0

Toan hoc 1 Hinh vuong hinh tron

4 3 0
  • Toan hoc 1 Hinh vuong hinh tron

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:24

- Khám phá kiển thức - GV cho HS ngồi theo nhóm 5, trong thời gian 2 phút, HS sẽ sắp xếp các hình về vị trí hình tương ứng - GV cho HS hoạt động - GV cho HS trình bày - GV cho HS nêu các[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan hoc 1 Hinh vuong hinh tron

Hình ảnh liên quan

đ m hình tế ương ng h- GV cho HS đoán yêu cu làm gì? ầ - Toan hoc 1 Hinh vuong hinh tron

m.

hình tế ương ng h- GV cho HS đoán yêu cu làm gì? ầ Xem tại trang 4 của tài liệu.