − 18 ⇒ y ' = x...
 • 3
 • 397
 • 0
đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 2

đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 2

Đề thi lớp 11

... ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số Bài 1:   1 1 x  − 1− − + 3÷ − + 3x  ÷ x ... IK // OB ⇒ (·AI , OB ) = (·AI , IK ) = ·AIK • ∆ABI vuông I ⇒ cos·BAI = • ∆AOK vuông O ⇒ AK = OA2 + OK = 5a2 IK · a2 a2 = • IK = • ∆AIK vuông K ⇒ cos AIK = AI 4  n −1  + + (1 + + + + (n −...
 • 3
 • 454
 • 1
đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 3

đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 3

Đề thi lớp 11

... ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số Bài 1: 1  3 1) lim (− x + x − x + 1) = lim ... ⇒ PTTT: y = −5 x − 22 cos x + 2 1) y′ = −2 sin x ⇒ y " = −8cos x ⇒ y '" = 32 sin x Bài 7: y = cos2 x = 2) A = y′′′ + 16 y′ + 16 y − = 8cos x ========================== x = = −5 ⇔   x = −2 ... BH ⊥ SA ⇒ BH ⊥ (SAC) ⇒ BH ⊥ SC Mà BK ⊥ SC ⇒ SC ⊥ (BHK) Từ câu 2), BH ⊥ (SAC) ⇒ BH ⊥ HK ⇒ ∆BHK vuông H Vì SC ⊥ (BHK) nên KH hình chiếu SA (BHK) ⇒ ·SA,( BHK ) = (·SA, KH ) = ·SHK ( ) Trong ∆ABC,...
 • 3
 • 392
 • 1
đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 4

đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 4

Đề thi lớp 11

... ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số Bài 1:  3 1) lim (−5 x + x − 3) = lim x  ... f ( x ) = có nghiệm c ∈ (−1; 0) f (−1) = −1001 + 0,1 <   Bài 4: 2x2 − 6x + x + 16 x − 34 x + 8x − 17 ⇒ y' = = 1) y = 2x + (2 x + 4)2 2( x + 2)2 2) y = x2 − 2x + 3x − ⇒ y' = 2x + (2 x + 1)2 ... y = x − x + ⇒ y′ = x − x 1) Tại điểm M(–1; –2) ta có: y′ (−1) = ⇒ PTTT: y = x + 2) Tiếp tuyến vuông góc với d: y = − x + ⇒ Tiếp tuyến có hệ số góc k = Gọi ( x0 ; y0 ) toạ độ tiếp điểm  x = −1...
 • 3
 • 367
 • 0
đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 5

đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 5

Đề thi lớp 11

... ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số Bài 1: a) lim b) lim x →1 2n − 2n + − n3 x +3 ... 3 3 a a2 Tam giác SHA vuông H có SH = SA2 − AH = a2 − = 3 2 2a 4a 4a 2 a2 HC = AC = ⇒ HC = ⇒ SC = HC + SH = + = 2a 3 3 SA2 + SC = a2 + 2a2 = 3a2 = AC ⇒ tam giác SCA vuông S Trong ∆ABC, ta có: ... ) = xlim2( x + 1) = −1 ⇒ f (−2) ≠ xlim2 f ( x ) →− →− →− • Khi x ≠ −2 ta có f ( x ) = ⇒ f(x) không liên tục x = –2 Vậy hàm số f(x) liên tục khoảng (−∞; −2), (−2; +∞) Bài 3: a) y = 2sin x + cos...
 • 3
 • 363
 • 0
đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 6

đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 6

Đề thi lớp 11

... ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số Câu 1: 3x − x + ( x −1)(3 x −1) = lim = lim ... +3 ÷  ÷ x2   = lim = −2 x →−∞ 2+ x  x − x −2  x ≠ Câu 2: f ( x ) =  x −  m x =  • Ta có tập xác định hàm số D = R a) Khi m = ta có  ( x + 1)( x − 2)  , x ≠ =  x + 1, x ≠ f (x) =  3 ... có: f(2) = 3; xlim2 f ( x ) = xlim2( x + 1) = ⇒ f(x) liên tục x = → → Vậy với m = hàm số liên tục tập xác định  x2 − x −  x ≠  x + x ≠ = b) f ( x ) =  x − x = m  m x =  lim f ( x ) = x →2...
 • 3
 • 312
 • 0
đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 7

đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 7

Đề thi lớp 11

... ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số Câu 1: a) lim x →+∞ b) lim ( ) x + − x = lim ... nằm mp(ABC) H M b) Tính SK AH theo a ϕ B • ∆AHC vuông H nên AH = AC.sin·ACM = a sin ϕ • SH = SA2 + AH = a2 + a2 sin2 ϕ ⇒ SH = a + sin ϕ • ∆SAH vuông A có SA = SK SH ⇔ SK = SA2 a ⇔ SK = SH + sin2...
 • 3
 • 302
 • 0
đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 9

đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 9

Đề thi lớp 11

... ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số Bài 1: 2 + n n =1 1+ n x 8 ( x − 2)( x − x + 4) = lim = lim( x − x + 4) = ... + AC = a2 + a2 = 2a2 = ( a ) = BC ⇒ tam giác ABC vuông A A C b) CM: OA vuông góc BC J • J trung điểm BC, ∆ABC vuông cân A nên AJ ⊥ BC ∆OBC vuông cân O nên OJ ⊥ BC ⇒ BC ⊥ OAJ ⇒ OA ⊥ BC B c) Từ ... x ∈  −∞; − ÷∪ ( 1; +∞ ) 2  Bài 3: a) CMR: ∆ABC vuông O • OA = OB = OC = a, ·AOB = ·AOC = 60 nên ∆AOB ∆AOC cạnh a (1) ·BOC = 900 ⇒ ∆BOC vuông O BC = a (2) I • Có lim f ( x ) = lim • ∆ABC có...
 • 3
 • 308
 • 0

Xem thêm