0

De thi chon HSG

3 2 0
  • De thi chon HSG

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:10

Phân rã nguyên tố 7,0 điểm Khi nghiên cứu về số nguyên tố, người ta dự đoán rằng: Mỗi số nguyên dương không nhỏ hơn 2 có thể viết thành tổng của không quá 3 số nguyên tố xuất phát từ giả[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi chon HSG