ôn tập thi tuyển công chức

TÀI LIỆU ôn tập THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH y tế

TÀI LIỆU ôn tập THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH y tế

Y học thưởng thức

... bệnh.Trường hợp không có giấy tờ tùy thân hoặc có giấy tờ tùy thân nhưng không có người nhận, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo quản thi thể, chụp ảnh và thông báo cho cơ quan công an hoặc ... xét để công nhận là liệt sỹ hoặc thương binh, hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.Điều 85. Các nguồn tài chính phục vụ cho công tác ... 12. Vệ sinh trong xây dựng.Việc quy hoạch xây dựng và cải tạo các khu dân cư, các công trình công nghiệp và các công trình dân dụng đều phải tuân theo tiêu chuẩn vệ sinh.Điều 13. Vệ sinh trong...
 • 93
 • 3,998
 • 5
NỘI DUNG ôn tập THI TUYỂN CÔNG CHỨC THUẾ 2013

NỘI DUNG ôn tập THI TUYỂN CÔNG CHỨC THUẾ 2013

Kế toán - Kiểm toán

... động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩmquyền.- Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh ... luật.- Cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được pháp luật và nhân dân bảo vê. - Cán bộ, công chức hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. công vụ được xem xét để công nhận là liệt ... - NỘI DUNG ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC THUẾ 2013I./ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNHChuyên đề 17I- TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG1. Bản chất của tài chính công Về mặt sở...
 • 31
 • 643
 • 0
Đề cương ôn tập thi tuyển Công chức ngành bảo hiểm xã hội

Đề cương ôn tập thi tuyển Công chức ngành bảo hiểm xã hội

Cao đẳng - Đại học

... ghi thông tin vào bộ nhớ ROM là công việc của nhà sản xuất. Bản thân máy tính không thể thay đổi dữ liệu đã ghi trong ROM. 3. Bộ nhớ ngoài: Còn gọi là bộ nhớ phụ là các thi t bị lƣu giữ thông ... ra là những thi t bị phụ trợ, đƣợc gọi là các thi t bị ngoại vi, nhƣ : - Bộ nhớ ngoài để lƣu trữ thông tin ngoài máy nhƣ : Đĩa mềm, đĩa cứng, USB… - Các thi t bị vào để đƣa thông tin vào máy ... MÁY TÍNH Máy tính là thi t bị giúp con ngƣời thực hiện các công việc : Thu thập, quản lý, xử lý, truyền nhận thông tin một cách nhanh chóng. Ta chỉ xem xét dạng thông dụng nhất của máy tính...
 • 71
 • 1,108
 • 3
đề cương ôn tập thi tuyển công chức môn tiếng anh năm 2014

đề cương ôn tập thi tuyển công chức môn tiếng anh năm 2014

Tài liệu khác

... [Document title]HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CCHC SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 2014NỘI DUNG ÔN TẬP THI TUYỂN CCHC NĂM 2014MÔN: NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH)PHẦN I –TRÌNH ĐỘ A1. Pronouns ... của danh từ không đếm được: - Chỉ những gì không đếm được hoặc những gì có tính cách trừu tượng, chẳng hạn như: Money (tiền bạc), weather (thời tiết), nature (thi n nhiên) …- Không thể ở số ... nên không thay thế được cho động từ chính (phải luôn có động từ chính đi kèm), cũng như không dùng kèm với các trợ động từ khác cùng loại hoặc với các trợ động từ do, does, did. Cũng không dùng...
 • 22
 • 7,179
 • 56
TÀI LIỆU ôn tập THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH y tế

TÀI LIỆU ôn tập THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH y tế

Quản lý nhà nước

... LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨCCHUYÊN NGÀNH Y TẾLUẬTBẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN(Phần ôn tập) Chương 1:NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ sức khoẻ.1- Công ... nghiệp để phòng, chống ô nhiễm không khí, đất và nước theoquy định của Hội đồng bộ trưởng.2- Các tổ chức Nhà nước, tổ chức xã hội, tập thể, tư nhân và mọi công dân không được đểcác chất phế thải ... trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.Điều 20. Tổ chức nghỉ ngơi và điều dưỡng.1- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, các ngành, các cấp, các tổ chức Nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức tập...
 • 93
 • 1,226
 • 0
tài liệu ôn tập thi tuyển công chức thuế năm 2010

tài liệu ôn tập thi tuyển công chức thuế năm 2010

Giáo dục hướng nhiệp

... thu đối với hoạt động gia công hàng hóa là tiền thu từ hoạt động gia công bao gồm cả tiền công, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa;d) Doanh ... quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng;b) Thu nhập từ chuyển giao công nghệ: bí quyết kỹ thuật, kiến thức kỹ thuật, các giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ.8. ... TIỀN CÔNGĐiều 6. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công 1. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công...
 • 14
 • 663
 • 0
ôn tập thi tuyển công chức ngành thuế năm 2010 ngạch chuyên viên & kiểm soát viên

ôn tập thi tuyển công chức ngành thuế năm 2010 ngạch chuyên viên & kiểm soát viên

Giáo dục hướng nhiệp

... loại công chức theo vị trí công tác gồm: công chức lãnh đạo, quản lý và công chức thừa hành. Việc sử dụng các ngạch công chức được thực hiện như sau: Công chức lãnh đạo, quản lý và công chức ... sau:Mục 1CÔNG CHỨC VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨCa) Công chức (Điều 32). Công chức quy định tại Luật này bao gồm: Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; Công chức ... vụ, công chức; - Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; - Hệ thống tổ chức, quản lý công chức, công sở; - Tổ chức công sở và hiện đại hóa công sở.Như vậy, nền công vụ mang tính tổng hợp các bộ...
 • 75
 • 622
 • 0
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Giáo dục hướng nhiệp

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Câu 1: Anh chị hãy cho biết thế nào là viên chức? Đáp án:Viên chứccông dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, ... tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức như thế nào?Đáp án:1. Hàng năm, cơ quan được phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ... viên chức quản lý làm việc.172. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý:a) Viên chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao;b) Tập thể đơn vị sử dụng viên chức tổ chức họp...
 • 32
 • 3,216
 • 23
Ôn tập thi tuyển viên chức 2011

Ôn tập thi tuyển viên chức 2011

Tài liệu khác

... dưỡng. Điều 36. Quản lý, sử dụng nhà công vụ1. Nhà công vụ được xây dựng và bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức để ở trong thời gian thực thi công vụ phải đúng đối tượng, định mức, ... quan, tổ chức phải xây dựng và thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức, viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xét duyệt; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức; ... tổ chức - cán bộ1. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác vào cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được công khai về số lượng, tiêu chuẩn, hình thức và kết quả tuyển...
 • 89
 • 923
 • 4

Xem thêm