0

DE KIEM TRA HOC KY 1 KHTN 6

5 3 0
  • DE KIEM TRA HOC KY 1 KHTN 6

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:29

* Mức đầy đủ - Củ khoai lang là rễ cây biến dạng - Đặc điểm nhận biết: Hình dạng, vị trí mọc, từ rễ phát triển thành thân - Muốn củ khoai lang không mọc mầm phải để ở nơi khô ráo, thoáng[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA HOC KY 1 KHTN 6