0

Giáo án Âm nhạc 7 Ôn tập Kiểm tra

5 1 0
  • Giáo án Âm nhạc 7 Ôn tập Kiểm tra

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:03

Về thái độ - Thói quen: Qua nội dung ôn tập, kiểm tra giúp hs ôn tập, củng cố kiến thức trong việc học hát và TĐN, hình thành kĩ năng.. - Tính cách: nghiêm túc trong học tập và lao động [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 7 Ôn tập Kiểm tra

Hình ảnh liên quan

Gv ghi bảng I.ễn tập học hỏt: (20’) - Đi cắt lỳa. - Giáo án Âm nhạc 7 Ôn tập Kiểm tra

v.

ghi bảng I.ễn tập học hỏt: (20’) - Đi cắt lỳa Xem tại trang 2 của tài liệu.