0

Giáo án Âm nhạc 9 tiết 8 Kiểm tra

2 6 0
  • Giáo án Âm nhạc 9 tiết 8 Kiểm tra

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:23

-Chưa đạt: Hs chưa thuộc lời bài hát 2.Tập đọc nhạc: - Đạt: Đọc chính xác nốt nhạc,cao độ,trường độ trong bài TĐN, Ghép tốt lời ca.. - Chưa đạt: Đọc không đúng nốt nhạc, cao độ, trường đ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 9 tiết 8 Kiểm tra

Hình ảnh liên quan

2.Kiểm tra 2 bài tập đọc nhạc: Hình thức bốc thăm - Giáo án Âm nhạc 9 tiết 8 Kiểm tra

2..

Kiểm tra 2 bài tập đọc nhạc: Hình thức bốc thăm Xem tại trang 1 của tài liệu.