0

Tài liệu về " giáo trình " 9 kết quả

Giao trinh Toefl.pdf

Giao trinh Toefl.pdf

TOEFL - IELTS - TOEIC

Tài liệu này cũng cấp cho bạn các kiến thức rất bổ ích cho việc học và luyện thi TOEFL.
 • 128
 • 2,199
 • 27
Giáo trình hướng dẫn cấu hình mặc định cho Router

Giáo trình hướng dẫn cấu hình mặc định cho Router

Quản trị mạng

Giáo trình hướng dẫn cấu hình mặc định cho Router . 156 Hình 7.2.3b: Khi có lệnh ip classless. 7.2.4. những vấn đề thường gặp khi cấu hình RIP. Router định tuyến theo RIP phải dựa vào các router láng. thời. Có một số kỹ thuật đòi hỏi bạn phải cấu hình còn một số khác thì không cần cấu hình gì cả hoặc chỉ cần cấu hình một chút thôi. 157 RIP giới hạn số
 • 6
 • 744
 • 5
Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Quản trị mạng

Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server . Trang 373/555 Hình 1.36: Kiểm tra phân giải ngược. Một số thông số cấu hình cần thiết cho DNS Client: Hình 1.37: Một số thông tin cấu hình khác. VII.2.5. Trang 372/555 Hình 1.33: Ví dụ về nslookup. Hình 1.34: Xem RR MX. Hình 1.35: Xem địa chỉ IP của một hostname. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học
 • 11
 • 1,354
 • 8
Giáo trình mạng máy tính toàn tập P1

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P1

Quản trị mạng

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P1 . mạng máy tính cũng có cùng các điểm chung thông qua đó chúng ta có thể đánh giá và phân loại chúng. I. Định nghĩa mạng máy tính Mạng máy tính là một tập. loại mạng máy tính Do hiện nay mạng máy tính được phát triển khắp nơi với những ứng dụng ngày càng đa dạng cho nên việc phân loại mạng máy tính
 • 35
 • 2,436
 • 21
Giáo trình mạng máy tính toàn tập P2

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P2

Quản trị mạng

Giáo trình mạng máy tính toàn tập . Gateway dùng để kết nối các mạng không thuần nhất chẳng hạn như các mạng cục bộ và các mạng máy tính lớn (Mainframe), do các mạng hoàn toàn không thuần nhất. một số đoạn cáp mạng. Khoảng cách giữa một máy tính và Hub không thể lớn hơn một nửa khoảng cách tối đa cho phép giữa 2 máy tính trên mạng (ví dụ khoảng
 • 35
 • 1,544
 • 14
Giáo trình mạng máy tính toàn tập P3

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P3

Quản trị mạng

Giáo trình mạng máy tính toàn tập . nối 6 máy tính lớn (Supercomputer) tại 6 trung tâm máy tính. Tại mỗi trung tâm máy tính lớn tại đây được nối với một máy mini loại LSI-11 và các máy mini. máy tính lớn khác. Toàn bộ mạng bao gồm mạng trục và các mạng vùng được gọi là NFSNET, mạng NFS có được kết nối với mạng ARPANET. Mạng NFS được phát triển
 • 35
 • 1,583
 • 14
Giaó trình mạng ĐH Cần Thơ

Giaó trình mạng ĐH Cần Thơ

Quản trị mạng

Giaó trình mạng ĐH Cần Thơ . Phi - 01/2005 2Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – V1.0 1.4 Mạng máy tính Mạng máy tính là mạng của hai hay nhiều. quảng bá, mạng chuyển mạch, mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng không dây, liên mạng, … • Biện luận được sự cần thiết của tiếp cận phân lớp kiến trúc mạng trong
 • 45
 • 1,564
 • 7
Giaó trình mạng ĐH Cần Thơ P3

Giaó trình mạng ĐH Cần Thơ P3

Quản trị mạng

Giaó trình mạng ĐH Cần Thơ . nối kết vào mạng phân tánBiên Sọan: Th.s Ngô Bá Hùng – Ks Phạm Thế Phi - 01/2005 91Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính. Phạm Thế Phi - 01/2005 92Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – V1.0 Chương 6: Tầng mạng (Network Layer) Mục đích Chương
 • 45
 • 1,097
 • 3
Giáo trình SQL Server 2005

Giáo trình SQL Server 2005

Quản trị mạng

Giáo trình SQL Server 2005 . SQL Server 2005, Visual Studio2005 và Microsoft .NET Framework 2.0.Download và cài đặt7Cài đặt SQL Server 2005 Express Edition: Microsoft SQL Server 2005. lậptrong quá trình cài đặt SQL Server 2005 Express Edition.Nếu trong quá trình cài đặt SQL Server 2005 Express Edition chúng ta không cho phépSQL Server kích
 • 108
 • 1,688
 • 17
1 2 3 >