0

Tài liệu về " giáo trình " 9 kết quả

Giao trinh Toefl.pdf

Giao trinh Toefl.pdf

TOEFL - IELTS - TOEIC

Tài liệu này cũng cấp cho bạn các kiến thức rất bổ ích cho việc học và luyện thi TOEFL.
 • 128
 • 2,268
 • 27
Giáo trình hướng dẫn cấu hình mặc định cho Router

Giáo trình hướng dẫn cấu hình mặc định cho Router

Quản trị mạng

Giáo trình hướng dẫn cấu hình mặc định cho Router . 156 Hình 7.2.3b: Khi có lệnh ip classless. 7.2.4. những vấn đề thường gặp khi cấu hình RIP. Router định tuyến theo RIP phải dựa vào các router láng. thời. Có một số kỹ thuật đòi hỏi bạn phải cấu hình còn một số khác thì không cần cấu hình gì cả hoặc chỉ cần cấu hình một chút thôi. 157 RIP giới hạn số
 • 6
 • 757
 • 5
Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Quản trị mạng

Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server ... Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Hình 1.36: Kiểm tra phân giải ngược Một số thông số cấu hình cần thiết cho DNS Client: Hình 1.37: Một số thơng tin cấu hình khác VII.2.5 Tạo miền con(Subdomain) Trong... liệu hướng dẫn giảng dạy - Full qualified domain name(FQDN) of mail server: Chỉ định tên máy chủ Mail Server quản lý mail cho miền nội miền - Mail server ...
 • 11
 • 1,375
 • 8
Giáo trình mạng máy tính toàn tập P1

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P1

Quản trị mạng

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P1 ... cấu trúc mạng Hai khái niệm đường truyền cấu trúc đặc trưng mạng máy tính Hình 2.1: Một mơ hình liên kết máy tính mạng Với trao đổi qua lại máy tính với máy tính khác phân biệt mạng máy tính với... chương trình ứng dụng, chương trình truyền thơng, máy tính mạng Các chương trình ứng dụng chương trình người sử dụng thực máy tính tham gia vào q trình trao đổi ...
 • 35
 • 2,469
 • 21
Giáo trình mạng máy tính toàn tập P2

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P2

Quản trị mạng

Giáo trình mạng máy tính toàn tập ... cáp mạng Khoảng cách máy tính Hub khơng thể lớn nửa khoảng cách tối đa cho phép máy tính mạng (ví dụ khoảng cách tối đa cho phép máy tính mạng 200m khoảng cách tối đa máy tính hub 100m) Các mạng. .. dùng để kết nối mạng không chẳng hạn mạng cục mạng máy tính lớn (Mainframe), mạng hồn tồn khơng nên việc chuyển đổi thực tầng hệ thống mở OSI Thường sử dụng nối ...
 • 35
 • 1,606
 • 14
Giáo trình mạng máy tính toàn tập P3

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P3

Quản trị mạng

Giáo trình mạng máy tính toàn tập ... khoảng 20 mạng vùng để liên kết với máy tính lớn qua tới máy tính lớn khác Toàn mạng bao gồm mạng trục mạng vùng gọi NFSNET, mạng NFS có kết nối với mạng ARPANET Mạng NFS phát triển nhanh, sau thời... thể mạng thành hai loại chủ khách, máy khách (Client) truy nhập vào tài nguyên mạng không chia sẻ tài nguyên với mạng, cịn máy chủ (Server) máy tính nằm mạng ...
 • 35
 • 1,601
 • 14
Giaó trình mạng ĐH Cần Thơ

Giaó trình mạng ĐH Cần Thơ

Quản trị mạng

Giaó trình mạng ĐH Cần Thơ . Phi - 01/2005 2Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – V1.0 1.4 Mạng máy tính Mạng máy tính là mạng của hai hay nhiều. quảng bá, mạng chuyển mạch, mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng không dây, liên mạng, … • Biện luận được sự cần thiết của tiếp cận phân lớp kiến trúc mạng trong
 • 45
 • 1,649
 • 7
Giaó trình mạng ĐH Cần Thơ P3

Giaó trình mạng ĐH Cần Thơ P3

Quản trị mạng

Giaó trình mạng ĐH Cần Thơ . nối kết vào mạng phân tánBiên Sọan: Th.s Ngô Bá Hùng – Ks Phạm Thế Phi - 01/2005 91Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính. Phạm Thế Phi - 01/2005 92Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – V1.0 Chương 6: Tầng mạng (Network Layer) Mục đích Chương
 • 45
 • 1,121
 • 3
Giáo trình SQL Server 2005

Giáo trình SQL Server 2005

Quản trị mạng

Giáo trình SQL Server 2005 . SQL Server 2005, Visual Studio2005 và Microsoft .NET Framework 2.0.Download và cài đặt7Cài đặt SQL Server 2005 Express Edition: Microsoft SQL Server 2005. lậptrong quá trình cài đặt SQL Server 2005 Express Edition.Nếu trong quá trình cài đặt SQL Server 2005 Express Edition chúng ta không cho phépSQL Server kích
 • 108
 • 1,713
 • 17
1 2 3 >